Anarchistická federace

Píšou jinde : Dojmy z podujatia 100 rokov Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP) v Bratislave

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Dojmy-z-podujatia-100-rokov-Medzinarodnej-asociacie-pracujucich-MAP-v-Bratislave.html

Zorganizovať podujatie s medzinárodnou účasťou a úplne novými výstupmi (prezentácia, výstava) nebolo jednoduché, ale dojmy máme predovšetkým pozitívne. Do veľkej miery je to preto, že vďaka diskusiám a plánovaniu na otvorených stretnutiach sa do príprav zapojili aj ďalší ľudia.

Propagácia v uliciach aj na internete, tlmočenie, moderovanie, grafická aj fyzická príprava výstavy a plagátov, výzdoba priestorov, ubytovanie pre delegácie, výroba odznakov, vegánske dobroty - väčšinu z týchto vecí zabezpečili ľudia mimo nášho zväzu. Bolo skvelé vidieť takúto vlastnú iniciatívu a prejav vzájomnej pomoci. Ďakujeme!

Hoci o histórii aj súčasnosti MAP vieme pomerne veľa, diskusie boli obohacujúce, k čomu prispeli aj zaujímavé otázky z publika. Naše poďakovanie patrí delegáciám z Rakúska, Poľska, Írska a Spojeného kráľovstva, ktoré hovorili napríklad o tom, ako sa dostali k myšlienkam anarchosyndikalizmu a prečo im dávajú zmysel z praktického hľadiska v ich životoch. Diskutovala sa téma členstva a silné a slabé stránky jednotlivých zväzov, či zmeny, ku ktorým došlo v MAP v posledných rokoch, ale aj situácia žien či organizovanie sa s migrujúcimi pracujúcimi.

Podobný program máme nachystaný aj na 1. apríla v Košiciach (FB podujatie). Znova sa stretneme so všeobecnou tajomníčkou MAP z Poľska a ako hostí budeme mať nové delegácie zo Spojeného kráľovstva (Solidarity Federation) a Rakúska (Zväz viedenských pracujúcich).

Zväz Priama akcia

Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

UŽ NIKDY tak drahou zimu

15. 4. 2023, Praha

Demonstrace za čistou energii a bydlení pro všechny …(více)

Klima a film: Kolik toho smíme vytěžit pro záchranu klimatu: protesty proti těžbě lithia

26. 4. 2023, Brno, Praha

Série filmových večerů platformy RE-SET …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)

International Anti-Authoritarian Gathering

19. 7. 2023, St-Imier (Švýcarsko)

Několikadenní interkontinentální anarchistické setkání s bohatým programem …(více)