Anarchistická federace

No border tábor v Štrasburgu (19.- 28. júl)

Keď rôzne grassroots skupiny začali v posledných rokoch organizovať noborder (no border - žiadna hranica, pozn. prekl.) tábory na rozličných miestach hraníc pevnosti Európa, bola sloboda pohybu centrálnou požiadavkou proti militarizovaným hraniciam okolo Európy s ich kontrolnými technológiami, zbraňami a rasistickou podporou mnohých ľudí v európskych krajinách. Toto je protiklad našej túžby po vytvorení sveta bez hraníc.

Žijeme v celosvetovom kapitalistickom systéme, ktorý rozdeľuje ľudí. Tento systém vykorisťovania a vylúčenia je podporovaný vnútornými aj vonkajšími hranicami pevnosti Európa alebo tzv. "schengenlandu". Spočíva v rasistických imigračných zákonoch a barbarstve uväznenia a deportácie. Tisíce ľudí zomreli v dôsledku tohto hraničného režimu.

Sme v súčasnosti svedkami posilňovania represívneho aparátu štátu po celom svete. Kontrola domáceho obyvateľstva a pohybu ľudí cez národné hranice nie je nič nové. Od útokov na WTC a Pentagon sa tento proces rapídne zrýchľuje a mocné elity ich využili ako zámienku na presadenie nových drakonických prostriedkov kontroly v rámci ich "vojny proti terorizmu". V Európe po návrhu na zriadenie spoločných oddielov polície na zvládanie nepokojov je na stole projekt zavedenia práva na okamžité uväznenie a deportáciu bez akýchkoľvek procedúr a prijatie "bežnej protiteroristickej" legislatívy. Pod rúškom "boja proti terorizmu" je skutočným zámerom štátov zvýšiť kontrolu nad bojom a každodenným životom každého z nás. Hľadáme konkrétne možnosti ako konať proti nástrojom štátnej kontroly v jej rozličných podobách. Súčasťou tohto boja je hraničný tábor vo francúzskom Štrasburgu organizovaný noborder networkom.

V Štrasburgu sídli Schengen Information System (SIS), ústredný orgán kontrolnej mašinérie. Táto vyhľadávacia a kontrolná databáza s tisíckami terminálov po celej Európe sa v prvom rade zamierava na imigrantov. Nie je však používaná len na hraniciach, ale rozširuje kontrolu štátu v podstate na každú ulicu. Zo SIS sa môžu v reálnom čase získať informácie, či je osoba hľadaná, určená na uväznenie / deportáciu alebo jednoducho kde sa pohybovala a čo robila. Proti tomu nástroju kontroly a represie chceme protestovať v Štrasburgu rôznymi akciami a kritikou inštitúcií EÚ a záujmom, ktoré reprezentujú.

Hodláme pracovať proti všetkým formám vykorisťovania, útlaku a rozdelenia - spoluprácou a tvorbou nových foriem odporu. Chceme vytvoriť platformu na výmenu informácií a skúseností medzi jednotlivcami a skupinami zapojenými v rôznych politických bojoch s emancipačnou antikapitalistickou perspektívou. Chceme spolupracovať s autonómnymi skupinami imigrantov. Chceme spojiť ľudí činných v rôznych politických realitách a s rôznymi regionálnymi skúsenosťami.

Noborder tábor bude zahŕňať široké spektrum priamych akcií - od verejných demonštrácií až po "communication guerilla". Tábor poskytne priestor mnohým medzinárodným diskusiám a workshopom. Chceme vlastne vytvoriť 10-dňové laboratórium kreatívneho odporu a občianskej neposlušnosti. Podmienkou účasti a participácie skupín aj jednotlivcov je jednoznačne antiautoritársky postoj. Táto dočasná autonómna zóna bude protikladom predvídateľných akcií typu countersummit.

Tábor v Štrasburgu vyjadruje našu schopnosť determinovať naše vlastné miesta a momenty prítomnosti, akcie a komunikácie. Chystá sa množstvo workshopov, diskusií a akcií na rôzne témy - SIS, štátna kontrola, represia voči politickým hnutiam, gender, migrácia, networking, samoorganizácia / samospráva atď. Bude tam miesto pre deti a špeciálne pre ženy, táborové satelity a inštalácie v Štrasburgu zasa zabezpečia permanentný kontakt s lokálnym obyvateľstvom. Keďže čím ďalej tým viac skupín sa zapája do príprav, bude treba viac mobilných kuchýň ako sa zdalo. Pozývame všetkých ľudí, aby prišli, zúčastnili a zapojili sa a tak podporili túto medzinárodnú akciu...

Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy