Anarchistická federace

Píšou jinde : RIP Martín Arnal

Toto je kopie článku uveřejněného na zdola.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://zdola.org/%e2%98%85-rip-martin-arnal/

Opustil nás Martín Arnal, jeden z posledných aktérov a svedkov španielskej revolúcie v roku 1936. Súdruhovia z CNT-AIT Montauban, ktorí boli po jeho boku až do posledných chvíľ, mu vzdávajú hold.

Martín Arnal Mur sa narodil 12. novembra 1921 v Angües v Španielsku. Mladý aragónsky roľník a syn sedliaka s veľmi malým vzdelaním, no s veľkou chuťou a zvedavosťou sa veľmi rýchlo naučil čítať a písať. Vychovaný v hodnotách zdieľania, solidarity a slobody sa v roku 1936 rýchlo stal členom mladých libertínov. Zaujímalo ho divadlo, hudba, čítanie, história atď. Vo veľmi mladom veku sa stal anarchistom a anarchosyndikalistom.
Bol pacifista, neznášal vojnu a zbrane. No napriek tomu sa neskôr ocitne v uniforme a so zbraňou v odboji. Má však ďaleko od „partizána“, je naštvaným obrancom života a považuje sa za mierového aktivistu, antifašistu a horlivého obrancu slobody.
V júli 1936 sa zúčastnil sociálnej revolúcie, ktorá vypukla v Španielsku, obhajoval libertínsky komunizmus: kolektivizáciu pôdy, spoločný majetok, zrušenie peňazí… konkrétne činy namiesto utópie…

Hasta siempre Compañero

http://cnt-ait.info/2022/01/21/martin-arnal/

Verze pro tisk 23.1.2022 zdola.org
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy