Anarchistická federace

Píšou jinde : Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (16.-22. október 2023)

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Medzinarodny-tyzden-proti-nevyplacaniu-miezd-16--22-oktober-2023-.html

Nevyplatili ti mzdu, skúšobnú dobu či príplatky a chceš s tým niečo spraviť? Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd môže byť dobrou príležitosťou dosiahnuť svoje požiadavky. Od 16. do 22. októbra budeme rôznymi spôsobmi upozorňovať na nevyplácanie miezd. Ak chceš riešiť vlastný problém, prípadne podporiť ľudí, čo sa snažia dostať svoje peniaze, ozvi sa nám.

ZAPOJ SA

Počas „Týždňa“ informujeme o nevyplácaní miezd, organizujeme protestné akcie pred firmami, ktoré nevyplácajú mzdy alebo sme s nimi aktuálne v spore a diskutujeme o tom, ako si pomáhať v praxi aj po zvyšok roka.

    Šéf či šéfka ti dlží mzdu a chceš to riešiť?

    Veľká časť sporov nášho zväzu sa týkala boja proti nevyplácaniu miezd, takže máme bohaté skúsenosti. Informovali sme o nich napríklad v rámci kampane „Problémy v práci?“ a priebeh niektorých našich sporov sme detailne opísali v publikácii Ako sme si poradili s problémami v práci: Spory zväzu Priama akcia v rokoch 2015-2019.

    Máš skúsenosť s dlžnou mzdou, ktorú sa ti podarilo získať späť?

    Tvoja skúsenosť môže nakopnúť niekoho, kto je na vážkach alebo pochybuje o tom, že sa dostane k svojim peniazom.

    Chceš spropagovať túto tému?

    Môžeme ti poslať nálepky alebo plagáty. Pomôže samozrejme aj zdieľanie na sociálnych sieťach.

AKO KONAŤ PROTI NEVYPLÁCANIU MIEZD

Nevyplácanie miezd je značne rozšírený jav aj napriek tomu, že v mnohých krajinách ide o trestný čin. Bojovať proti nemu sa dá rôznymi spôsobmi bez ohľadu na to, aký máš typ zmluvy (a či vôbec máš nejakú).

Z nášho pohľadu dáva najväčší zmysel robiť priame akcie. To znamená:

    Konať priamo proti firme alebo inštitúcii, či zodpovednej osobe
    Nespoliehame sa, že problém za nás vyrieši polícia či súdy.

    Konať za seba a nie za niekoho iného
    Nerobíme nič za teba, do riešenia sa aktívne zapájaš, my ti pomáhame.

    Konať na základe spoločne dohodnutého plánu
    Všetko dohadujeme spoločne, akcie máme nachystané na dlhé obdobie dopredu a prispôsobujeme ich aktuálnej situácii, aby boli čo najúčinnejšie.

Priamymi akciami ukazujeme šéfom a šéfkam, že nimi spôsobené problémy už nerieši len jeden človek, ale skupina ľudí, ktorá vie, čo robí, a je odhodlaná nevzdať sa.

 
PREČO MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ PROTI NEVYPLÁCANIU MIEZD?

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (pozri minuloročnú správu) ustanovila v roku 2019 Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP), aby poukázala na fenomén nevyplácania miezd a na možnosti, ako sa brániť.

MAP tvoria organizácie pracujúcich z vyše 20 krajín. Spájame sa s ľuďmi v regiónoch na celom svete a riešime problémy, ktoré nás trápia. Organizujeme sa anarchosyndikalistickým spôsobom – v sporoch na pracoviskách používame priame akcie a fungujeme tak, aby medzi nami nevznikali hierarchické vzťahy a aby mal každý jeden človek možnosť rozhodovať. O svoje skúsenosti sa delíme a budujeme kultúru vzájomnej pomoci.

Tyzden_MAP_2023_poster_500
Boj za vyplatenie dlžných miezd, lepšie pracovné podmienky či vyššie mzdy chápeme ako jednu časť riešenia. Kapitalizmus so svojimi opakujúcimi sa infláciami či zvyšovaním cien, bude vždy nahrávať šéfom a šéfkam.

Preto chceme viac ako len zlepšenie našich podmienok. Chceme svet, ktorý nebude fungovať podľa pravidiel kapitálu a výroby pre zisk, ale podľa potrieb ľudí. Svet bez hierarchií vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktoré nás umelo rozdeľujú a sú živnou pôdou pre nerovnosť a útlak. A svet bez štátov ako záchrancov kapitalizmu a držiteľov moci nad spoločnosťou. Na to, aby sme žili šťastný život a mohli rozvíjať spoločnosť, nepotrebujeme ani jedno z toho.

Ak ti je blízky náš prístup, kontaktuj nás.

V prípade, že si tento text čítaš po skončení Týždňa, ozvi sa nám tiež. Problémom v práci a nevyplácaniu miezd sa venujeme neustále.

Zväz Priama akcia

Verze pro tisk 16.9.2023 www.priamaakcia.sk

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy