Anarchistická federace

Píšou jinde : Slavnost Pařížské komuny, 17.3.1894 ve Wheeling Creek

Toto je kopie článku uveřejněného na ahistorie.451.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
http://ahistorie.451.cz/slavnost-parizske-komuny-17-3-1894-ve-wheeling-creek/

Drill, O., 1. dubna 1894.

Dne 17. března 1894 odbývala Čtenářská Beseda ve Wheeling Creek svoji slavnost Pařížské komuny, ačkoliv byla tato slavnost v „Dělnických Listech“ oznámena na den 16. března. Nepředvídané okolnosti donutily však spolek slavnost o jeden den odložit. Vzdor této okolnosti a pak že se slavnost ve vší tichosti a bez taneční zábavy odbývala, dostavili se přece všichni zásadě věrní soudruzi a soudružky v plném počtu.

Slavnost zahájil soudruh Matěj Bernajdr krátkou řečí. Na to přednesla slečna Walburga Kraušlová báseň „Nesmus — Federes.“ Pak přednesli: soudruh Josef Beránek solový výstup „Zázračný doktor,“ slečna Marie Humlová báseň „Mučedníkům komuny,“ slečna Marie Heringová báseň „Budou pomstěni,“ soudruh Václav Beránek báseň „Pevná vůle,“ slečna Marie Bradová báseň „Povstaň k boji,“ soudružka Antonie Bradová báseň „Tanec nad sopkou.“ Mimo to přednášeli básně a deklamace, solové výstupy atd,: Václav Beránek mladší, Josef Beránek, Alois Huml, Josef Šteffl, Hugo Bradáč, slečna Walburga Kraušlová, slečna Marie Humlová, slečna Kristýna Kutčerová.

Soudruh Václav Beránek starší měl slavnostní řeč, který úchvatnými slovy líčil význam Pařížské komuny a za svou dobře promyšlenou řeč odměněn byl bouří potlesku.

Všichni přednášející se svými přednesy velice vyznamenali a udržovali shromážděni v neustálém nadšení a v slavnostní náladě. Dostalo se jim všem hojné pochvaly a bouřlivého potlesku.

O 11 hodině byla důstojná slavnost komuny skončena. Čtenářská Beseda vyslovuje svůj dík všem soudruhům a soudružkám, kteří svým spolupůsobením a přičiněním přispěli k okrášlení a povznesení tak důstojné slavnosti, jakož i hudební kapele za její ochotné a bezplatné spoluúčinkování. Jménem „Čtenářské Besedy“ slavnostní výbor.

Verze pro tisk 21.8.2019 ahistorie.451.cz
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: Elena (2011, Andrey Zvyagintsev)

30. 10. 2019, Praha

Something of a noir set in modern-day Moscow, this is an understated film that has been described as somber, grim--and remorseless. As the film follows a mismatched marriage and the children that are associated with it, a deeper picture of class resentment and the haves and have-nots of Russian society appears. …(více)

Critical Readings: The Murray Bookchin Reader (3)

31. 10. 2019, Praha

Čtení v D-zóně. …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)