Anarchistická federace

Píšou jinde : Itálie: Kurýři Just Eat požadují mzdy a smlouvy, bezpečnost a ochranu zdraví, pracovní dobu a svobodu odborů

Toto je kopie článku uveřejněného na osip.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://osip.cz/italie-kuryri-just-eat-pozaduji-mzdy-a-smlouvy-bezpecnost-a-ochranu-zdravi-pracovni-dobu-a-svobodu-odboru-boj-pokracuje/

Národní platforma požadavků pracovníků Just Eat, zaměstnanců společnosti takeaway.com, Express Srl, a žádost o schůzi z odbory

- Plné uplatnění Národní kolektivní smlouvy pro logistiku a dopravu s okamžitým uznáním úrovně G1 (zaměstnanci řidiči s ŘP sk. B; úrovně určují též výši ohodnocení, pozn. překl.) pro kurýry, nároku na zkrácení pracovní doby (riduzione dell’orario lavorativo, ROL) a proplácené čerpání ve výši 100 %, uznání třináctého a čtrnáctého platu vypočteného ze smluvních hodin, uznání smluvních příplatků za práci ve svátek, noční práci a práci přesčas;

- opětovné sjednání náhrady za ujeté kilometry a valorizačního bonusu, jehož platnost skončila 31. prosince 2021, přičemž je třeba dojednat s níže podepsanou odborovou organizací zvýšení bonusu a snížení počtu měsíčních dodávek pro uznání bonusu, který zohledňuje i smluvní počet hodin;

- znovuzavedení územního rozčlenění na městské a metropolitní oblasti;

- zahájení jednání za účasti níže podepsaného odborového svazu a jeho podnikového odborového zastoupení (rappresentanza sindacale aziendale, RSA) o respektování pracovní disponibility pracovníků, o sestavování rozpisů práce, o spravedlivém rozdělení mimořádné práce i přesčasů a o úpravě smluveného počtu hodin;

- dodání dopravních prostředků a odpovídajícího vybavení (firemní smartphone, držák na smartphone na řídítka, powerbanka), které společnost poskytne všem zaměstnancům, a zřízení stanovišť, která umožní vyzvednutí/vrácení prostředků a vybavení na začátku/konci směny;

- zapojení níže podepsaného odborového svazu a jeho RSA do posuzování bezpečnostních podmínek v důsledku nepříznivého počasí a zastavení pracovní činnosti se zachováním směnného a hodinového ohodnocení v případě povětrnostních situací, které ohrožují bezpečnost zaměstnanců a objektivně neumožňují realizaci dodávek;

- dodání zimní pracovní sady všem zaměstnancům s okamžitou účinností;

- pravidelné dodávání osobních ochranných pracovních pomůcek (jedna ochranná rouška každé 4 hodiny služby nebo jeden FFP2 respirátor každých 8 hodin) do výjezdních stanovišť, stažení dosud distribuovaných přileb za účelem jejich nahrazení přilbami odpovídajícími zákonu a závazek společnosti nést náklady covid testy v případě nárůstu nákazy mezi zaměstnanci, aby byli chráněni zaměstnanci Takeaway.com, personál restaurací a zákazníci;

- ukončení praktiky okamžitého svévolného zrušení směny v případě údajného porušení disciplinárních pravidel, která nejsou obsažena v žádné smlouvě nebo předpisu, což je v otevřeném rozporu s čl. 7 odst. 5 zákona č. 300/1970, který stanoví, že disciplinární opatření závažnější než ústní pokárání nelze přijmout dříve než po uplynutí pěti dnů od předání výtky;

- odstranění možnosti doručení do pater budov, protože představuje nebezpečí krádeže dopravního prostředku a riziko nákazy;

Naše odborová organizace žádá o okamžité svolání odborové schůze s níže podepsanou organizací za účelem řešení výše uvedených problémů a požadavků a očekává Vaši odpověď nejpozději do pátku 14. ledna 2022.

V případě, že nám neodpovíte, budeme považovat naše požadavky za nesplněné a budeme mít za to, že je na nás, abychom chránili zájmy našich členů a všech pracujících způsobem, který budeme považovat za nejvhodnější.

S.I. Cobas

Verze pro tisk 14.1.2022 osip.cz
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy