">

Anarchistická federace

Zasedání G8 v Německu již za půl roku!

Přinášíme volný překlad prvního listopadového čísla mezinárodního antiG8 bulletinu, který vyšel v mnoha jazycích, a který je pozvánkou na připravované masové demonstrace a blokády proti zasedání G8 v německém Heiligendammu, které se uskuteční v červnu 2007. Doufáme, že to bude pro vás inspirací, aby jste v létě 2007 přijeli do Německa říct své rozhodné "NE!" kapitalismu a politice nejbohatších lidí světa, která je realizována na úkor většiny obyvatel světa.

Editorial

S blížícím se dnem odporu vůči G8, jsou přípravy infrastruktury protestů koordinovány rozmanitými skupinami v samotném Německu, ale ve stále větší míře také skupinami v celé Evropě. V této chvíli se centrum diskusí posouvá k otázce: co zamýšlíme udělat? Jakou formu bude mít náš společný protest a jaké formy mu umožní být efektivním? Jak postupovat, aby naše radikální kritika G8 měla všeobecný ohlas? A kde udeřit, aby náš úder byl co nejcitelnější? V Německu, ale i v zahraničí jsou různé návrhy. Masové blokády nebo menší decentralizované akce? Uzavírat příjezdové cesty nebo napadnout červenou zónu? Přímé akce v celém regionu, nebo v celém Německu? A je to zvládnutelné najednou? Ukazuje se, že je nás příliš málo, abychom rozdělili naše síly ve velkém prostoru, ale jednoznačně nesmíme zůstat lhostejnými. A především nás může být více než se na první pohled může zdát. Nemáme možnost zde předkládat názory ze všech debat. Ale chceme vyzvat všechny nejen v Německu, ale i v zahraničí k diskusím nad těmito otázkami a pozvat všechny, aby je prodiskutovali na mezinárodním setkání v lednu 2007.

The collectors collective


Les zhoustnul kolem hajného a nějakým divným způsobem se dal do pohybu…
Výzva k masovým blokádám kolem Červené zóny

Nezačalo to v Seattlu, a určitě antiglobalizační hnutí nebojuje pouze v ulicích proti ničení našich životů a podmínek pro život. Ale zde, děláme to společně. Když se G8 setká v roce 2007 v Heiligendammu, aby světoví pohlaváři mohli plánovat další válečnické kroky, ukryjí se do nor, protože dobře vědí, že existuje 1001 důvodů, abychom jsme je napadli za jejich politiku. Nekončící expanze kapitalistické nenažranosti, která obětovává lidi a Zemi pro obchod ekonomické elity a dává této hořkosti hezká slova - tak často naplňuje naše srdce žalem, ale také přilévá olej do ohně našemu hněvu. Ukončeme to! Myslíme si, že protesty proti předním summitům byly nejvíce povedené, když se podařilo spojit různorodá hnutí s libertinskými formami činnosti jako nejlepší způsob spolupráce. Během protestů v Evian v roce 2003 se tyto myšlenky ztělesnili v podobě žlutého, růžového a modrého bloku demonstrací během protestů proti MMF a SB v Praze v roce 2000, které se vzájemně podporovali v přípravách. V tomto roce rovněž respektujeme různé formy protestu rozmanitých skupin, a očekáváme to samé z vaší strany. Jme přesvědčeni, že nemá smysl se odvolávat na zdravý rozum vládnoucích, apelovat na konkrétní věci, ale pracovat na vytvoření občanské společnosti s cílem podkopat jejich moc. Naším cílem není, aby summit přijal jiná rozhodnutí - co by ve většině případu stejně znamenalo jen změnit formu vykořisťování a útlaku. Pod praporem plundrování mocných není možná konstruktivní spolupráce. V našich aktivitách se neomezujeme jen k formám připouštěných zákonem - to by neznamenalo nic jiného než uznání jejich systému. Nechceme, aby naše aktivity symbolizovali podrobení se systému, který každý den zabijí tisíce lidí.Prosazujeme raději naše mohutné NE! směrem k těm, kteří jsou za tyto organizované zločiny odpovědní.


Mezinárodním masovým útokem - zastavme summit!

Na začátek, abychom narušili program setkání G8 tak komplexně jak jen to je možné, zakládáme si na malých a velkých blokádách, masových a narůstajících, kterých je mnoho a jsou decentralizované, a které se časem budou přesouvat stále blíže směrem ke G8. Mimo statických a pohyblivých blokád budov a obrany barikád, naplní scénář přímé akce malých skupin, objevování se Armád klaunů, tvůrčí aktivity maskovaných aktivistů a vázání policejních jednotek skupinami Černého bloku. Přestože se nejvyšší představitelé nejbohatších států světa setkají přímo v Heiligendammu jen jeden den, summit jako celek se bude konat v podobě mnoha setkání v různých časových horizontech a na různých místech. Úspěchem summitu je jeho plynulý průběh, ten vyžaduje množství překladatelů, politických delegací, tzv. expertů, personálu ochranky a cateringu, řečníků. Mezi tím všichni z 5000 až 10 000 účastníků musí mít zabezpečeno jídlo, pití a mnoho dalších banalit. Pole aktivit pro zastavení summitu se rozšiřuje na místa noclehu výše zmíněných a tras, které budou muset překonat, aby se dostali na místo zasedání. V současnosti vyzýváme všechny nejen k účasti na ohromné a masové blokádě cesty z Bad Doberan do Heiligendammu, ale také na všech příjezdových cestách na summit a míst noclehů. Tímto způsobem se mohou aktivisté jednoduchým způsobem rozhodnout jestli chtějí bojovat ve větších skupinách organizujících mohutné blokády nebo samostatně budovat a udržovat své blokády.
Povzbuzujeme k rozšíření míst protestů a různorodosti forem aktivit, a netrpělivě očekáváme festival mezinárodních aktivit. Z diskusí na téma choreografie protestů, na které byl dosud prostor je jasné, že večer před summitem a první den summitu se uskuteční koordinované blokády. Nevíme ještě jestli budou na sebe blokády navazovat a jestli zaútočíme na Červenou zónu. Víme jistě, že opravdové aktivity během summitu potřebují orientaci v čase, kterou se pokusí vyřešit informační stanoviště rozmístěná v táborech a kdekoliv to jen bude potřeba.
Náš cíl: vznik hnutí před i po Heiligendammu za úplně jinou skutečnost.


Dissent plus X v Osnabrucku

Poslední setkání se ukázalo velice plodné. Většinu času zabrali rozhovory nad tzv. choreografií protestů. Před začátkem protestů G8 již využil Dissent plus X k mobilizaci proti jadernému transportu "Castor", planují však ještě mobilizace lidí proti nadcházejícímu setkání ministrů, proti armádní konferenci v Monachium a Opernballu ve Frankfurtě. V samotném Heiligendamm se naše protesty soustředí hlavně na světové zemědělské hospodářství (neděle), imigraci (pondělí) a proti válce a militarismu (úterý), ještě předtím se uskuteční aktivity proti armádnímu cvičišti ve Wittstocku (neděle). V momentě kdy delegace G8 začnou přistávat na letišti Rostock- Lage, začne čas blokád a obkličování delegátů summitu… Nejvíce ambiciózní je jeden z přijatých návrhů, který se zakládá na uskutečnění obrovské demonstrace z Bad Doberan a z třech dalších míst do Kempinski/ Heiligendammu ve čtvrtek 7.června 2007, po které by byl summit G8 zůstal druhým dnem obklíčený. Pokud jde o nocleh, došli účastníci setkání k návrhu, že nejlepší bude jeden nebo více velkých stanových táborů kolem Heiligenddamm. Existuje tendence, aby se prolomili zábrany s ostatními skupinami, které se účastní protestů, aby se stali protesty více viditelnější a více se otevřeli, ale přitom zachovat autonomii v rozhodovacích strukturách. Hlavním jmenovatelem stanových táborů musí být nekomerčnost a svoboda od bezpečnostních sil a kamer. V tomto momentě pokračuje hledání vhodných lokalit pro tábor. Přes tucet pracovních skupin se sešlo v Osnabrucku, a objevilo se také několik nových skupin, například kolektiv Actionbike a pracovní skupina zabývající se problematikou kontaktu s buržoazními mass-médii. Další skupina chce zase založit kontaktní středisko, kde je možné nahlásit problémy se sexuálním obtěžováním, další zase vznesli myšlenku "rodičů na akci". Setkali se také lidé z mezinárodní pracovní skupiny a většinou hovořili o záležitostech jako návrhy akcí, víza, akce na hranicích a právních otázkách.


5 znaků organizace

-Jasné odmítnutí kapitalismu, imperialismu a feudalismu, všech obchodních dohod, institucí a států, které prosperují z destruktivní globalizace.


-Odmítáme všechny formy a systémy dominance a diskriminace jako je patriarchát, rasismus a všechny náboženské fundamentalismy. Požadujeme úplnou důstojnost všech lidských bytostí.


-Příprava na konfrontace, protože nevěříme, že by lobování mohlo mít významný vliv na tendenční a nedemokratické systémy, kde nadnárodní kapitál je jediným ukazovatelem cesty pro politiky


-Výzva k přímým akcím a občanské neposlušnosti, podpora všech sociálních hnutí. Uznáváme takové formy odporu, které se zakládají na úctě k životu a lidským právům utiskovaných a budování lokálních alternativ vůči kapitalismu


-Filozofie organizace založené na decentralizaci a autonomii

Jsme nástrojem ke koordinaci, ne organizace!


Shromažďovací centra v Berlíně a Hamburgu

26.května 2007 vzniknou shromažďovací centra v Hamburku a Berlíně. Jejich cílem bude umožnit aktivistům z jiných části Německa a především zahraničním aktivistům shromažďovat se již několik dní před summitem G8, aby měli možnost kam se odebrat po příjezdu do Německa a měli možnost se setkat s aktivisty z jiných části světa. Bude možné si tak v centrech vyměnit znalosti a zkušenosti s různými lidmi a společně připravovat aktivity. A seznámit se s nejnovějšími zprávami. Více informací na http://hamburg.dissentnetzwerk.org nebo na http://dissentnetzwerk.org .


G8 na Anarchistických knižních trzích

21.října 2006 se v Londýně uskutečnil každoroční Anarchistický knižní trh. Stovky lidí se tísnili mezi množstvím stánků s knížkami, brožurkami, všelijakými materiály a jednou z hlavních atrakcí: setkání zabývajícím se plánovaným summitem G8.


Lidé na setkání byli v krátkosti obeznámeni o událostech v Rusku a plánech blokád a táborů kolem Rostocku a Heiligendammu v příštím roce. Následně vznikla diskuse na téma mobilizace ve Velké Británii. Rozhodlo se, že velká mobilizace je možná a nutná. Byla vytvořena pracovní skupina, která má zorganizovat sjezd podobný tomu co mobilizoval lidi na G8 v roce 2005 ve Skotsku. Lidé potom opustili setkání, aby hovořili o otázkách ve svých skupinách. Byl to pozitivní a konstruktivní způsob - očekáváme mnoho britských hostů v Německu v příštím roce. Pro více informací jdi na stránku www.dissent.org.uk nebo se zapiš na mailing-list.


Výzva Mezinárodní zdravotnické skupiny

Skupina byla vytvořena během setkání v Camp Inski v Německu v srpnu 2006. Hlavním cílem skupiny je usnadnění výměny zkušeností a návrhů, které by pomohli vytvořit síť, schopnou zabezpečit základní zdravotnickou péči účastníkům protestů proti G8 v Německu v roce 2007. Všichni členové skupiny jsou vystudovaní nebo vyškolení v poskytování pomoci na ulici, na demonstracích s různými zkušenostmi a rozsahem tréninku. Jsme lidé různého pohlaví a věku, pocházíme z různých částí světa. Naší úlohou je poradit všem, kteří by chtěli zabezpečovat zdravotnickou pomoc. Máme záměr organizovat logistické a komunikační záležitosti jako je transport, léky, lůžka, zdravotnická střediska, místa táborů a mnoho dalšího. Chceme také dalším aktivistům pomoci postarat se o sebe a své soudruhy. Uděláme to tím, že uveřejníme informace a zkušenosti všeobecné zdravotnické pomoci a tím, že budeme přítomni na všech akcích. Také je tu pořád možnost zapojit se do zdravotnických školení. Pište na: 2007-medics@puscii.nl nebo jdi na stránku www.dissent.org .


Proces vytváření Mezinárodní sítě zabývající se právy imigrantů

Od Varšavy v Polsku po Nouakchott v Mauretánii, od Glasgowa ve Velké Británii po Maroko s hraniční zdi Cuenta se v desítkách evropských a afrických městech 7.října uskutečnil Mezinárodní den proti imigračním kontrolám. Toho samého dne vyšlo první číslo mezinárodního bulletinu "Crossing borders" věnujícímu se hnutí a bojům za práva imigrantů. Více informací na stránce http://noborder.org . Po rozmanitých konferencích během několika měsíců došel tento proces k vytvoření sítě zabývající se imigračními záležitostmi k vyššímu stupni komunikace a spolupráce. Pokud má být nelidský proces deportací a pokusy Evropské unie rozšiřovat kontrolu imigrace ze zemí východní Evropy a Afriky zastaven, musí být tyto snahy napadené a zastavené v nejbližší době, je nutné aby se všechny tyto mezinárodní aktivity rozvíjeli a nabírali na intenzitě. Další příležitostí se ukázat je budoucí Světové sociální forum v lednu 2007 v Nairobi a na protestech proti G8 v červnu 2007. Pokud jde o summit G8 je naplánován provizorní program týkající se imigrace na celý den akcí na 4.červen v Rostocku, den předtím než začnou vznikat blokády proti zasedání G8.


G8 a zemědělství

Pracovní skupina chce připravit den akcí zaměřených na světové zemědělské hospodářství během summitu G8. Přestože toto téma není příliš zakotvené v radikálním levicovém a libertinském hnutí v Evropě, považujeme za velmi důležité pracovat na jeho umístění do světového boje proti zprůmyslňování rolníků, proti zabavování půdy malým zemědělským komunitám a jejich přesídlování. Přes málo sil, máme naději připravit na 3.červen 2007 den akcí. Informace o tomto dni akcí v rámci " A Call for Worldwide Action against Global Agri-Business during the G8 Summit in June 2007" (Výzva k aktivitám proti globálnímu zemědělskému obchodu během summitu G8 v červnu 2007) najdete na stránce: http://dissentnetzwerk.org/node/8 nebo kontaktujte přímo pracovní skupinu na g8_landwirdschaft@yahoo.de .


Anti-G8 společnost v Rostocku

Nechceme pracovat sami- spojme se! Vytvořte 1,2,3,4 a více anti - G8 projektů v Meck- Pommu! Chceme ukázat, že mezinárodní hnutí odporu proti G8 a jejich politice se organizuje již od září 2006. Můžeme nabídnout infrastrukturu pro přijíždějící aktivisty, například místa na přespání a možnosti zůstat zde delší dobu. V tuto chvíli máme místo pro 6 lidí, kteří již nyní mohou přijet do Rostocku. Přestože pocházíme z různých prostředí a oblastí, náš projekt má široké kontakty v německém a mezinárodním levicovém hnutím, avšak rozhodně chceme, aby se stávající síť stala ještě širší a ještě více mezinárodní. Kontaktuj nás, organizujme se společně: big-8@web.de .


Cyklistické karavany do Heiligendammu

Na summit G8 jsou již naplánovány dvě cyklistické karavany. Západní karavana Gr8chaoskaravaan vyjede z Calais 27.května 2007, pojede přes Belgii, Nizozemí a v Německu přes města Osnabruck, Brémy a Hamburg. Východní shake-g8-bikeride karavana vyjede z maďarské Budapešti a bude projíždět Slovenskem, Českem, Polskem a dál směrem do Berlína k Heiligendamm. Obě karavany se setkají na antimilitaristickém táboře proti bombovému cvičišti Bombodrom 150 km jižně od Rostocku. Další část trasy pojedou všichni společně. Můžeš se přihlásit na celou trasu nebo jen na její část - je to na tobě. Karavana chce navázat kontakty s místními iniciativami, aby podpořila boje proti systému reprezentovaném G8. Můžeš také uspořádat svůj místní start karavany. Lidé zapojení do cyklistické karavany jsou ze Španělska, Francie, Švýcarska, Řecka, Velké Británie atd. Kontakty na karavany:


-západní karavana: gr8chaoskaravaan07@lists.so36.net


-východní karavana: fahrradkarawane07@lists.riseup.net


Kalendář:

10-11.listopadu- Mezinárodní konference akcí na Univerzitě V Rostocku ( www.heiligendamm2007.de)


16.listopad- Setkání v Berlíně připravující shromažďovací centra V Berlíně a Hamburku


17-199.listopadu- Kolektiv StopG20? vyzývá k aktivitám proti setkání ministrů financí, poradců bankovních fondů a šéfů Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Melbourne ( http://www.stop20.org)


26.listopad-Otevřené setkání proti G8 ve Stockholmu (dissent.goth.info@gmail.com)


1-3.prosince- Setkání Mezinárodní antirepresivní skupiny v Utrechtu


8-10.prosince- Setkání Mezinárodní zdravotnické skupiny v Leiden (Nizozemí), je přeloženo o týden


30-31.prosince-Setkání Mezinárodní pracovní skupiny v Rostocku


23.prosince-6.ledna- G8@JUKSS (každoroční kongres mládežnických skupin, www.juks.de ) ve spolupráci s Youth For Action (www.eyfa.org )


6-7.ledna Setkání v Berlíně plánující aktivity na imigrační téma během letního summitu G8 v roce 2007 (setkání bude překládáno do 4 jazyků)


19-21.ledna- Další setkání Dissent plus X v Brémách


9-11.února- Mezinárodní setkání ve Varšavě (Polsko) s přípravami na G8


květen- Setkání Mezinárodní zdravotnické skupiny


Internetové stránky a důležité e-maily

Mezinárodní e-mail: g8-int@lists.riseup.net (angličtina)


Všeobecný informační mail: g8-int-contact@riseup.net (angličtina)


Internetová stránky Dissentu plus X: www.dissentnetzwerk.org (němčina, angličtina, nizozemština, řečtina…)


Intervenční levice: http://g8-2007.de (němčina, angličtina)


Koalice NGO: www.g8-germany.info (angličtina)


Shromažďovací centrum v Hamburku: https://dissentnetzwerk.org/MainEnglish/HomePage (angličtina)


Informace o všech sjezdech G8: www.gipfelsoli.org (angličtina, němčina)


Rumunsko: http://nog8romania.wordpress.com


Řecko: http://www.2007-g8.tk


Mexiko: http://contrag8.revolt.org


Francie: http://www.campus.attac.or/rubrique.php3?id_rubrique=42


Anti-G8 plakát: http://gipfel.oopen.de/g8a2.tif


G-8 oznámení: http://video.indymedia.org/en/2006/08/440.shtml


Verze pro tisk 11.12.2006 ČSAF Střední Čechy

Píšou jinde

Podporujeme