Anarchistická federace

Píšou jinde : Online stretnutie MAP: Kvír situácia a boje na pracoviskách v rôznych krajinác

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Online-stretnutie-MAP-Kvir-situacia-a-boje-na-pracoviskach-v-roznych-krajinac.html

V sobotu 16. júla sa uskutočnila online diskusia o kvír témach súvisiacich s anarchosyndikalistickými bojmi na pracoviskách. Zapojili sa do nej kamarátky a kamaráti z organizácií Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) z Poľska (ZSP), Slovenska (PA), Spojeného kráľovstva (SF), Srbska (ASI) a USA (WSA). Hlavným cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti z doterajších bojov a aktivít.

SF sa už zúčastnili na úspešných kampaniach týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti o transrodových ľudí. K téme má aj leták s názvom „Trans téma je triedna téma“ a plánuje vydať rozsiahlu brožúru o radikálnych kvír bojoch po celom svete. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, zdá sa, že používanie metód priamej akcie je oveľa jednoduchšie na miestnej úrovni ako na úrovni celej krajiny a niektoré boje takýmto spôsobom dospeli do víťazného konca aj v priebehu niekoľkých dní. V posledných rokoch však došlo k zhoršeniu situácie kvír ľudí (najmä transrodových osôb). Tradičné odbory sa síce snažia získať nové členstvo medzi trans pracujúcimi a tvária sa, že ich vítajú. Avšak politická strana, ktorá odbory priamo podporuje (Labour Party), vystupuje proti trans osobám. Za zmienku však stojí, že podľa ľudí z SF sa trans hnutie stáva čoraz viac triednym hnutím. Na druhej strane nás veľmi neprekvapilo, že vykorisťovanie nie je nezvyčajné ani na kvír miestach (ako sú napríklad gej bary) a často sa tam bagatelizuje slovami, že „sme na jednej lodi“. Podobné veci sa stávajú aj ľuďom pracujúcim v alternatívnych a údajne antikapitalistických baroch v mnohých krajinách (pozri napríklad spor zväzu WAS: https://priamaakcia.sk/Zvaz-WAS-uspel-v-spore-s-gastroprevadzkou-Tuwi-.html). SF robia školenia zamerané na organizovanie sa na pracoviskách a v Brightone sa im dokonca podarilo zorganizovať sa v gej bare, aj keď nešlo o problém súvisiaci s diskrimináciou. Veľká a triedne podmienená téma je zdravotná starostlivosť. Ako poznamenala členka SF „keď máš peniaze a si trans, kopec problémov ide mimo teba“.

Členka WSA z USA sa podelila o svoje skúsenosti s problémami na svojom pracovisku, kde manažéri ovplyvňovali pracovníkov a pracovníčky do takej miery, že bolo nemožné nájsť spoločnú reč medzi pracujúcimi pri riešení otázok súvisiacich s kvír ľuďmi.

ZSP diskutuje v Poľsku o potenciálnych kampaniach súvisiacich s transrodovou problematikou a po veľkom množstve úspešných kampaní na pracoviskách sa plánuje pustiť aj do prvých bojov v tejto oblasti. Zväz pripravil brožúru o problémoch na pracoviskách, uvedomuje si však, že kvír boje súvisia často s diskrimináciou, sú náročnejšie a nedajú sa pri nich použiť metódy priamych akcií rovnakým spôsobom ako napríklad pri nevyplatených mzdách. Okrem toho, podobne ako na Slovensku, aj v Poľsku sa mnohé práva viažu na inštitúciu manželstva. Osoby podstupujúce tranzíciu, ktoré sú zároveň v manželskom zväzku, sú štátom nútené rozviesť sa (a tým strácajú mnohé práva – napr. nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, benefity v práci...). Pokiaľ ide o zmenu pohlavia, poľské právo je dosť zvláštne, pretože za výber nesprávneho pohlavia pri narodení musíte žalovať svojich rodičov. Súd potom analyzuje situáciu každej osoby, zohľadňujú sa rôzne lekárske posudky, a všetky tieto citlivé a súkromné informácie sa poskytujú aj rodičom. V Poľsku je to však jediná možnosť, ako úspešne podstúpiť tranzíciu.

Člen zväzu ASI zo Srbska vysvetlil dvojakú situáciu v krajine. Srbsko sa stalo známe svojím kvír-pozitívnym prístupom, ktorý je vo veľkej miere aj trans-pozitívny (prvé takéto zákony boli prijaté približne pred 30 rokmi). Dokonca aj pravoslávna cirkev, hoci inak konzervatívna, akceptuje transrodových ľudí. Známy major srbskej armády je trans a premiérka je lesba. Homofóbia je však stále prítomná v spoločnosti a inštitúciách. V takejto situácii je citeľné, že smer diskusií skôr určujú ľudia z vyššej vrstvy.

Pokiaľ ide o situáciu na Slovensku, vysvetlili sme, že hoci sme sa zatiaľ nezapojili do žiadneho sporu súvisiace problémami kvír osôb, na otvorené stretnutia PA chodí veľa kvír ľudí. To nás viedlo aj k úprave pravidiel na stretnutiach, aby sa stali bezpečnejším priestorom. Nedávno sme sa zúčastnili aj na kvírfeministických demonštráciách (po teroristickom útoku proti kvír ľuďom v Bratislave na jeseň minulého roka, proti zákonu znemožňujúcemu tranzíciu, atď.). V prvej polovici roka 2023 sme tiež zorganizovali workshopy na témy ako kolektívny prístup k sebaobrane, rod v slovenskom jazyku a metódy dominancie, ktoré síce neboli zamerané špeciálne na kvír ľudí, ale zúčastnilo sa ich mnoho našich kvír kamarátok a kamarátov. Čo sa týka bojov na pracovisku, existujú mimovládne organizácie, ktoré sa venujú kvír problematike a poskytujú právne poradenstvo, ale ani my, ani ľudia, s ktorými sme hovorili, sme zatiaľ nepočuli o sporoch týkajúcich sa pracovísk.


 

Diskutovali sme aj o dúhových pochodoch a o tom, že sú na nich čoraz viac prítomné korporácie. Členky ZSP opäť objasnili, prečo bolo pre ZSP dôležité zúčastniť sa tohtoročného Pochodu rovnosti v rámci antikapitalistického bloku (pre viac info pozri https://priamaakcia.sk/V-kapitalizme-neexistuje-rovnost-.html). Väčšia prítomnosť firiem počas dúhových pochodov je aj prípadom Slovenska, antikapitalistické kvír bloky však nebývajú ich súčasťou. V Spojenom kráľovstve je situácia odlišná. Členka zväzu SF spomenula, že v Bristole organizujú pochod hrdosti transrodových ľudí, ktorý je radikálny. Avšak dúhový pochod v Londýne je veľká udalosť sponzorovaná napríklad ropnými alebo zbrojárskymi spoločnosťami podporujúcimi režimy, ktoré utláčajú kvír ľudí. V tomto kontexte spomínala pink-washing, teda verejné podporovanie queer ľudí ako odpútanie pozornosti od vlastných praktík alebo vyvinenie sa z násilia na nich alebo na iných marginalizovaných skupinách. Dodala tiež, že keď tento rok klimatické aktivistky a aktivisti zablokovali dúhový pochod v Londýne, ľudia tlieskali polícii, ktorá proti nim zakročila...

V súvislosti s transrodovosťou boli ďalšími bodmi diskusie TERFky, teda feministky, ktoré vylučujú transrodové osoby. Napríklad v Poľsku väčšina nenávisti v rámci ľavice pochádza od feministiek, zatiaľ čo na Slovensku TERFky v podstate neexistujú. Ďalej sme hovorili o problémoch spojených so zmenou mena a prístupom zamestnávateľov. ZSP spomenuli, že existujú zamestnávatelia, ktorí odmietajú používať preferované meno transrodových ľudí, ak zmena nebola oficiálne uznaná. Dôležitou a mnohokrát zosmiešňovanou témou sú tiež rodovo neutrálne toalety na pracoviskách a na verejnosti, ktorých (ne)existencia vážne ovplyvňuje každodenný život transrodových ľudí.

Teší nás vidieť, že anarchosyndikalistické organizácie v MAP sú aktívne v kvír otázkach a snažia sa nájsť spôsoby, ako bojovať za kvír požiadavky a tiež spôsoby, ako by kvír ľudia mohli podporovať anarchosyndikalistické boje a zapájať sa do nich. A je tiež super vidieť, že v rôznych krajinách majú mladí ľudia radikálnejšie postoje, že vyjadrujú nespokojnosť s kvír prístupmi hlavného prúdu a mnohých mimovládnych organizácií a majú blízko k triednym a antikapitalistickým postojom.

Zväz Priama akcia

Verze pro tisk 23.7.2023 www.priamaakcia.sk

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy