Anarchistická federace

Píšou jinde : Týden solidarity s anarchistickými vězni (23. – 30. srpna 2019)

Toto je kopie článku uveřejněného na abcnews.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://abcnews.noblogs.org/post/2019/08/20/tyden-solidarity-s-anarchistickymi-vezni-23-30-srpna-2019/

Blížíme se k 7. Mezinárodnímu týdnu solidarity s anarchistickými vězni. Už 6 let vás vyzýváme, abyste projevili solidaritu s našimi soudruhy a soudružkami po celém světě. Soudy v Itálii, Francii, Německu, Rusku a mnoha dalších místech posílají další anarchistky a anarchisty do soukolí vězeňského systému. Je povinností nás všech, kteří zůstávají mimo věznice, pomáhat vězněným během výkonu jejich trestů a v udržování jejich vědomí, že ve svém boji nejsou sami.

Zřejmě některé tyto lidi osobně neznáte. Možná nemluvíte jejich jazykem a pravděpodobně se s nimi nikdy nesetkáte. Ale prostřednictvím svých akcí jim můžete dokázat, jak jsou pro tento svět důležití. Více než vězeňská stráž a soudci. Více než prezidenti a králové. Takže ať vaše solidarita proudí stěnami věznic a bojujte, dokud nebudou všichni svobodní!

Rádi zveřejníme vaše příběhy o akcích a událostech. Takže je pošlete na tillallarefree@riseup.net.

Na konci týdne provedeme shrnutí těchto událostí.

Další informace na webu solidarity.international

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

3. 10. 2019, Liberec

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

4. 10. 2019, Tábor

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Support your squat

5. 10. 2019, Praha

Benefiční koncert pro Kliniku …(více)