Anarchistická federace

Píšou jinde : 20 rokov balkánskeho anarchistického bookfairu

Toto je kopie článku uveřejněného na zdola.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://zdola.org/20-rokov-balkanskeho-anarchistickeho-bookfairu/

Prvá výzva medzinárodnému anarchistickému hnutiu na účasť na balkánskom anarchistickom festivale kníh 2023.
S radosťou oznamujeme, že ďalší Balkan Anarchist Bookfair (BAB) sa uskutoční 7. až 9. júla 2023 v Ľubľane v Slovinsku. Toto rozhodnutie sa prijalo na poslednom zhromaždení BAB, 24. až 26. júna 2022 v rumunskom Kluži.
Bude to 15. ročník BAB, a zároveň si pripomenieme 20 rokov od jeho vzniku, keďže prvý ročník sa konal v Ľubľane v roku 2003. Potom precestoval celý Balkán (Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Macedónsko, Grécko, Rumunsko) a teraz sa po roku 2013, opäť vracia do Ľubľany.

Toto výročie chceme využiť ako príležitosť zorganizovať medzinárodné anarchistické stretnutie – také, na ktorom sa budeme môcť kolektívne venovať dôležitým otázkam našej doby s perspektívou budúceho organizovania a boja. Koncept BAB pre nás nikdy nebol len o knihách. Vždy sme ho chápali ako nástroj na posilnenie našich skupín, organizácií, vzťahov a sietí na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Chápeme ho ako priestor, kde si vymieňame svoje myšlienky, analýzy, perspektívy a konfrontujeme svoje postupy, modely organizovania a skúsenosti z boja, z našej účasti na sociálnych hnutiach a vkladania našich myšlienok do nich. To všetko so zámerom vytvoriť zmysluplné návrhy budúcich krokov, ktoré nám pomôžu riešiť výzvy, ktorým čelí naše hnutie a spoločnosť v kontexte politickej, ekonomickej a sociálnej reality, ako aj v kontexte revolučného potenciálu.

Súčasný stav vecí na globálnej úrovni potvrdzuje naše analýzy z minulosti a dáva nášmu politickému programu radikálnej sociálnej zmeny ešte väčšiu naliehavosť do budúcnosti. Je jasné, že kapitalistický systém – založený na zotročovaní, vykorisťovaní, nadvláde a v súčinnosti s ďalšími útlakmi, ako sú rasizmus a nacionalizmus, patriarchát a sexizmus – ničí naše životy, naše spoločnosti a životné prostredie. Všetky nedávne krízy, neustále zosilňovanie útoku kapitálu proti ľudovým vrstvám, radikalizácia policajnej represie a štátneho násilia a napokon militarizácia a vojna potvrdzujú naše tvrdenie, že kapitalizmus je kríza. Je jasné, že privilégiá vládnucich tried, existujúce hierarchie a samotný systém môžu prežiť a reprodukovať sa len vďaka vláde hrubej sily a násilia. Z toho môžeme ľahko rozšíriť naše predchádzajúce tvrdenie na kapitalizmus je vojna.

Balkán so svojimi špecifickými dejinami sa v tomto ohľade nijako nelíši. Zažil všetku brutalitu vojny, nacionalizmu a prechodu ku kapitalistickej ekonomike v bývalej Juhoslávii, bol nútený stať sa laboratóriom neoliberálnej politiky (čo sa najzjavnejšie prejavilo v čase hospodárskej krízy v rokoch 2008 až 2012 v Grécku), je svedkom smrteľných dôsledkov európskych hraničných režimov a ich migračnej politiky a prežíva dezintegráciu spoločnosti s odcudzením a individualizáciou, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v praktikách sociálneho kanibalizmu.

Na túto skutočnosť môžeme vidieť rôzne reakcie ľudí: od reakčného vzostupu populistickej, nacionalistickej a fašistickej krajnej pravice, neustálych nepokojov vo všetkých kútoch sveta, pouličných hnutí, ktoré sú živené úplnou nedôverou v politickú reprezentáciu a štátne inštitúcie, až po progresívne revolučné momenty, ako sú prebiehajúce vzbury v Iráne alebo sociálny revolučný proces v Kurdistane. Anarchistické hnutie sa snaží zasahovať nielen do uvedených ľudových reakcií na kapitalistické krízy, ale aj do sociálnej reality všeobecne. Naše vlastné analýzy a artikulácie sú základom našich politických mobilizácií a aktivít v priestoroch, kde sme vykorisťovaní a utláčaní – v našich školách, na pracoviskách a v susedstvách. Zúčastňujeme sa na sociálnych hnutiach, v ktorých sa snažíme realizovať naše antiautoritárske princípy a revolučné perspektívy, ale budujeme aj nové hnutia, bojové a solidárne štruktúry, ako aj komunitné a autonómne priestory, v ktorých rozvíjame alternatívne postupy organizovania a života. Robíme však dosť a darí sa nám budovať protimoc potrebnú na skutočnú zmenu? Veríme, že anarchizmus ako politické vyjadrenie záujmov vykorisťovaných a utláčaných môže ponúknuť mnohé odpovede na otázky našej doby, ale zároveň vidíme, že tomuto hnutiu chýba zásadný vplyv na mechanizmy dejín. Zhromaždenie BAB by sme chceli využiť na reflexiu tejto a ďalších tém, na vypracovanie stratégií, ktoré môžu posunúť naše programy dopredu a dodať nám novú energiu pre naše budúce organizovanie a mobilizáciu.

Vzhľadom na to všetko pozývame všetky časti medzinárodného anarchistického a antiautoritárskeho hnutia z geografie Balkánu, Európy a iných kontinentov, aby sa k nám pripojili v procese organizovania tohto podujatia na všetkých úrovniach a začali plánovať svoju účasť.

V prípade ďalších informácií, otázok a návrhov nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu bab2023(at)riseup(dot)net alebo na webovej stránke bab2023.avtonomija.org.

Over the walls of nationalism and war!*

Building solidarity and resistance!

    First call to the international anarchist movement for participation on Balkan Anarchist Bookfair 2023

Verze pro tisk 7.1.2023 zdola.org

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)

International Anti-Authoritarian Gathering

19. 7. 2023, St-Imier (Švýcarsko)

Několikadenní interkontinentální anarchistické setkání s bohatým programem …(více)