Anarchistická federace

Píšou jinde : #unteilbar: Za otevřenou a svobodnou společnost – solidaritu namísto vyloučení!

Toto je kopie článku uveřejněného na libereds.wordpress.com.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://libereds.wordpress.com/2019/05/19/unteilbar-za-otevrenou-a-svobodnou-spolecnost/

Více než 220 000 lidí vyšlo v říjnu minulého roku do ulic Berlína, aby demonstrovalo proti růstu krajní pravice v Německu a Evropě. Pětikilometrový zástup lidí sjednocených pod hashtagem #unteilbar požadoval solidaritu s marginalizovanými skupinami obyvatel a protestoval proti negativním dopadům globálního kapitalismu. Iniciativa #unteilbar pokračuje dál. Pochod 6. června v Lipsku zahájí „léto nerozdělitelných“ v Sasku, které vyústí do velké celostátní demonstrace 24. srpna 2019 v Drážďanech. Přinášíme aktualizovaný překlad prohlášení k těmto akcím.

Jsme svědky dramatického politického posunu: rasismus a mizantropie jsou sociálně přijatelné. To, co včera bylo nemyslitelné, a považovalo se za nevyslovitelné, je dnes realitou. Humanita a lidská práva, svoboda vyznání a vláda práva jsou dnes otevřeně napadané. Toto jsou útoky, které postihují nás všechny.

Jsme si vědomi důležitosti zemských voleb v Sasku i současných politických podmínek týkajících se sporů o celostátním posunu doprava.

Evropy se zmocňují nacionalistické změny směrem k desolidarizaci a vyloučení. Kritika těchto nelidských podmínek je záměrně očerňována jako nerealistická. V této situaci nesmíme dopustit, aby se sociální stát, uprchlíci a migrace stavěli proti sobě. Když jsou v ohrožení lidská práva a základní svobody, musíme se bránit.

Zatímco stát zpřísňuje tzv. bezpečnostní zákony a rozšiřuje dohled, aby ukázal svou sílu, sociální systém je popisován jako slabost: lidé doplácí na skutečnost, že se mnohem méně investuje do oblastí jako vzdělání, zdravotní péče, boj s ekologickou krizí, veřejná doprava, péče o děti a kultura mládeže. Ačkoli je zemědělská infrastruktura silně podfinancovaná a lidé jsou vytlačováni do městských center, ve městech máme nedostatek dostupného bydlení. Přerozdělení od těch dole k těm nahoře bylo masivně poháněno krizí, jako v případě „Wendekrise“, Agendy 2010 i finanční krize. Miliardové zisky zprostředkované daňovými výhodami jsou protipólem jedné z nejrozsáhlejších nízkopříjmových oblastí v Evropě a ožebračování znevýhodněných lidí.

Ne s námi – my si stojíme za svým!

„Za otevřenou zemi se svobodnými lidmi“ – pod tímto sloganem pochodoval v roce 1989 bezpočet lidí. Toto poselství neztratilo dodnes na důležitosti a letos v létě by se mělo vrátit do ulic. Stavíme se za otevřenou a solidární společnost, ve které jsou lidská práva nedělitelná a rozmanitá, a kde je jasné, že každý může žít podle svých vlastních plánů – v Sasku, Německu a na celém světě.

Stavíme se proti jakékoli formě diskriminace a nenávistných projevů. Společně jednoznačně vystupujeme proti rasismu, antisemitismu, islamofobii, anticiganismu, antifeminismu a proti nepřátelství vůči LGBTIQ*. Lidé, kteří potřebují solidaritu společnosti, nesmí být stavěni proti sobě. Rovnocennost všech, nezávisle na jejich pověsti nebo možnostech, je neoddiskutovatelná. Všem lidem, kteří zde žijí, musíme umožnit podílet se na společnosti.

Mnoho z nás už se zasazuje o tyto záležitosti:

Ať už na vnějších hranicích Evropy, v uprchlických organizacích a vítacích iniciativách, v queer-feministických nebo antirasistických hnutích, v organizacích migrantů, hendikepovaných nebo za práva dětí, v odborech, spolcích, nevládních organizacích, v komunitách věřících, v sousedských sdruženích nebo v bojích proti nedostupnému bydlení, represi, krizi pečovatelských služeb, proti zákonům týkajících se dohledu a restrikce, proti strádání uprchlíků a za klimatickou spravedlnost – od „úpadku solidarity“ pochodují stovky a tisíce lidí ulicemi za solidární společnost, na mnoha místech jsou lidé aktivně zapojeni do vytváření společnosti mnoha. Tato sociální hnutí budou letos v létě pokračovat.

Jako začátek našich společných aktivit se 6. června 2019 uskuteční pochod v Lipsku, který zahájí #unteilbar léto v Sasku. Vyústěním bude velká, celostátní demonstrace 24. srpna 2019 v Drážďanech. Mezitím budeme spolupracovat na #wannwennnetzt koncertě a na turné po náměstích ve městech Plauen, Erzgebirge, Zwickau, Grimma a Bautzen. Jako takoví budeme aktivní na nejrůznějších místech s cílem mobilizovat po celé zemi na demonstraci v Drážďanech.

Iniciativa #unteilbar Sachsen bude úspěšná díky našemu odhodlání. Během příprav potřebujeme každého: k založení sítě aktivistů a mobilizaci v sousedstvích.

Za otevřenou a svobodnou společnost – solidaritu namísto vyloučení v Sasku i daleko za jeho hranicemi!

Za Evropu lidských práv a sociální spravedlnosti!

Za solidaritu a sociální soudržnost v Sasku namísto vyloučení a rasismu!

Za právo na ochranu a na azyl – proti izolaci Evropy!

Za svobodnou a rozmanitou společnost! Solidarita nezná hranic!

Z anglického originálu zveřejněného na webu #unteilbar přeložil kolektiv Libereds.

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Naši nepřátelé v modrém // Our Enemies in Blue

17. 9. 2019, Praha

Přednášet bude Kristian Williams, anarchista a autor knih Our Enemies in Blue a Fire The Cops!. Dozvíme se o historii policie ve Spojených státech, o jejích počátcích jako otrokářských hlídkách až do dnešní éry její militarizace a policejní činnosti v sousedstvích. Zvláštní pozornost bude věnována roli policie při represích vůči sociálním hnutím. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme

FoodNotBombs Vegan Fest

21. 9. 2019, Praha

Festival veganského jídla s doprovodným programem na plácku venku před cross][club v Holešovicích. Vstup zdarma. …(více)

Benefice pro Kliniku - Adacta, Rozpor a další

27. 9. 2019, Brno

Festival na podporu squatu Klinika v rytmu hardcore punku, crustu, antifašistického black metalu a grindcore …(více)

Benefiční matinée : Rhytms of Resistance

28. 9. 2019, Brno

Odpoledne na podporu brněnského "sambabandu". Hudba, jídlo, bubnovací workshop …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

1. 10. 2019, Brno

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

3. 10. 2019, Liberec

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje přijede do ČR její autor a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. …(více)

Support your squat

5. 10. 2019, Praha

Benefiční koncert pro Kliniku …(více)

8. Anarchistický festival knihy

16. 5. 2020, Praha

TBA you can contact us! …(více)