Anarchistická federace

Píšou jinde : Polsko: Další příklad vyplacené dlužné mzdy v síti prodejen Žabka

Toto je kopie článku uveřejněného na iniciativa.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://iniciativa.noblogs.org/post/2021/11/23/polsko-dalsi-priklad-vyplacene-dluzne-mzdy-v-siti-prodejen-zabka/


Žel se často stává, že v mnoha malých obchodech v Polsku je notoricky porušováno pracovní právo a zaměstnanci nedostávají náležitou odměnu. Jedním z příkladů byla situace v Žabce na ul. Nowak-Jezorański ve Varšavě, kde zaměstnankyně během své práce neměla žádnou smlouvu.
Držitelka franšízy jí nechtěla vyplácet celou mzdu. Síť prodejen Žabky je také v České republice, především v Praze a středních Čechách, ale i dalších regionech. Pokud má někdo ze zaměstnanců nebo bývalých zaměstnanců Žabky problém v podobě nevyplacené mzdy, stačí se ozvat Odborovému svazu Iniciativa pracujících. Příklad polských odborů Związku Syndykalistów Polski ukazuje, že ve spojení s odbory jako ty naše lze docílit splnění požadavků zaměstnanců a vyplacení dlužných mezd.
Stav, že zaměstnanci prodejen nemají řádnou smlouvu a nevyplácí se jim plná výše platu je nezákonnou běžnou praxí v Polsku. Zaměstnanci nedostávají smlouvu před nástupem do práce nebo bezprostředně po nástupu do práce, ale po skončení práce nebo při výplatě. Tato výplata je často výrazně snížena ze slíbené sazby. Nepoctiví zaměstnavatelé tohoto typu nevedou evidenci pracovní doby a buď tvrdí, že zaměstnanec neodpracoval tolik hodin, kolik skutečně odpracoval, nebo vymýšlejí různé srážky na snížení výše mzdy.
Stalo se také v prodejně Žabky na ul. Nowak-Jeziorański ve Varšavě: Před zahájením prací nebyla podepsána žádná smlouva. Zaměstnanec dostal po dokončení práce pouze jeden dokument (který se jmenoval „smlouva“). Smlouva neobsahovala žádné prvky odměny. Nebyla zaznamenána pracovní doba. Na tzv. „mandátní smlouvě“ nebyly uvedeny žádné informace o pracovní době nebo sazbě. Šéfka uvedla, že prováděla „srážky ze mzdy“ z různých důvodů. Každá srážka však musí být doložena a informace o případných srážkách musí být uvedena v pracovním řádu a v případě uplatnění srážek musí být zaměstnanec písemně informován a příslušný dokument musí podepsat.
Přišli jsme se skupinou lidí Związku Syndykalistów Polski do Žabky spolu s okradeným zaměstnancem. Měli jsme se sebou dopis požadující zaplacení dlužné odměny. Našli jsme tam matku majitele, která přímo uvedla, že není nic špatného na tom, že by mzda nebyla vyplacena v plné výši, pokud by se zaměstnavateli způsob práce zaměstnance nelíbil. Šéfka neviděla nic špatného na tom, že se neplatí daně, že není pracovní doba atd. Když přišla prodavačka, začala vyprávět podobné příběhy. Slyšeli jsme výroky typu: “Nemusíme dokazovat, kolik času odpracovala, to musí doložit zaměstnankyně.” Držitele franšízy Žabka jsme tedy upozornili, že porušuje zákon a že je povinností zaměstnavatele vést správnou evidenci pracovní doby. Také jsme oznámili, že se vrátíme v podobě demonstrace. Když jsme byli na autobusové zastávce, volala majitelka Žabky, že chce zaplatit.
Zaměstnanec byl spokojen, což není překvapivé, protože mnoho zaměstnanců si nemůže dovolit být okrádán o platy. Neakceptujeme krádeže mzdy! Máš-li problém v práci ozvi se Odborovému svazu Iniciativa pracujících.

Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy