Anarchistická federace

Píšou jinde : Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (10.-16. október 2022)

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Medzinarodny-tyzden-proti-nevyplacaniu-miezd-10--16-oktober-2022-.html

Máš skúsenosť s nevyplácaním miezd? Chceš sa zapojiť do aktivít za zlepšenie podmienok pracujúcich nielen počas jedného týždňa v roku a nielen v otázke dlžných miezd? Daj nám o tom vedieť. Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd ustanovila v roku 2019 Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP), aby poukázala na fenomén nevyplácania miezd a na možnosti, ako sa brániť anarchosyndikalistickými metódami. Od 10. do 16. októbra budeme rôznymi formami upozorňovať na tento problém aj na Slovensku.


Čo robíme

Nevyplácanie miezd je značne rozšírený jav aj napriek tomu, že v mnohých krajinách ide o trestný čin. Ako zväzy v praxi dokazujeme, že spoločne sa proti nemu dá postaviť, a to aj na pracoviskách s pochybnými (prípadne žiadnymi) zmluvami a neformálnymi ústnymi dohodami.

Naše akcie za vyplatenie dlžných miezd ukazujú šéfom a šéfkam, že nimi spôsobené problémy už nerieši len jednotlivec, ale skupina ľudí, ktorá vie, čo robí, a je odhodlaná nevzdať sa. Dávame jasne najavo, že nevyplatenie miezd (vrátane mzdy za prácu v skúšobnej dobe, príplatkov za nadčasy, náhrad mzdy atď.) nikomu len tak ľahko neprejde.

V boji o dlžné mzdy vieme uspieť. O to viac, keď sa spájame, nespoliehame sa na súdy, ale na vlastné schopnosti a aktívne sa zapájame do boja. Vlastnými silami totiž naozaj dokážeme meniť podmienky, v ktorých žijeme. A ak konáme prostredníctvom zväzov, máme väčšiu šancu nielen na vyplatenie dlžných miezd, ale aj na celkové zlepšenie situácie na pracovisku, v komunite či celkovo v spoločnosti.


Ako sa môžeš zapojiť
do Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd

Počas „Týždňa“ informujeme na celom svete o nevyplácaní miezd, organizujeme protestné akcie pred firmami, ktoré nevyplácajú mzdy alebo sme s nimi aktuálne v spore a diskutujeme o tom, ako si pomáhať v praxi.

    • Ak ti šéf či šéfka dlží mzdu a chceš to riešiť, kontaktuj nás.

    • Podeľ sa o svoje skúsenosti, ako sa ti podarilo dlžnú mzdu vybojovať.

    • Rozšír naše propagačné materiály venované téme (nálepky či plagáty) vo svojom okolí.

    • Zdieľaj príspevky o téme na sociálnych sieťach.

    • Zapoj sa do aktivít za zlepšenie podmienok pracujúcich nielen počas jedného týždňa v roku a nielen v otázke dlžných miezd.

Week_2022_diagonale_iwa_pvp_eur_sk_1080x1080

Pre lepšiu predstavu odporúčame nasledujúci článok o tom, ako vyzeral „Týždeň“ minulý rok: „Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd 2021 v 17 krajinách“.


Ide o viac - anarchosyndikalistický prístup

Hoci sa dlžné mzdy dajú vybojovať späť, kapitalizmus bude vždy nahrávať šéfom a šéfkam, aby na nás znova skúšali rovnaké aj nové finty a dosahovali tak vyššie zisky (alebo kryli svoje straty).

Zvyšovanie cien a rastúca inflácia na celom svete zhoršujú naše životné podmienky ešte viac. Ocitáme sa v situácii, kedy má nevyplatenie mzdy ešte zdrvujúcejšie dôsledky pre nás a ľudí, ktorí sa na nás spoliehajú.

Táto situácia otvára priestor pre otázky o širších súvislostiach, napríklad o tom, že potrebujeme viesť boje za vyššie mzdy. Keď sa však pozrieme, ako žijeme my a ľudia okolo nás a koľko útlaku sa okolo nás odohráva (nehovoriac o ničení planéty a klimatickej kríze), sú podľa nás na mieste aj úvahy o úplne inom usporiadaní spoločnosti.

Zväzy združené v MAP sa snažia o viac ako len zlepšenie podmienok pracujúcich vybojovaním vyšších miezd, lepších pracovných podmienok, dlžných miezd a pod. Chceme svet, v ktorom budú prvoradé potreby ľudí. Svet bez kapitalizmu a jeho výroby pre zisk, kvôli ktorej sme sa dostali na pokraj ekologickej katastrofy. Svet bez hierarchií vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktoré nás umelo rozdeľujú a sú živnou pôdou pre nerovnosť a útlak. A svet bez štátov ako záchrancov kapitalizmu a držiteľov moci nad spoločnosťou. Na to, aby sme žili šťastný život a mohli rozvíjať spoločnosť, nepotrebujeme ani jedno z toho.

Preto sa spájame s pracujúcimi v regiónoch na celom svete. Organizujeme sa tak, aby medzi nami nevznikali hierarchické vzťahy a aby mal každý jeden človek možnosť rozhodovať. Delíme sa o svoje skúsenosti a budujeme kultúru vzájomnej pomoci.

Ak ti je blízky náš prístup, kontaktuj nás.


Zväz Priama ak

Verze pro tisk 3.10.2022 www.priamaakcia.sk
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy