Anarchistická federace

Píšou jinde : Komisař Petr Šácha na stopě Revoluční fronty

Toto je kopie článku uveřejněného na greenaction.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://greenaction.noblogs.org/post/2019/08/01/komisar-petr-sacha-na-stope-revolucni-fronty/

Na email nám dorazila žádost od Policie České republiky o součinnost s vyšetřováním přímé akce, jejíž prohlášení jsme zveřejnili na webu. Neověřovali jsme pravost nebo autenticitu zmíněné žádosti, přesto uveřejňujeme celý neupravený obsah a následnou komunikaci.

Dobrý den,

zdejším policejním orgánem je prováděno prověřování ve věci útoku na posed za použití nástražného výbušného systému.

V souvislosti se zveřejněním Vašeho příspěvku na webu o doručeném “Prohlášení ke zničení posedů” v emailu od Revoluční fronty, Vás tímto žádám v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 trestního řádu, o přeposlání originálního doručeného emailu/emailů Revoluční fronty (nejlépe ve formátu .eml), který bude obsahovat hlavičku daného emailu. Jedná se o věc důležitou pro trestní řízení. Konzultace postupu možná na níže uvedeném tel. čísle.

Požadované prosím zašlete v příloze na email petr.sacha@pcr.cz  do tří dnů. Za kladné a včasné vyřízení děkuji.

por. Bc. Petr Šácha, DiS.

komisař
+420 974 327 357<tel:+420974327357>

petr.sacha@pcr.cz<mailto:petr.sacha@pcr.cz>
ÚZEMNÍ ODBOR PLZEŇ-VENKOV

Oddělení hospodářské kriminality SKPV

Anglické nábřeží 7

306 09 Plzeň

Odpověď z redakčního emailu:

Dobrý den pane komisaři,

po kontrole obsahu emailové schránky, mohu konstatovat, že email, kterým uvedené tzv. prohlášení dorazilo do emailové schránky, se zde již nenachází, tudíž ho již není možné přeposlat. Dále po následné konzultaci s editorem webu, který uvedený příspěvek na web umístil, jsem zjistila, že dotyčný bezprostředně po umístění příspěvku na web email nenávratně smazal a již si nepamatuje adresu ani jiné bližší detaily, které se týkají dorazivšího emailu.

Dále vás informujeme o skutečnosti, že obsah vaší výzvy v nejbližší době hodláme zveřejnit na webové stránce.

Tímto považujeme vaší výzvu k součinnosti za vyřízenou. Přejeme ať se vám při vyšetřování daří.

Za redakci GreenAction editorka Barbora

Poručík Šácha odpověděl:

Dobrý den,

děkuji za Vaši snahu a odpověď, ve věci zveřejnění výzvy na Vašich stránkách Vás jednak žádám o zdrženlivost z důvodu možného ohrožení prověřování a dále Vás musím poučit ve smyslu ustanovení § 8 odst. 7 tr řádu:

Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v souvislosti se součinností požadovanou podle odstavců 1 až 3; povinností mlčenlivosti není vázán pro účely řízení před soudem nebo jiným orgánem, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo pro výkon jeho povinností. O této povinnosti a o následcích spojených s jejím porušením musí být poučen.

Podle § 5a zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění,:

Přestupek porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s trestním řízením

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba, která poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 8 odst. 7 trestního řádu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

por. Šácha

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Ne turecké invazi! Solidaritu s Rojavou!

16. 10. 2019, Praha

★Nenechme obyvatele Rojavy osamocené! Projevme jim naši solidaritu! ★Braňme ženskou revoluci v Rojavě! ★Vyvíjejme tlak na českou vládu a jejím prostřednictvím na mezinárodní instituce, jež mají v rukou nástroje k zastavení turecké agrese! …(více)

Lidovka pro Guerilla Gardening

21. 10. 2019, Praha

Lidová kuchyně na Salé! Bulgur s tofu a zeleninou, jako dezert sladká palačinka. To chceš !! Porce za dobrovolný příspěvek (doporučených 80-100 Kč) - veškerý výtěžek bude použit na aktivity a přímé akce Guerilla Gardening aneb zahradničení bez státu. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

Lidovka na Iniciativu Za barem

26. 10. 2019, Praha

Klasická sobotní lidovka, kde se můžete dozvědět více o nově vzniklé skupině Za barem, dobře se najíst a přispět na zajímavý projekt. …(více)

Social Screenings: Elena (2011, Andrey Zvyagintsev)

30. 10. 2019, Praha

Something of a noir set in modern-day Moscow, this is an understated film that has been described as somber, grim--and remorseless. As the film follows a mismatched marriage and the children that are associated with it, a deeper picture of class resentment and the haves and have-nots of Russian society appears. …(více)

Lidovka na Salé: Plněný bramborový knedlíky (na novej projektor)

2. 11. 2019, Praha

Bramborový knedlíky plněný směsí s uzeným tofu, se zelím bílým i červeným/špenátem a posypané cibulkou s robi. Polívečka a dezert. A za to všechno se složíme na novej projektor. …(více)