Anarchistická federace

Píšou jinde : Správa o Medzinárodnom týždni proti nevyplácaniu miezd

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Sprava-o-Medzinarodnom-tyzdni-proti-nevyplacaniu-miezd-10--16-oktober-2022-.html

„Týždeň“ vyhlásila v roku 2019 Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP) s cieľom poukázať na fenomén nevyplácania miezd a možnosti boja pomocou anarchosyndikalistických metód. Od 10. do 16. októbra upozorňovali zväzy MAP na tento problém rôznymi spôsobmi. V nasledujúcej správe informujeme o aktivitách vo Francúzsku, Poľsku, Rusku a na Ukrajine, v Srbsku, na Slovensku a v Španielsku.

 

Francúzsko (CNT-AIT)

Kamaráti a kamarátky vo Francúzsku riešili tri prípady nevyplatených miezd. V prvom prípade sa na nich obrátil kolektív 60 pracujúcich zo Španielska, ktorých v septembri najal podvodník na zber vína, pričom im nevyplatil sľúbené peniaze. Momentálne pracuje na tomto spore francúzska a španielska sekcia MAP spoločne.

Druhý prípad sa týka člena zväzu, ktorý pracuje v nemocnici a bojuje s vedením o peniaze, ktoré mu patria za nadčasy odpracované za posledných 6 mesiacov. Problém sa týka aj ďalších ľudí v nemocnici a zväz sa snaží nájsť spôsob, ako ho riešiť kolektívne.

Tretí prípad súvisí s bojom v pekárni, ktorej bývalí zamestnanci nedostali mzdu. CNT-AIT sa s ostatnými odbormi zapojila do solidárneho piketu, ktorý iniciovala CNT-F (odštiepená organizácia od CNT-AIT známa aj ako CNT-Vignoles). Hoci sa obe organizácie spojili, aby podporili pracovníkov, táto skúsenosť bola podľa CNT-AIT dosť trpká. Išlo o v poradí druhý piket, no ani jeden z troch pracovníkov sa na ňom neukázal. Zdá sa, že CNT-F využívajú len ako servisnú odborovú organizáciu bez toho, aby sa zapájali do akcií, a že CNT-F využíva tento prípad len na vytvorenie imidžu aktívnych odborov.

 

Poľsko (ZSP)

ZSP pripravili k Týždňu text o svojich aktivitách súvisiacich s témou. Zväz sa zameral na akcie proti franšíze Żabka známej nevyplácaním miezd. Uskutočnili sa tri protesty v dvoch rôznych predajniach. Prvý sa konal v nedeľu 9. októbra, kedy mal byť vedúci obchodu v predajni. Je totiž protizákonné mať takýto obchod otvorený v nedeľu, ak v ňom nie je majiteľ alebo rodinný príslušník. Podarilo sa s ním spojiť len telefonicky a výsledkom bolo, že nariadil zatvorenie predajne. Ďalšie protesty sa konali 16. októbra v rovnakej predajni vo Varšave a v predajni v Grodzisku Mazowieckom neďaleko Varšavy. V prvom prípade bol už majiteľ prítomný a hneď povedal, že chce pracovníčke zaplatiť, ale potrebuje to vyriešiť v prítomnosti právnika, takže sa dohodlo stretnutie o niekoľko dní neskôr. V druhom prípade sa podľa slov ZSP „majiteľ a jeden z jeho príbuzných zbláznili, niekoľkokrát strčili do protestujúcich a vyhrážali sa im. Napokon sa však spamätali a rozhodli sa zaplatiť dvom pracovníčkam to, čo im dlhovali. Akcie preto považujeme za úspešné, hoci v prípade Żabky je to len špička ľadovca.“

Zväz ZSP bol aktívny aj v prípade ukrajinských pracujúcich, ktorí sú v zúfalej situácii, pretože šéf im nevyplatil peniaze za odvedenú prácu (ide o desaťtisíce eur). Presťahoval sa do Španielska, kde podniká vo Valencii, preto ZSP kontaktoval CNT-AIT Španielsko a na tomto prípade budú pracovať spoločne.
ZSP tiež rozdal letáky týkajúce sa Týždňa.

 

Rusko (KRAS) a Ukrajina (Assembly)

KRAS pripravili krátku správu o najnovších protestoch proti neplácaniu miezd v Rusku, ktorá obsahuje aj informácie z Ukrajiny od kolektívu Assembly. Spomínajú prípad štrajku za dlžné peniaze v Ulan-Ude na Sibíri a zúfalý pokus získať peniaze pomocou zbrane v meste Naberežnyje Čelny v Tatársku.

Kolektív Assembly z Charkova sa na Týždni zúčastnil už po tretí raz, aj keď nie je súčasťou MAP. Informoval o viacerých prípadoch agentúr, ktoré klamú ľudí hľadajúcich si prácu v zahraničí (ide hlavne o ženy bez kvalifikácie). Musia im vopred platiť za sprostredkovanie a nakoniec sa dozvedajú, že práca nie je alebo je za horších podmienok. Assembly zverejnil rady, čo robiť pri hľadaní práce v zahraničí.

Kolektív tiež podporil bojkot odevnej značky MR520, ktorá od februára nevyplatila mzdy v Charkove. Na sťažnosti pracujúcich reagovali úrady vyjadreniami, aby mali trpezlivosť (s odkazom na vojnu) a aby dali výpoveď, a následne sa úplne odmlčali. Hoci boli 5. októbra niektoré podlžnosti vyplatené, väčšina ľudí stále nedostala nijaké peniaze.

 

Srbsko (ASI)

Vďaka propagácii Týždňa sa ASI aj tento rok ozvali ľudia s dlžnými mzdami. Stanovisko k Týždňu zverejnili aj v októbrovom vydaní svojho časopisu Direktna akcija. ASI teraz pripravuje spoločne s ľuďmi, čo sa ozvali, kampane za vyplatenie dlžných miezd.

 

 

Slovensko (PA)

Väčšinou sa na zväz Priama akcia obracajú ľudia s nevyplatenými mzdami, preto sme sa v rámci Týždňa zamerali na propagáciu našej kampane „Problémy v práci?“. V uliciach Bratislavy a Košíc sme rozšírili samolepky a plagáty a publikovali sme aj text o úspešných a nevyriešených prípadoch nevyplatených miezd za posledný rok.

Preložili sme tiež článok o jednom z úspechov zväzu ZSP v Poľsku pri vybojovaní dlžných miezd, pripomenuli brožúru o našich sporoch a tiež otvorené stretnutia v Trnave a Bratislave, ktoré sme organizovali 27. a 28. októbra a sú miestom, kde sa dajú riešiť problémy v práci.

 

Španielsko (CNT-AIT)

CNT-AIT zverejnila vyhlásenie na svojom hlavnom webe a to isté spravili aj viaceré jej zväzy na sociálnych sieťach.

Zväz CNT-AIT v Albacete informoval o spore so spoločnosťou Flipa Jump, ktorý sa týka ich člena, ktorý bol nespokojný s neustálymi zmenami v rozvrhu pracovného času. Keď požiadal o dlhší pracovný čas, firma mu navrhla ešte kratší a o mesiac a pol neskôr ho prepustila z vymyslených disciplinárnych dôvodov, aby ušetrila. Zväz vyzval k bojkotu a požaduje, aby firma uznala nespravodlivé prepustenie a vyplatila odškodné vo výške 91-dňových platov.
Viac informácií: (FB odkaz)

V Albacete prebieha aj ďalší spor. Dodávateľ elektriny Aimart Marketing prepustil člena zväzu a nevyplatil mu mzdu. V rámci následnej kampane sa podarilo odhaliť niekoľko podvodov na spotrebiteľoch a spotrebiteľkách, ktorých sa dopustila táto aj iné firmy v meste.
Viac informácií: https://cntaitalbacete.es/2022/03/sindical-mafia-empresarial-mafia-energetica-cronica-de-una-lucha-obrera-que-va-mas-alla-de-lo-laboral/

Zväz CNT-AIT v Gijóne pripravil text s radami, čo robiť v prípade obvinenia z krádeže na pracovisku. Odporúčajú napríklad nikdy nič hneď nepodpisovali, pretože to môže v budúcnosti spôsobiť ďalšie problémy.
Viac informácií: (FB odkaz)


Problematike nevyplácania miezd sa v venujú aj ďalšie zväzy MAP alebo organizácie blízke MAP a do Týždňa sa zapojili najmä propagáciou na svojich weboch a sociálnych sieťach.


V prípade, že ti šéf alebo šéfka dlhuje mzdu a chceš bojovať a získať ju späť, môžeš sa na nás obrátiť.

Priama akcia

 

Stanovisko k tohtoročnému týždňu:
https://priamaakcia.sk/Medzinarodny-tyzden-proti-nevyplacaniu-miezd-10--16-oktober-2022-.html

Verze pro tisk 31.10.2022 www.priamaakcia.sk
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy