Anarchistická federace

Píšou jinde : J11: Prohlášení Mariuse Masona

Toto je kopie článku uveřejněného na abcnews.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://abcnews.noblogs.org/post/2019/06/10/j11-prohlaseni-mariuse-masona/

11. červen je již řadu let uznávaný jako Den mezinárodní solidarity s Mariusem Masonem a dlouhodobými anarchistickými vězni. Publikujeme prohlášení od Mariuse a vyzíváme k akcím solidarity.

Sotva mohu uvěřit, že uplynul další rok a je tu opět J11. Jsem tak vděčný za tuto každoroční příležitost oslovit svou komunitu zvenčí a zhodnotit uplynulý rok. Je těžké vzít v úvahu, že jsem byl zavřený více než deset let a ještě si u toho uvědomit, kolik soudruhů bylo uvězněno na mnoho roků. Mají můj nekonečný obdiv za udržení jejich integrity a zachování jejich životní vize po tolik let.

Chci poděkovat všem dobrým lidem, kteří tento den oslavují solidaritu. Jsem si jistý, že všichni anarchističtí vězni, stejně jako já, čerpají velkou sílu a odvahu, když vědí, že vás máme za našimi zády a že jste tak tvrdě pracovali na tom, abyste poslali tu ohromnou lásku přes hranice a přes mříže. V dnešní době bylo kolem hranic příliš mnoho nenávisti a „lpění“. Je to mocné poselství posílat místo toho lásku. Zpochybňovat legitimitu jakýchkoli hranic, které nás oddělují nebo devalvují jako živé bytosti sdílející tuto planetu.

Věci se mnou jsou v pořádku. Pokračuji v obhajobě svého zdravotního přechodu a pracuji v našem výboru pro rozmanitost, abych vzdělával v otázkách trans. Můj převod do Danbury Federal Correctional Institution, do zařízení s nízkým zabezpečením, odhalil další druh prostoru vytvořeného pro uvěznění. Je to prostor menšího rozsahu (asi 150 vězňů) a zároveň méně restriktivní. Zjišťuji, co jsou zde základní pravidla, poznávám tady své spoluvězně. Mám v plánu brzy o tomto místě napsat.

Dostávám mnoho informací o světě z knih a rád bych se o ně některé podělil. Kniha od Ann Hansen Taking the Rap: Women Doing Time for Society’s Crimes ve mě skutečně rezonovala během popisu účinků různých úrovní osobní autonomie v různých typech věznic v nichž žila – ale také v tom, jak těžké by mohlo být orientovat se, jak by mohl politický vězeň uctivě nabízet podporu svým spoluvězňům. Koncept doprovodu, o kterém jsem poprvé slyšel od Alice a Staughton Lynd, kteří se zabývají organizováním pracujících v chudých komunitách, se zdá být pro mnoho pozorování Ann skutečně použitelný. V letošním roce jsem často cítil, že nejlepší pomoc, kterou bych mohl nabídnout ostatním vězňům, je jít s nimi na procházku a naslouchat, být mentorem v programu RDAP (drogová rehabilitace) v Carswell a zapojit se do programu FIT program v Danbury – zpívat s nimi, zapojit se do dynamických diskusí o hodnotách a historii, podpořit vzájemnou pomoc a respekt. Je důležité podržet ty, kteří jsou nemocní nebo poškozeni, především, protože to vytváří sílu pro nás všechny.

To znamená pro mne významnou změnu pohledu na sociální změny. Hodně z mé politické práce bylo reaktivní, jednoúčelové a konfrontační. Vždy jsem pevně věřil v průsečík, pohyboval se mezi tématy a identitami – ale nebylo to moc účinné při budování nebo formulování nějaké jasné vize světa, v který jsem doufal, že pomůžu vytvořit. To mě přivádí k druhé knize, ve které jsem našel tolik inspirace. Jedná se o Emergent Strategies: Shaping Change, Change Worlds. Kniha spojuje mnoho hlasů, které volají po rozvíjení spolupráce a vytvářejí funkčních řešení společných problémů způsobem, který ztělesňuje rovnostářskou společnost po které toužíme. To, co jsem v knize miloval, bylo zaměření na proces, na rozdíl od zaměření na konečný výsledek… a vidění tohoto procesu změny jako vítězství samo o sobě.

Je pravda, že jsem vyměnil svou svobodu a všechno, co jsem ve volném světě držel, za šanci na vybudování nového světa tím, že jsem se bránil starému. Udělal jsem mnoho chyb a nějaká hrozná rozhodnutí v tomto vášnivém hledání. Jsem tím ponížen, ale ne rozčilený. Vzhledem k tomu, že pokud existuje dialog, reflexe a analýza – pak možná v mé zkušenosti může být nějaká hodnota, která by mohla být přínosem pro jakékoli hnutí odporu v jeho růstu. A právě toto studium naší kolektivní historie a odkazu boje mi pomáhá vidět mé úsilí jako malý proud, který spojuje tuto velkou řeku změn. Brown o tom hovoří ve své knize; že se můžeme naučit být jako voda, když se přizpůsobujeme podmínkám a stáváme se tím, co potřebujeme, abychom se posunuli kupředu směrem ke svobodě.

Lásku a solidaritu, Marius Mason

 

# zdroj: https://supportmariusmason.org/june-11th-statement/

Další texty a weby souvisejicí s Maruisem Masonem:

    Marius Mason píše z vězení
    Mezi Orwellem a McCarthym: Ukřižování Marie Mason
    22. leden je Mezinárodním Dnem Akcí a Solidarity s uvězněnými trans-gender lidmi // January 22nd – Trans Prisoner Day of Action and Solidarity

Web na Mariusovu podporu je na adrese
 supportmariusmason.org

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme