Anarchistická federace

Píšou jinde : Týden solidarity s anarchistickými vězni (23. – 30. srpna 2019)

Toto je kopie článku uveřejněného na abcnews.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://abcnews.noblogs.org/post/2019/08/20/tyden-solidarity-s-anarchistickymi-vezni-23-30-srpna-2019/

Blížíme se k 7. Mezinárodnímu týdnu solidarity s anarchistickými vězni. Už 6 let vás vyzýváme, abyste projevili solidaritu s našimi soudruhy a soudružkami po celém světě. Soudy v Itálii, Francii, Německu, Rusku a mnoha dalších místech posílají další anarchistky a anarchisty do soukolí vězeňského systému. Je povinností nás všech, kteří zůstávají mimo věznice, pomáhat vězněným během výkonu jejich trestů a v udržování jejich vědomí, že ve svém boji nejsou sami.

Zřejmě některé tyto lidi osobně neznáte. Možná nemluvíte jejich jazykem a pravděpodobně se s nimi nikdy nesetkáte. Ale prostřednictvím svých akcí jim můžete dokázat, jak jsou pro tento svět důležití. Více než vězeňská stráž a soudci. Více než prezidenti a králové. Takže ať vaše solidarita proudí stěnami věznic a bojujte, dokud nebudou všichni svobodní!

Rádi zveřejníme vaše příběhy o akcích a událostech. Takže je pošlete na tillallarefree@riseup.net.

Na konci týdne provedeme shrnutí těchto událostí.

Další informace na webu solidarity.international

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Předvánoční bezpeněžní zóna

7. 12. 2019, Plzeň

Bezpeněžní zóna je prostor, kde se nic neprodává a nekupuje, přesto mohou být naplněny přímé potřeby našich tužeb. Je spousta nevyužitých nebo nepotřebných věcí, které mohou být jinými lidmi smysluplně využity. Přineste je nebo se jen přijďte podívat, jak bezpeněžní zóna funguje. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Social Screenings: The Florida Project

11. 12. 2019, Praha

Promítání v D-zóně …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)