Anarchistická federace

Píšou jinde : Pozitívne dojmy z 27. kongresu Medzinárodnej asociácie pracujúcich

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Pozitivne-dojmy-z-27-kongresu-Medzinarodnej-asociacie-pracujucich.html

Od 28. do 30. decembra 2019 sa v austrálskom Melbourne uskutočnil 27. kongres MAP. V tomto regióne sa konal vôbec prvýkrát. Išlo o významný krok, ktorý mal posilniť medzinárodný rozmer nášho boja. Do MAP vstúpili tri nové organizácie z ázijsko-pacifického regiónu (ako sekcie PPAS z Indonézie a BASF z Bangladéša a ako Priatelia MEM z Indie). Štatút ÖLS zo Švédska sa zmenil z Priateľov MAP na sekciu. O zmenu štatútu na sekciu požiadal aj kolumbijský ULET, žiaľ, po termíne, takže kongres o tom nemohol rozhodnúť. Naopak, s poľutovaním sme prijali fakt, že sekcia v Portugalsku zanikla. Rast MAP však nebol jediným bodom agendy.

Kongres trval až tri dni (oproti zvyčajným dvom), no vzhľadom na to, že obsahoval veľa diskusných bodov, nepodarilo sa ich prebrať všetky. Diskusie budú pokračovať na najbližšej plenárke, ktorú zorganizuje náš zväz v júni 2021 historicky prvýkrát na Slovensku.

Na kongrese sa schválilo viacero dôležitých bodov: koordinácia medzinárodných akcií proti nevyplácaniu miezd a vykorisťovaniu, vylepšenia diskusií a procesov medzi sekciami, rozhodnutie posilniť publikačnú činnosť na Balkáne a rozšíriť počet jazykov, do ktorých sa prekladajú informácie o MAP. Diskutovalo sa aj o téme klimatickej krízy a o tom, ako by sa k nej mohla MAP ako celok postaviť. Takisto sa začalo s plánovaním akcií spojených so 100. výročím MAP v roku 2022. V rovnakom roku sa v Španielsku uskutoční ďalší kongres.

Viaceré sekcie zverejnili pred kongresom a počas neho správy o svojej činnosti, v ktorých spomenuli rozličné boje na pracoviskách a ďalšie aktivity. Mali sme v pláne porozprávať sa o nich obsiahlejšie, no nezvýšil už čas.
kongres_MAP
K jednotlivým bodom agendy 27. kongresu sa vyjadrili skoro všetky sekcie a Priatelia MAP vrátane tých, čo sa nemohli dostaviť. Kongresu sa zúčastnili aj pozorovatelia a pozorovateľka z Austrálie a Nového Zélandu. Oficiálne pozdravy sme dostali od Priateľov MAP, anarchosyndikalistických a anarchistických organizácií z Austrálie, Čile, USA, Iraku, Kurdistanu a Turecka.

Napriek veľkému počtu bodov v agende, z ktorých niektoré boli dosť zložité, prebiehal kongres hladko a v kamarátskej atmosfére. Podľa zúčastnených je veľký úspech, že naša internacionála podniká konkrétne kroky, aby sa rozšírila aj do geografických oblastí, v ktorých doteraz nemala nijaké zastúpenie.

Počas kongresu sa okrem oficiálneho programu uskutočnilo veľa neformálnych diskusií medzi delegátmi a delegátkami, čo posilnilo vzájomné vzťahy a prispelo k lepšiemu spoznaniu súčasnej situácie, v ktorej sa nachádzajú jednotlivci a zväzy v rôznych krajinách.

Po 27. kongrese sú súčasťou MAP organizácie z 19 krajín sveta: Austrália, Bangladéš, Brazília, Bulharsko, Čile, Francúzsko, India, Indonézia, Kolumbia, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, USA a Veľká Británia.

Tešíme sa na dlhé a plodné vzťahy s našimi novými kamarátmi a kamarátkami a na rozvoj anarchosyndikalizmu v ďalších krajinách sveta!

Spracované na základe správy sekretariátu MAP a delegáta PA na kongrese v Melbourne

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Wind That Shakes the Barley

17. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Critical Readings: Judith Butler - Undoing Gender (2)

18. 6. 2020, Praha

Kritické čtení. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Social Screenings: Our Brand Is Crisis

23. 6. 2020, Praha

Promítání. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)

Open talk about Toxic Masculinity

9. 7. 2020, Praha

Diskuse. Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Budova B: Room 1B) …(více)