Anarchistická federace

Workshop: Jak reagovat na sexuální násilí?

Litvínov, 5. listopadu 2011

Setkal/a jsi se ve svém okolí se znásilněním, nucením k sexuálním aktivitám jakéhokoli typu nebo případem sexuálního obtěžování? Nebo čteš o těchto případech v novinách? Stávají se častěji, než si většinou myslíme. Pojď se proto zapojit nebo jen podívat na workshop o sexuálním násilí. Workshop vznikl ze snahy lidí, kteří pocítili z různých důvodů potřebu o sexuálním násilí mluvit a na tuto problematiku nahlédnout z různých úhlů pohledu. Chceme se společně na obecné úrovni zamyslet nad podobami sexuálního násilí, jak je možné takovou situaci ustát a jak podpořit osobu, která byla napadena. Za důležitou považujeme i otázku, jak se postavit k násilné osobě, pokud ji osobně známe. Myslíme si, že je dobré se tohoto tématu nebát, nezavírat před ním oči a nalézt vhodné způsoby komunikace o něm. Chceme zkusit pochopit mýty a vyjádřit obavy, které kolem něho panují. Nechceme poučovat, hodnotit ani soudit, a už vůbec ne stavět ženy proti mužům, spíše chceme o sexuálním násilí přemýšlet a otevřeně debatovat. Tento workshop chápeme i jako malé vyjádření symbolické podpory všem, kdo sexuální násilí prožili. Jeho koncepce byla také konzultována s několika z nich a s psycholožkou – odbornicí na tuto problematiku.

Sobota 5.11.2011, od 16:00 hodin
Čajovna Camellia, Litvínov
Vstup zdarma

http://www.facebook.com/event.php?eid=179061632178107
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme