Anarchistická federace

Píšou jinde : Proti vojne!

Toto je kopie článku uveřejněného na zdola.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://zdola.org/proti-vojne/

Prehlásenie Zväzu poľských syndikalistov  ZSP – Varšava

Pred viac ako mesiacom vypukla vojna. Nejde o konflikt rovnocenných síl – je jasné, kto je imperialistický agresor, ktorý ohrozuje životy ľudí – ako ukrajinského obyvateľstva, tak aj tisícky ruských brancov vyslaných do vojny v záujme moci a oligarchie. Neuznávame žiadne ospravedlnenie pre túto vojnu, z ktorej môže pracujúca trieda – v Rusku aj na Ukrajine – len stratiť.

Reakciou na ruský imperializmus a záujmy jeho oligarchickej elity, brutálne bombardovanie civilistov a vyčerpávajúcu vojnu bol nárast nacionalistických a militaristických nálad. V obave o svoj život a bezpečnosť mnohí zabúdajú na zločiny imperializmu, pokiaľ je to “náš” imperializmus. Mnohí sú ochotní akceptovať prítomnosť neonacistov, pokiaľ sú to “naši” neonacisti. Pokiaľ je takýto strach pochopiteľný – jeho dôsledkom môže byť len posilnenie provojnových nálad a trvalé posilnenie autoritárstva moci, čo bude mať katastrofálne dôsledky pre pracujúcu triedu.

Zničenie miest, domovov a pracovísk, migrácia miliónov utečencov je v konečnom dôsledku len ziskom pre akciové spoločnosti vyrábajúce rakety a pre kapitalistov, ktorí chcú využiť náhly príliv zúfalých robotníkov, ochotných pracovať za akýchkoľvek podmienok.

Tým, že sme proti vojne, stojíme na strane pracujúcich – bez ohľadu na ich národnosť – v ich boji za dôstojný život v bezpečí a bez vykorisťovania.

Zväz poľských syndikalistov  ZSP – Varšava

https://zsp.net.pl/przeciw-wojnie

Verze pro tisk 13.4.2022 zdola.org
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy