Anarchistická federace

Promítání: Závod ke dnu

Praha, 24. října 2011

Praha, kino Světozor
Od 20:30
Vstup 80 Kč

Závod ke dnu
Režie: Vít Janeček, CZ, 2011, česká verze, 82 min

Žijeme v době otevřenosti, šance pohyblivých se zvyšují. Oč rychlejší je kapitál, o to pomalejší je adaptace těch, kteří z různých důvodů zůstávají na místě. Technický vývoj přinesl uvolnění velkých mas lidí z poddanských vztahů a nabídl jim nové společenské postavení, které bylo založeno na práci. Práce se tak stala novým činitelem socializace, který umožnil miliardám lidí zlepšit své podmínky a... dosáhnout nového stupně svobody. Poslední půlstoletí však stále větší část práce ve výrobě zastávají automaty a zbývající manuální lidská práce se odsouvá kvůli vyšším ziskům do rozvojových zemí.

Filosof Václav Bělohradský, sociolog Jan Keller, ekonomka Ilona Švihlíková, rozvojový expert Tomáš Tožička a několik zaměstnanců, odborářů i nezaměstnaných reflektují toto téma v dnešní situaci České republiky a na pozadí různorodého spektra lidského podnikání - od textilu, skla, automobilů či sirek až po nadnárodní IT byznys. Uvedeno do kontextu klíčových globálních trendů.

Mobilita kapitálu versus lidé, kteří musejí zůstat. Soumrak lidské práce - chyba systému, program elit nebo nová šance? Jsou odbory přežitkem minulého režimu? Je nezaměstnaný novým hrdinou 21. století? OP Prostějov, sirkárna Solo Sušice, moravská sklárna, kterou zachránily odbory, Hyundai Nošovice podruhé a ještě z jiného úhlu než ve filmu Víta Klusáka Vše pro dobro světa a Nošovic, nejmenovaná IT... korporace a lidé mezitím. Co tvoří mezeru mezi efektivitou práce a náklady na mzdy a proč je stále větší? Práce, teorie, praxe. Obraz ne vyčerpávající, ale komplexní.

Projekce za účasti režiséra Víta Janečka a expertů vystupujících ve filmu. Po projekci bude následovat debata.

http://www.kinosvetozor.cz/cz/program/filmy/4481/Race-to-the-Bottom/
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Bezpeněžní zóna

17. 10. 2020, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Neposlušné Brno

24. 10. 2020, Brno

První ročník Knižního festivalu radikální imaginace …(více)