Anarchistická federace

Přednáška: Nic než národ? Předpoklady vzniku a vývoj národního vědomí v Evropě

Praha, 19. dubna 2012

Od 19:00
Autonomní informační centrum Salé (Orebitská 14, Praha)

Národ jako všeobjímající entita hraje i dnes ve veřejném prostoru důležitou roli. Národní hymny, národní galerie, národní divadla, národní vlajky či národní zájmy jsou důkazem, že národní identita je stále zakořeněna v lidském myšlení. Co to však národ je, kdy vznikl a jaká byla a je jeho role? Na tyto otázky neexistuje jednotná odpověď, o to snadněji může docházet k překrucování i zneužívání tohoto pojmu.

Inicitativa Ne rasismu! vás zve na přednášku, během které budou na základě bádání posledních 50 let představeny možné pohledy na vznik, vývoj a význam kategorie národa v moderních evropských dějinách.

http://nerasismu.cz/udalosti/p-edn-ka-nic-ne-n-rod-p-edpoklady-vzniku-v-voj-n-rodn-ho-v-dom-v-evrop
http://sale.s.cz/index.php?clanek=program

leták
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Bezpeněžní zóna

17. 10. 2020, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. …(více)