Anarchistická federace

Píšou jinde : Alternatívny Pride vo Varšave - neklaňať sa politikom a neprosíkať o ochranu

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Alternativny-Pride-vo-Varsave---neklanat-sa-politikom-a-neprosikat-o-ochranu-.html

Kým minulý rok sa kritická časť kvír komunity zúčastnila oficiálnej akcie v rámci antikapitalistického bloku (https://www.priamaakcia.sk/V-kapitalizme-neexistuje-rovnost-.html), tento rok bola situácia vo Varšave iná. Nespokojnosť s uzurpovaním si témy istými organizáciami a osobami viedla viaceré kolektívy k zorganizovaniu alternatívneho pochodu, ktorý 8. júna prešiel prevažne robotníckou štvrťou Praga. Na základe informácií od nášho spriateleného zväzu ZSP, ktorý akciu spoluorganizoval, sme pripravili text, ktorý vysvetľuje dôvody alternatívnej akcie. Teší nás, že triedny pohľad na kvír témy je blízky aj kolektívom na Slovensku. Aj preto sme prijali pozvanie na trnavský Pride 29. júna, ktorý organizuje kolektív Status Queer. V alternatívnom duchu sa uskutoční aj Altprajd v Bratislave 20. júla (pre viac info pozri linktr, IG a FB).

 

Praga Equality Parade

Praga Equality Parade bol prvým z troch sprievodov v rámci mesiaca hrdosti vo Varšave. Spoluorganizovala ho varšavská skupina zväzu ZSP spoločne s kolektívmi Rovnosť Praga, Abortion Dream Team, Výbor na obranu nájomníkov a Klimatický štrajk mládeže. Pochod prešiel cez štvrte Praga Sever a Juh. ZSP mal transparent s nápisom „V kapitalizme nie je rovnosť“, rozdával letáky s antikapitalistickým postojom a informoval o brožúre, ktorá sa okrem iného venuje aj konkrétnym problémom kvír ľudí na pracoviskách.

Dôvody pochodu vyjadril zväz ZSP nasledovne:

„Išlo o alternatívu k hlavnému sprievodu, ktorý sa zvyčajne koná vo Varšave. Určili sme si, že sa na ňom nemôžu zúčastniť politické strany ani korporácie. A vítané na ňom neboli ani organizácie, ktoré podporujú TERF (ako napríklad odborová organizácia Iniciatíva pracujúcich, ktorej členovia boli z minuloročného hlavného sprievodu vykázaní).“

 

Prečo sa konalo viac sprievodov?

Zväz ZSP bol pred mnohými rokmi pri zrode hlavného sprievodu a organizoval aj obranu pochodu pred fašistickými skupinami, ktoré sa ho pokúšali napadnúť. Neskôr však prevládla nespokojnosť s oficiálnou organizáciou, ktorá hľadala najrôznejšie politické a firemné sponzorstvo. Po dlhých rokoch neúčasti sa ZSP znova zapojil až minulý rok kvôli politickej klíme a našlo sa viacero skupín, ktoré chceli pochodovať spoločne v antikapitalistickom bloku. Vznikol tak ostrý kontrast v porovnaní s vozidlami sponzorovanými korporáciami a volebnými vozmi politických strán, ktoré zaberali veľkú časť pochodu. To bolo podnetom k úvahám o alternatívnom pochode.

ZSP ďalej vysvetľuje, že viaceré kvír organizácie sa pred voľbami stretli s rôznymi politickými stranami a uzavreli s nimi „dohodu“, že stiahnu zo svojej agendy napríklad boj za manželstvá rovnakého pohlavia. Niektoré feministky navyše živili predstavu, že politické strany povolia v Poľsku interrupcie na požiadanie. Mnoho kvír ľudí sa dožaduje rovnakých práv a túto „dohodu“ chápu ako neakceptovateľnú zradu. Ako konštatuje ZSP:

„...Skutočnosť, že sa niektoré organizácie snažili konať v mene všetkých a zmierniť požiadavky, lebo verili, že to pomôže k zvoleniu niektorým politikom a političkám, ktorých podporujú, je absolútne odsúdeniahodná. Rozdiel v postojoch a postupoch jednotlivých sprievodov bol pre nás veľmi jasný.“

Nezhoda v otázke podpory osôb z politiky sa objavila aj v organizačnom tíme alternatívneho pochodu. Do toho sa pridalo aj nedemokratické rozhodovanie niektorých osôb, takže nakoniec sa pristúpilo k zorganizovaniu dvoch separátnych alternatívnych pochodov.


Antikapitalistický pride

Triedny pohľad na problematiku bol citeľný práve na podujatí spoluorganizovanom zväzom ZSP. Pochodu, ktorý prešiel Pragou, sa zúčastnilo niekoľko stoviek ľudí. Heslá vyzývali napríklad k ukončeniu diskriminácie v otázkach manželského zväzku a práv na adopciu, k prístupu k predpôrodnej starostlivosti pre transrodových ľudí a k zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí vo všeobecnosti, k uľahčeniu zmeny označenia pohlavia v dokladoch a k pridaniu ďalších rodových identít.

Venovali sa však aj témam, ako sú programy pre ľudí bez domova, podpora ľudí utekajúcich z domovských krajín, odmietnutie vojny a militarizmu, ukončenie vojny v Gaze a obnovu územia, právo na interrupciu atď.

Držíme palce kamarátkam a kamarátom v Poľsku a článok uzatvárame myšlienkou sprievodu Pragou, ktorý deklaroval, že sa „nebude klaňať politikom a političkám a žobrať ich na kolenách o politickú ochranu, ani nebude miestom pre pinkwashing bánk...“ a že je pre ľudí, čo čelia nerovnosti.

2024_wawa_sprievod_01


Spracované na základe článku na webstránke zväzu ZSP https://zsp.net.pl/praga-equality-parade


Súvisiace články:
Online stretnutie MAP: Kvír situácia a boje na pracoviskách v rôznych krajinách 
V kapitalizme neexistuje rovnosť! 
Demonštrácia, akú sme v Bratislave ešte nezažili (+foto)                                                   
„Srať na nich“? Sú aj iné možnosti - Úspešné organizovanie sa s homofóbnymi kolegami 
Anarchistka Rosa Pazos bola zavraždená

Verze pro tisk 26.6.2024 www.priamaakcia.sk

Píšou jinde

Odkazy