Anarchistická federace

Píšou jinde : Univerzity za klima požadují po českých vysokých školách uhlíkovou neutralitu do roku 2022

Toto je kopie článku uveřejněného na a2larm.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://a2larm.cz/2019/11/univerzity-za-klima-pozaduji-po-ceskych-vysokych-skolach-uhlikovou-neutralitu-do-roku-2022/

Spolek Univerzity za klima, který organizoval okupační stávku Univerzity Karlovy, vydal seznam požadavků na české vysoké školy. Studenti po univerzitách chtějí, aby byly v otázkách klimatu aktivnější.

Studenti ze spolku Univerzity za klima sepsali seznam požadavků, které mají na české univerzity. Na obsahu programu pracovali společně zástupci univerzit z Prahy, Brna, Olomouce a dalších měst. Program požaduje po univerzitách, aby se zodpovědně postavily ke klimatické krizi a vytyčily si kroky k dosažení uhlíkové neutrality na školách do roku 2022. Urgentnost problému klimatické krize je podle iniciátorů opravdu velká a akademická obec by podle nich měla být aktivnější v předávání této zprávy veřejnosti.

Další body jsou zaměřené na praktické politiky vysokých škol. Jde například o užívání energie z obnovitelných zdrojů, menší produkci odpadu nebo způsob cestování akademických pracovníků. Zmíněna je také zátěž klimatu způsobená produkcí potravin. Spolek žádá zaměření se na udržitelně produkované potraviny v menzách, bufetech nebo automatech. Dále je zde požadavek, aby univerzity plnily svou „třetí roli“, a byly tak v otázkách klimatu ve veřejném prostoru aktivnější.

Univerzity za klima také požadují okamžité ukončení spolupráce se subjekty spojenými s klimatickou změnou a poškozováním životního prostředí. V návaznosti na nedávný skandál s partnerskou smlouvou společnosti Home Credit a Univerzity Karlovy byla do požadavků přidána i formulace o nežádoucí spolupráci se subjekty prohlubujícími sociální nespravedlnost. Požadavky studentů se také týkají přerozdělování financí uvnitř univerzit, a to na základě toho, jaký dopad mají podpořené vědecké projekty na klima. Prohlášení bylo vydáno na tiskové konferenci během třetího dne okupační stávky.

Verze pro tisk 15.11.2019 a2larm.cz
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme