Anarchistická federace

Píšou jinde : Vincenzo Vecchi byl propuštěn z vězení

Toto je kopie článku uveřejněného na abcnews.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://abcnews.noblogs.org/post/2019/11/20/vincenzo-vecchi-byl-propusten-z-vezeni/

Dne 15. listopadu 2019 byl z vězení Rennes ve Francii propuštěn anarchista Vincenzo Vecchi. Vincenzo byl zatčen 8. srpna tohoto roku ve Francii díky společné práci francouzské a italské policie. Byl obviněn z „devastace a drancování“, což se mělo týkat jeho účasti při nepokojích proti G8 v Janově (červenec 2001). Nyní byl soudem propuštěn kvůli procesní chybě.

Připomeňmě nyní část slov, která pronesl Vincenzo 7. prosince 2007 před soudem:

    Nejprve bych chtěl uvést krátký úvod: jako anarchista považuji buržoazní koncepty viny nebo neviny za zcela bezvýznamné…

    Vždy jsem přebíral plnou odpovědnost za své činy a za možné důsledky, včetně své přítomnosti v den mobilizace proti G8 dne 20. července 2001. Opravdu jsem poctěn, že jsem se jako svobodný muž podílel na kolektivní radikální akci bez jakékoli hegemonické struktury. A nebyl jsem sám. Se mnou existovaly stovky tisíc lidí, každý se svými vlastními chudými prostředky, pracoval na odporu proti světovému pořádku založenému na kapitalistické ekonomice, která se dnes nazývá neoliberální … neslavná ekonomická globalizace, která stojí na hladu miliard lidí, otravování planety, tlačí masy do exilu a poté je deportuje a uvězňuje, vyvolává války, masakruje celé populace: to je to, čemu říkám devastace a drancování.

# Informace čerpány z mediálního projektu Abolition Media Worldwide

Verze pro tisk 20.11.2019 abcnews.noblogs.org
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

8. Anarchistický festival knihy (nové datum)

17. 10. 2020, Praha

Bude na podzim! …(více)