Anarchistická federace

Píšou jinde : Frýdek-Místek: Anarchisté roznášeli letáky IP

Toto je kopie článku uveřejněného na oafed.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://oafed.noblogs.org/post/2021/11/25/frydek-mistek-anarchiste-roznaseli-letaky-ip/

Ve čtvrtek 25. listopadu uspořádala ve Frýdku-Místku místní skupina OAF osvětovou akci, jejímž cílem bylo zpropagovat materiály odborového svazu Iniciativa pracujících. Podobné přímé akce budou pokračovat.

Rozhodli jsme se našim kamarádům a kamarádkám z IP pomoci s propagací v regionu a zaměřili se na ty, které dennnodenně obvykle míjíme bez povšimnutí – prodavače a prodavačky, poštovní úředníky, řidiče autobusů, pracovníky služeb… Přitom tito lidé mají z nastupující pravicové vlády stejné obavy jako my a sdílí s námi stejné třídní zájmy. Desítky letáků tak skončily v knihkupectvích, čekárnách lékařských ordinací či hospodách. Oslovovali jsme lidi na ulici, vysvětlovali, že proti vládě škrtů je třeba se sjednotit už nyní a spousta lidí ocenila, že je zde alternativa i k bezzubým oficiálním odborům typu ČMKOS.

K anarchistické společnosti nás nepřivede ani zbytečné podkuřování politickým stranám na jedné straně, ani náhodné individualistické akty vzpoury na straně druhé. Je evidentní, že ke světu svobody a samosprávy nás může posunout jen neúnavná a soustavná agitace v ulicích.

Verze pro tisk 26.11.2021 oafed.noblogs.org
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy