Anarchistická federace

Ferdinand Domela Nieuwenhuis: Desatero boha Mamona

Text holandského anarchisty z přelomu 19. a 20. století můlže na první pohled vypadat trochu neaktuálně, minimálně ale velmi dobře připomíná, jak vypadal ten "starý dobrý kapitalismus," ke kterému stále více politiků a firem vrací.

1. Nebudeš mít jiného zaměstnavatele nežli mě. Budu ti dávat hladové mzdy a ty budeš jíst svůj chléb v potu své tváře.

2. Nebudeš brát jméno svého pána zaměstnavatele do úst nadarmo. Nebudeš mít svůj život pohodlný, ale budeš se mi klanět až k zemi, protože já jsem tvůj pán a bůh, přísný pán, který tě přinutí plnit mé příkazy.

3. Cti sedmý den, kdy zůstáváš doma, kdy neužíváš radostí života, ale odpočíváš, abys načerpal nové síly a já tě mohl v pondělí vysávat čerstvého.

4. Cti svého zaměstnavatele a pána. A taky pracuj všemi svými silami a schopnostmi, šest dní v týdnu od slunka do slunka a dělej to, co já a můj pán žádáme.

5. Nenič stroje svého zaměstnavatele, i kdyby ti tu a tam usekly ruku nebo nohu, takže budeš po zbytek života zmrzačen, protože jsi je pro mě sám vyrobil, ale až zazní velké zvony, umožním ti jít a na můj příkaz vydávat svůj život v nebezpečí.

6. Posílej svou ženu a své děti do mé továrny, abych je mohl vysávat a trápit a zkracovat váš život. A dny tvého života budou špatné a bude jich málo, protože až budeš starý a opotřebovaný, tak tě vyrazím a ty dožiješ v domě, který je nazýván chudobincem.

7. Nezaprodáš myšlenky svého zaměstnavatele a nezveřejníš je a nedáš se na cestu odborů, takže tě nevyhodí na ulici, jak by sis býval zasloužil.

8. Nevydáš proti mně falešné svědectví, ačkoli snížím tvou mzdu na dvacet nebo třicet procent a budeš spokojen, pokud ti ze své milosrdnosti a laskavosti umožním, aby pro mě pracoval, i kdybych ti platil jen zlámanou grešli za den a nutil tě za to žít.

9. Nebudeš dychtit po bohatství svého zaměstnavatele ani jeho schopnostech, ale budeš usilovně pracovat 12-16 hodin denně, takže mi vyděláš mnoho peněz a já budu moci mít krásné koně s kočáry a můj stůl bude plný vína a skvělých pokrmů, zatímco ty půjdeš hladový a žíznivý v hadrech jak žebrák, pokud tě k tomu pán vyzve.

10. Nezatoužíš navštívit odborové shromáždění, kde se mluví o tvých zájmech, nebo vstoupit do odborů. Také si nepředplatíš časopisy, které píší v zájmu pracujících, protože by mě to rozladilo.
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Punx for Myanmar

25. 6. 2021, Plzeň

Benefiční koncert a krátká přednáška o situaci v Myanmaru …(více)