Anarchistická federace

2. európska konferencia People´s Global Action (PGA) v holandskom Leidene

V uplynulých dňoch sa dvaja členovia ČSAF zúčastnili tejto konferencie a tu je pokus o stručný report. Viac sa v budúcnosti určite dočítate v tlačovinách ČSAF. PGA je celosvetový komunikačný a koordinačný network sociálnych a ekologických grassroots hnutí, založený na decentralizácii, autonómii, nehierarchickom horizontálnom organizovaní, priamej demokracii a konfrontačnom postoji voči prebiehajúcej globalizácii kapitalizmu. Vznikol v roku 1998 v Ženeve a "má na svedomí" Global street party alebo iné globálne dni akcií ako M1 či S26.
Konferencie sa zúčastnilo asi 500 ľudí prevažne z Európy, ale aj z Ázie či Afriky, medzi nimi aj mnoho zástupcov anarchistických a antifašistických skupín. Pozostávala z dvoch tematických okruhov - workshopy, diskusie a videoprojekcie na konkrétne témy (napr. slobodné priestory / squatting, nové formy odporu, (už prekonaná?) stratégia masových mobilizácií, internetová / softwarová bezpečnosť a anonymita, NATO v Prahe, WEF v Salzburgu, situácia a odpor v Argentíne, biotechnológie, práca v lokálnej komunite, efektívna komunikácia, prezentácia aktivít hnutia vo východnej Európe či kontakty / vzťahy východ-západ atď.) a tzv. PGA Process, čo znamená vývoj a zlepšovanie štruktúry PGA v záujme zvýšenia jej transpanentnosti, konkrétnych úloh / kampaní a lepšieho fungovania networku. Vyvstala napríklad zaujímavá otázka, či sú zúčastnení delegátmi svojich organizácii alebo sú tam len sami za seba, aký majú vlastne mandát a do akej miery budú konečné rozhodnutia záväzné pre jednotlivé skupiny. Tu badať pokus posunúť PGA z pozície akéhosi nezáväzného klubu ľudí, ktorí sa poznajú, komunikujú a spoločne robia akcie do jasne členenej a prehľadnej medzinárodnej organizácie a umožniť tak participáciu aj ostatným skupinám. Na niektorých workshopoch a diskusiách bol trocha problém dospieť ku konkrétnym záverom, avšak už len nadviazanie nových kontaktov, komunikácia, zdieľanie skúseností a distribúcia materiálov boli dostatočným prínosom. Konkrétne výstupy z jednotlivých blokov, ak boli dosiahnuté, možno nájsť spolu s programom a množstvom iných zaujímavých informácií na www.pgaconference.org.
Organizačne a logisticky bola konferencia vďaka anarchistickému kolektívu Eurodusnie (www.eurodusnie.nl) a pojazdnej kuchyni Rampenplan, ktorú mnohí poznajú z Prahy, zvládnutná perfektne. Prebiehala v dvoch squatoch a iných objektoch v Leidene, kde má kolektív Eurodusnie veľmi silnú podporu miestnej komunity a mnoho obyvateľov aj stredného a pokročilého veku sa zapája do spoločných aktivít - kultúrne a politické akcie v squatoch navštívi priemerne 2 000 ľudí týždenne. Ostáva len veriť, že výsledky konferencie sa premietnu do praxe a posilnia náš boj za slobodu a samosprávu.

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Hluková olympiáda

25. 4. 2019, Praha

Na nacionalistickém shromáždění v centru Prahy vystoupí Tomio Okamura, Marine Le Pen či xenofobní kapela Ortel. Přijďte na protestní hlukovou olympiádu! Netřeba se oficiálně kvalifikovat, stačí dorazit ideálně ve sportovním oděvu a s jakýmkoli hlukovým doplňkem typu pánví, dud, hrnců, trumpet, altových saxofonů či píšťalek. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Benefiční odpoledne za Kliniku

26. 4. 2019, Brno

Připravili jsme si pro vás promítání, tetovací workshop a benefiční tetovačky s tématickými motivy od skvělé Elišky JEN SEN Tattoo! V průběhu celého podvečera navíc bude Bajkazyl plný veganských chálek. …(více)

Netancuj, jak Duka píská

27. 4. 2019, Praha

Taneční demo proti Pochodu pro život …(více)

Benefice na Anarchistický festival knihy

2. 5. 2019, Praha

Punctum (Krásova 27, Praha 3), vystoupí: Sestry Maschinovy, Neřvi mi do ucha, Shakk-Attack, Ejczka …(více)

Spring Zine Party vol. II

4. 5. 2019, Praha

DIY zine fest / bands / vgn food / bar / skate / čítárna …(více)

Benefiční bazar pro Kliniku

11. 5. 2019, Praha

Na sobotu 11. května svoláváme k účasti na benefiční akci na podporu kolektivu autonomního sociálního centra Klinika. Zaplníme prostor Studia Paměť různým second hand / recyklovaným zbožím: oblečení, květiny, LP desky, vetešnictví, autorská tvorba. Primárním motivem je věnovat výtěžek na podporu kolektivu. Přijďte si k nám pořídit nějaké pěkné kousky za dobrovolný příspěvek a podpořte tím dobrou věc. …(více)

Anarchist Bookfair

18. 5. 2019, Praha

7. ročník pražského anarchistického festivalu knihy …(více)

Benefice pro SOL!S

18. 5. 2019, Plzeň

Na jarní Garáži zahrají BAESTIEN, DISAVOIR VIVRE, INTERPUNKCE a DOMLUVA. …(více)

Jarní bezpeněžní zóna

25. 5. 2019, Plzeň

"Dej co nepotřebuješ, vezmi co se hodí“. Chystáte-li se na BZ přijít, projděte svou domácnost a vezměte s sebou věci, které nepoužíváte, ale jiní by je mohli plnohodnotně užívat. …(více)

Klimakemp Limity jsme my 2019

1. - 7. 7. 2019, bude upřesněno

…(více)