Anarchistická federace

Píšou jinde : Podporme BUNT - antiautoritársky komunitný priestor v Bratislave

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Podporme-BUNT---antiautoritarsky-komunitny-priestor-v-Bratislave-.html

V súčasnosti prebiehajú manuálne práce, ktoré dajú priestoru novú podobu. Je potrebné postarať sa o elektriku, pripraviť novú podlahu, vymaľovať, nakúpiť vybavenie a postarať sa o množstvo menších aj väčších úloh, aby mohol byť nový priestor na jar otvorený.

Potrebné sú momentálne hlavne peniaze. Vyše dvesto ľudí už prispelo sumami, ktoré sú zväčša malé, ale dokopy sa vďaka nim vyzbieralo za krátky už niekoľko tisíc eur. Ďalšie budú potrebné za zabezpečenie chodu.

Chceme preto vyzvať k posielaniu finančných príspevkov aj v prípade, že sa podarí splniť všetky míľniky na donio.sk.

https://www.donio.sk/podporte-zrod-buntu

Ide o projekt, ktorý nemá byť krátkodobou záležitosťou, ale dlhodobo poskytovať príležitosti pre stretávanie sa a sebaorganizáciu. Žiadne euro určite nevyjde nazmar a každou sumou prispeješ k prežitiu Buntu aj po jeho nachystaní a otvorení. Bude to potrebovať.

Viac informácií o Bunte nájdeš na tu:

* https://www.facebook.com/profile.php?id=61553770140320
* https://www.instagram.com/bunt_priestor
* https://volna-asociacia.org

„BUNT budeme spravovať v súlade s našimi spoločnými hodnotami nehierarchickosti, antiautoritárstva a participácie. Sme presvedčení a presvedčené, že silné a udržateľné komunity musia stáť na pevných základoch solidarity. Veríme, že vďaka spájaniu skupín, ktoré bojujú za spravodlivosť na rôznych frontoch dokážeme vytvoriť intersekcionálne a inkluzívne miesto, v ktorom sa budeme všetci a všetky cítiť bezpečne. Vďaka tomu môžeme budovať silné hnutie, ktoré je prostredím na angažovanie sa a vzájomnú podporu.“

Zväz Priama akcia

Verze pro tisk 5.12.2023 www.priamaakcia.sk

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy