Anarchistická federace

Michel Chossudovsky / VÁLKA A GLOBALIZACE / Pravda o 11. září

Bylo rozpoutání "války proti terorismu" skutečně reakcí na útoky z 11. září? Nešlo o pouhou záminku pro realizaci dlouhodobě plánované strategie? Kdo věděl předem o útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon? Co dělal šéf pákistánské tajné služby proslulé svými kontakty s teroristy 4. - 13. září 2001 ve Washingtonu? Jaké jsou společné zájmy islamistických teroristů a Bushovy administrativy? Co je "Strategie Hedvábné stezky"? Jaká je souvislost mezi ekonomickou globalizací a válkou? Je svět na pokraji jaderného konfliktu?

Bylo rozpoutání "války proti terorismu" skutečně reakcí na útoky z 11. září? Nešlo o pouhou záminku pro realizaci dlouhodobě plánované strategie? Kdo věděl předem o útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon? Co dělal šéf pákistánské tajné služby proslulé svými kontakty s teroristy 4. - 13. září 2001 ve Washingtonu? Jaké jsou společné zájmy islamistických teroristů a Bushovy administrativy? Co je "Strategie Hedvábné stezky"? Jaká je souvislost mezi ekonomickou globalizací a válkou? Je svět na pokraji jaderného konfliktu?

Kanadský profesor ekonomie Michel Chossudovsky klade tyto a další otázky, které jsou v dominantních médiích tabu. Odpovědi, které nastiňuje, představují pohled na současné světové dění, který je odlišný od povrchních frází většiny politiků, novinářů a mediálních "odborníků". Profesor Chossudovsky v minulých desetiletích působil jako poradce mnoha mezinárodních organizací (OSN, Africká rozvojová banka, Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní organizace práce a další). Je autorem řady odborných studií s tématy od postmaoistické Číny přes albánskou krizi a obchod s drogami až po dopady ekonomické globalizace. Jeho kniha Globalizace chudoby (The Globalisation of Poverty), rozsáhlá analýza působení nadnárodních finančních institucí, byla přeložena do 11 jazyků a dočkala se druhého vydání. V současné době je Chossudovsky ředitelem Centra pro výzkum globalizace (Centre for Research on Globalisation) a rovněž šéfredaktorem časopisu Global Outlook, zaměřeného na kritickou analýzu tzv. "nového světového řádu".

V těchto dnech vychází český překlad Chossudovského knihy VÁLKA A GLOBALIZACE. Pravda o 11. září. Kniha, jejíž originál War and Globalisation vyšel v listopadu 2002 a byl již přeložen do 6 jazyků, je rozsáhlou analýzou kontextu, příčin, průběhu i důsledků útoků z 11. září 2001 a války v Afghánistánu.

Autor analyzuje "válku proti terorismu" v souvislostech americké spolupráce a společných zájmů právě s těmi teroristy, proti nimž nyní USA bojují. Shromažďuje pozoruhodné množství dokladů o americké podpoře islamistickému terorismu, a to i po skončení studené války. Upozorňuje na dlouhodobou americkou finanční i materiální podporu Usámy bin Ládina, Talibanu, ale i mnoha dalších islamistických teroristů např. v Kašmíru, v Číně, na území bývalého SSSR i bývalé Jugoslávie. Na základě těchto skutečností dochází k závěru, že teroristické útoky na podzim 2001 byly pouze záminkou pro přijetí předem připravených opatření. "11. září je největším podvodem v amerických dějinách," píše Michel Chossudovsky.

Kniha upozorňuje na souvislosti válek, ekonomické globalizace a soupeření mocenských skupin. Podrobně sleduje zejména úsilí nadnárodních naftařských gigantů o vybudování ropovodů a plynovodů ze Střední Asie. Stranou jeho pozornosti ale nezůstávají ani aktivity státních struktur, včetně tajných služeb. Dochází přitom k varujícím obecným závěrům: "V 'novém světovém řádu' přebírají vojenští plánovači na ministerstvu zahraničí, v Pentagonu a v CIA velení v zahraniční politice. Jsou ve spojení nejen s NATO, ale udržují kontakty i s vysoce postavenými činiteli Mezinárodního měnového fondu (MMF), Světové banky a Světové obchodní organizace (WTO). Ve Washingtonu sídlící mezinárodní finanční byrokracie, zodpovědná za prosazování smrtící "ekonomické léčby" v rozvojových zemích a ve většině zemí bývalého sovětského bloku, zároveň udržuje úzké pracovní vztahy s finančním establishmentem na Wall Street. Moc v tomto systému je v rukou globálních bankovních a finančních institucí, vojensko-průmyslového komplexu, ropných a energetických gigantů, biotechnologických a farmaceutických konglomerátů a mocných mediálních a komunikačních korporací, které vypouštějí vykonstruované zprávy a otevřeně ovlivňují průběh světových událostí nestoudným překrucováním skutečností", shrnuje Michel Chossudovsky.

Nakladatelství :intu: vydává tuto knihu jako příspěvek do veřejné diskuse o 11. září, "válce proti terorismu" a globalizaci, jako příspěvek, o němž se domníváme, že v českém prostředí dosud výrazně chybí.
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Ne turecké invazi! Solidaritu s Rojavou!

16. 10. 2019, Praha

★Nenechme obyvatele Rojavy osamocené! Projevme jim naši solidaritu! ★Braňme ženskou revoluci v Rojavě! ★Vyvíjejme tlak na českou vládu a jejím prostřednictvím na mezinárodní instituce, jež mají v rukou nástroje k zastavení turecké agrese! …(více)

Lidovka pro Guerilla Gardening

21. 10. 2019, Praha

Lidová kuchyně na Salé! Bulgur s tofu a zeleninou, jako dezert sladká palačinka. To chceš !! Porce za dobrovolný příspěvek (doporučených 80-100 Kč) - veškerý výtěžek bude použit na aktivity a přímé akce Guerilla Gardening aneb zahradničení bez státu. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Lidovka na Iniciativu Za barem

26. 10. 2019, Praha

Klasická sobotní lidovka, kde se můžete dozvědět více o nově vzniklé skupině Za barem, dobře se najíst a přispět na zajímavý projekt. …(více)

Social Screenings: Elena (2011, Andrey Zvyagintsev)

30. 10. 2019, Praha

Something of a noir set in modern-day Moscow, this is an understated film that has been described as somber, grim--and remorseless. As the film follows a mismatched marriage and the children that are associated with it, a deeper picture of class resentment and the haves and have-nots of Russian society appears. …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)