Anarchistická federace

Píšou jinde : Oops! Severočeské doly chtějí za vniknutí do dolu žalovat i lidi, kteří se akce nezúčastnili

Toto je kopie článku uveřejněného na a2larm.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://a2larm.cz/2019/04/oops-severoceske-doly-chteji-za-vniknuti-do-dolu-zalovat-i-lidi-kteri-se-akce-nezucastnili/

Částku 660 tisíc, což mají být náklady Severočeských dolů způsobené vniknutím aktivistů do dolu Bílina, požadují doly i po lidech, kteří na akci vůbec nebyli.

Společnost Severočeské doly začala před dvěma týdny rozesílat předžalobní výzvy, ve kterých požadují 660 tisíc korun za údajné škody, které způsobila nenásilná akce a pokus o blokádu na území dolu Bílina. Dopisy ale začaly chodit i lidem, kteří se přímé akce nezúčastnili a byli pouze na klimakempu, a dokonce i lidem, kteří tou dobou vůbec nebyli v severních Čechách. Hnutí Limity jsme my, které severočeský klimakemp organizuje, ve své tiskové zprávě cituje Kláru Berg, která byla v době přímé akce v Olomouci. „Je obtěžující řešit předžalobní výzvu kvůli diletantství Policie ČR a Severočeských dolů, kteří mě neoprávněně obvinili z přestupku, i když jsem v den přímé akce byla na svatbě kamaráda v Olomouci. Fosilní průmysl tím ukazuje svou bezradnost a policie svou nekompetentnost,“ řekla Klára Berg.

Podle hnutí Limity jsme my už v minulosti byli policií z přestupku obviněni lidé, kteří se akce vůbec nezúčastnili. Aktivisté z Limitů vědí minimálně o deseti případech. Pochopitelně vyvstává otázka, podle jakého klíče Severočeské doly vytvořily seznam lidí, které následně obesílají. Je jasné, že došlo ke spolupráci s orgány státní správy, která je ale v této podobě podle hnutí nepřípustná. Odpověď na tuto otázku ale nemají ani Limity jsme my. V době psaní této zprávy Severočeské doly teprve cizelují reakci na to, co se stalo, a zítra by měli vysvětlit, jak je možné, že obesílají i lidi, kteří na akci vůbec nebyli.
https://www.advojka.cz/informace/prodej#predplatne

Ekologičtí aktivisté z Limitů podezírají Severočeské doly, že se podobným přístupem – tedy rozesíláním předžalobních výzev na více než půlmilionovou výzvu – snaží zastrašit rostoucí klimatické hnutí v České republice. Skutečnost, že výzvy chodí i nezúčastněným lidem, jejich podezření ještě prohlubuje. Tuto obavu sdílí i advokát obviněných Pavel Uhl: „V tomto případě jsou nástroje práva, zamýšlené k účelům zcela jiným, používány způsobem, který vzbuzuje obavu, zda neslouží spíše k zastrašení od občanského aktivismu a vyvolání atmosféry právní nejistoty a ohrožení.“

Odpověď Severočeských dolů zveřejníme zítra.

Verze pro tisk 8.4.2019 a2larm.cz
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

Anarchismus v Brazílii: historie a výzvy současnosti

22. 7. 2019, Praha

V Brazílii anarchistická praxe předcházela organizaci hnutí v sociálním a politickém kontextu. Na začátku 20. století byl rozšířen v odborech a družstvech skrze revoluční syndikalismus. V průběhu 20. století čelilo anarchistické hnutí v Brazílii různým interním problémům a bylo znovu sjednoceno na začátku 21. století. Anarchismus v Brazílii v současnosti není homogenní, ale je robustnější a vyspělejší ve svých metodologiích i v praxi než většina levicových stran. Ve vztahu k Bolsonarově vládě anarchisté jednají diskrétně, ale zato efektivně. Překlad do češtiny zajištěn. …(více)

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme