Anarchistická federace

Píšou jinde : Zväz WAS uspel v spore s gastroprevádzkou Tüwi

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Zvaz-WAS-uspel-v-spore-s-gastroprevadzkou-Tuwi-.html

V marci 2023 informoval náš sesterský zväz vo Viedni o ukončení sporu s gastroprevádzkou Tüwi, ktorá je pomerne obľúbená v miestnej ľavicovej scéne. Podobne ako v prípade kaviarne Gagarin, o ktorej sme písali minulý rok, aj vedenie Tüwi tvrdilo, že funguje na demokratických princípoch, aj keď deklarácie sa nezhodovali s realitou.

Problémy v Tüwi

Ľudia pracujúci v jedálni Tüwi, ktorá je súčasťou združenia Verein, mali dve hlavné požiadavky:
    • Zvýšenie platu na úroveň minimálnej mzdy
    • Prerozdeľovanie prepitného pracujúcim

Okrem toho žiadali väčšiu zodpovednosť a transparentnosť v riadení združenia. Ľudia s členským statusom v združení sa sťažovali na porušovanie stanov, umlčiavanie nesúhlasných názorov, nedostatok kontroly nad financiami a neakceptovanie kolektívneho rozhodovania malou skupinou ľudí s pozíciami, ktoré im dávajú moc.

Vnútorné spory eskalovali v septembri 2022, keď manažér Tüwi prepustil najaktívnejšiu z osôb, ktoré protestovali proti konaniu združenia. Ako dôvod pritom výslovne uviedol, že táto osoba robila „príliš veľa problémov“ a dodal, že nechce, aby sa „z Tüwi stal ďalší Gagarin“.

Ako to dopadlo?

Hoci ostala otázka prepitného nevyriešená, pokiaľ ide o minimálnu mzdu, do septembra 2022 zarábali ľudia v Tüwi len 8 eur/hod., pričom minimálna mzda v Rakúsku v oblasti gastronómie bola 9,42 eur/hod. Zvýšenie tejto sumy sa dosiahnuť podarilo.

Po aktivitách zväzu WAS sa podarilo dosiahnuť dohodu s manažérom Tüwi aj v prípade prepustenej osoby - zaviazal sa, že jej mimosúdne zaplatí 3000 eur za nevyplatenú mzdu (suma zahŕňa nedodržanie minimálnej mzdy, nepreplatenú dovolenku, nevyplatené 13. a 14. platy, nadčasy atď.) a päť mesačných platov v plnej výške ako formu odškodného.


 „Ľavicové“ podnikateľské projekty

Aj keď majú Tüwi a Gagarin veľmi odlišné štruktúry, v oboch prípadoch ide o miesta, ktoré sú založené na ideáloch kolektívnych hodnôt a solidarity. Sú to miesta s nízkymi cenami jedál a nápojov, kde majú ľudia pocit, že svoje peniaze nedávajú nejakej veľkej kapitalistickej firme.

Ukázalo sa však, že Tüwi ani Gagarin nedokázali dodržiavať vlastné štandardy. A kým jedna vec sú skryté mocenské štruktúry (čo si môže každý kolektív riešiť interne), úplne iná vec je neplatenie za odvedenú prácu.

Nezdokladovaná práca nemá nič spoločné s udržateľnosťou ani sociálnym začleňovaním, aj keď Tüwi tieto hodnoty oficiálne deklaruje. Práve naopak. Je to nástroj, ako ľudí udržiavať v závislom postavení a bez povedomia o vlastných právach.

Ako antikapitalisti a antikapitalistky by sme sa nemali uspokojovať s ničím, čo je menej ako zákonom stanovené minimum, a usilovať sa o viac. Zdá sa však, že v ľavicovej scéne nie je takýto postoj samozrejmosť.

Cieľom zväzu WAS nie je zničiť ľavicové priestory vo Viedni, ktoré si váži a vidí v nich hodnotu. V roku 2018 sa dokonca pridal k podpore Tüwi, keď mal existenčné problémy.

WAS si však kladie za cieľ podporovať pracujúcich a poukazovať na ich neisté pracovné a životné podmienky. „Sme anarchosyndikalistický zväz: keď vedieme spory, ľudia svoj voľný čas a energiu venujú aktivitám v našej sieti vzájomnej pomoci bez toho, aby z toho mali finančný či osobný prospech. Do sporov sme sa zapojili vtedy, keď sa dotknuté osoby organizované vo WAS rozhodli vziať do vlastných rúk zmenu svojej situácie.“

Spracované na základe príspevku na webstránke WAS a informácií od medzinárodného sekretariátu WAS
https://wiensyndikat.wordpress.com/2023/03/18/tuwi-finally-pays/ 

Píšou jinde

Odkazy