Anarchistická federace

2. európska konferencia People´s Global Action (PGA) v holandskom Leidene

V uplynulých dňoch sa dvaja členovia ČSAF zúčastnili tejto konferencie a tu je pokus o stručný report. Viac sa v budúcnosti určite dočítate v tlačovinách ČSAF. PGA je celosvetový komunikačný a koordinačný network sociálnych a ekologických grassroots hnutí, založený na decentralizácii, autonómii, nehierarchickom horizontálnom organizovaní, priamej demokracii a konfrontačnom postoji voči prebiehajúcej globalizácii kapitalizmu. Vznikol v roku 1998 v Ženeve a "má na svedomí" Global street party alebo iné globálne dni akcií ako M1 či S26.
Konferencie sa zúčastnilo asi 500 ľudí prevažne z Európy, ale aj z Ázie či Afriky, medzi nimi aj mnoho zástupcov anarchistických a antifašistických skupín. Pozostávala z dvoch tematických okruhov - workshopy, diskusie a videoprojekcie na konkrétne témy (napr. slobodné priestory / squatting, nové formy odporu, (už prekonaná?) stratégia masových mobilizácií, internetová / softwarová bezpečnosť a anonymita, NATO v Prahe, WEF v Salzburgu, situácia a odpor v Argentíne, biotechnológie, práca v lokálnej komunite, efektívna komunikácia, prezentácia aktivít hnutia vo východnej Európe či kontakty / vzťahy východ-západ atď.) a tzv. PGA Process, čo znamená vývoj a zlepšovanie štruktúry PGA v záujme zvýšenia jej transpanentnosti, konkrétnych úloh / kampaní a lepšieho fungovania networku. Vyvstala napríklad zaujímavá otázka, či sú zúčastnení delegátmi svojich organizácii alebo sú tam len sami za seba, aký majú vlastne mandát a do akej miery budú konečné rozhodnutia záväzné pre jednotlivé skupiny. Tu badať pokus posunúť PGA z pozície akéhosi nezáväzného klubu ľudí, ktorí sa poznajú, komunikujú a spoločne robia akcie do jasne členenej a prehľadnej medzinárodnej organizácie a umožniť tak participáciu aj ostatným skupinám. Na niektorých workshopoch a diskusiách bol trocha problém dospieť ku konkrétnym záverom, avšak už len nadviazanie nových kontaktov, komunikácia, zdieľanie skúseností a distribúcia materiálov boli dostatočným prínosom. Konkrétne výstupy z jednotlivých blokov, ak boli dosiahnuté, možno nájsť spolu s programom a množstvom iných zaujímavých informácií na www.pgaconference.org.
Organizačne a logisticky bola konferencia vďaka anarchistickému kolektívu Eurodusnie (www.eurodusnie.nl) a pojazdnej kuchyni Rampenplan, ktorú mnohí poznajú z Prahy, zvládnutná perfektne. Prebiehala v dvoch squatoch a iných objektoch v Leidene, kde má kolektív Eurodusnie veľmi silnú podporu miestnej komunity a mnoho obyvateľov aj stredného a pokročilého veku sa zapája do spoločných aktivít - kultúrne a politické akcie v squatoch navštívi priemerne 2 000 ľudí týždenne. Ostáva len veriť, že výsledky konferencie sa premietnu do praxe a posilnia náš boj za slobodu a samosprávu.

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Demonstrace - Podpořte anarchisty vězněné v Rusku

27. 2. 2020, Brno

Solidární akce s odsouzenými z kauzy Síť. …(více)

Demonstrace - Podpořte anarchisty vězněné v Rusku

27. 2. 2020, Praha

Solidární akce s odsouzenými z kauzy Síť. …(více)

1+6+1. narozeniny Salé

6. 3. 2020, Praha

Každé hnutí potřebuje fyzický prostor. Salé nám ho nabízí už několik let. Důvod k oslavě. Živá hudba garantována v Bike_Jesus na Štvanici …(více)

Benefit na podporu politických vězňů v ruské kauze Síť

6. 3. 2020, Hradec Králové

Koncert na podporu ruských anarchistů odsouzených k dlouholetým trestům …(více)

Odpadledne a ječel 4

28. 3. 2020, Plzeň

Osvědčená tatérská kulturně osvětová benefiční akce, která se koná tradičně v plzeňské Papírně. Benefice pro Limity jsme my, Bosque Medicinal a Záchrannou a odchytnou službu pro zvířata Karlovy Vary. Zahrají Pio Squad, Esazlesa, Protijed, Manon Muert, Vont a další. Nebudou chybět Djs Evil Produst, JB, Tony Magor Vrtačka a Marek. Součástí budou přednášky, promítání dokumentů, benefiční bazar, infostánky a distra, sítotiskový a zinařský workshop, prodej tisků a flashů od zúčastněných tatérů. …(více)

Fotbal proti rasismu 2020

8. - 10. 5. 2020, Věžnička u Jihlavy

13. ročník tradičního festivalu s přesahem …(více)

8. Anarchistický festival knihy

23. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)