Anarchistická federace

Píšou jinde : „Proti Tykačovi a za svobodný svět!“ Aktivisté a aktivistky obsadili rypadlo dolu ve Vršanech

Toto je kopie článku uveřejněného na a2larm.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://a2larm.cz/2019/10/proti-tykacovi-a-za-svobodny-svet-aktiviste-a-aktivistky-obsadili-rypadlo-dolu-ve-vrsanech/

Dnes nad ránem obsadila skupinka klimatických aktivistů rypadlo na hnědouhelném dole Vršany. Zveřejňujeme jejich manifest.

Skupina lidí dnes nad ránem obsadila těžební rypadlo na dole Vršany. Kritizují prodej elektrárny Počerady uhlobaronu Pavlu Tykačovi a výjimku z emisních limitů pro elektrárnu Chvaletice. Vadí jim, že obě elektrárny vypouštějí toxické emise a emise skleníkových plynů, které způsobují změny klimatu. Zveřejňujeme jejich manifest, v němž svou akci vysvětlují.

Zdravíme z rypadla!

Nacházíme se v severočeském lomu Vršany, ve kterém se každoročně vytěží miliony tun nekvalitního hnědého uhlí. Pokud se chceme vyhnout kritickému oteplení planety a kolapsu celého ekosystému, toto uhlí musí zůstat pod zemí.

Jsme autonomní skupina lidí, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, jak hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci a to jen pro svůj zisk. Stejně tak už jsme příliš dlouho svědkyněmi toho, jak politici a političky mluví o stavu klimatické nouze a potřebě klimatickou změnu řešit, ale jejich reálné kroky směřují přesně opačně. Je jasné, že současné kroky k mitigaci klimatické krize nestačí. Vrcholem současných jednání je dvojitá zrada pod jménem Pařížská dohoda, jejíž závazky jsou podle vědeckých poznatků neadekvátní – a nedodržují se.

Vršanské uhlí se pálí ve staré a špinavé elektrárně Počerady, kterou polostátní skupina ČEZ plánuje v nejbližší době prodat Tykačově zasranýmu Sev.enu. Navíc po zavření lomu ČSA chce Tykač pálit vršanské uhlí i v podobně špinavé elektrárně Chvaletice, pro kterou žádá výjimku z emisních limitů, aby mohl nadále znečišťovat. My jasně říkáme ne prodeji Počerad, ne výjimce pro Chvaletice. Je potřeba obě elektrárny bezodkladně zavřít a s nimi i lom Vršany.

Jsme součástí globálního antikapitalistického hnutí za klimatickou spravedlnost. Kapitalistický systém je příčinou klimatické krize. Bez změny systému s klimatickou krizí nic neuděláme.

Svým aktem vyjadřujeme solidaritu s miliony lidí, kteří již dnes trpí kvůli důsledkům změny klimatu – zejména v chudších částech světa, jakožto i s lidmi z regionů postižených těžbou a spalováním fosilních paliv.

Protestujeme zde nejen proti uhelnému průmyslu, nýbrž i za lepší svět, který víme, že je možný. Svět bez útlaku, ve kterém jsou si všichni opravdu rovni a lidé žijí v harmonii se zbytkem přírody.

Jedna akce fosilní průmysl nezastaví. Přistoupí-li však více lidí k přímým akcím, ti u moci nás nebudou už moci ignorovat, jako to dělají dosud.

Organizujme se. Proti útlaku, za svobodný svět!

Verze pro tisk 29.10.2019 a2larm.cz
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme