Anarchistická federace

Píšou jinde : Pozvánka na Den lesa, který proběhne proti kácení lesa Eppenberg 30.3. 2019

Toto je kopie článku uveřejněného na greenaction.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://greenaction.noblogs.org/post/2019/03/23/pozvanka-na-den-lesa-ktery-probehne-proti-kaceni-lesa-eppenberg-30-3-2019/

“Hej, vy tam venku! Místní lidé, přímo z okupovaného území i jeho okolí, vás zvou na Den lesa, kde se můžete dozvědět více o souvislostech okupace a zároveň poznat les Eppenberg.“ Více info: eppenbergerwald.noblogs.org

Od polovina února je okupován malý les, který má ustoupit nové industriální zóně.

Zde se také staví, ať už na stromech nebo na zemi, a všechno se připravuje k plánovanému odlesňování. Obsazení je vždy ohniskem pro diskuse a politické prolínání lidí, kteří jsou angažovaní v místních i jakýchkoliv jiných bojích. Proto budeme rádi, když se mnoho z vás rozhodne seznámit s lesem a všemi, kteří se ho rozhodli bránit.

S nadějí, že se uvidíme v lese!

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme