Anarchistická federace

Píšou jinde : Súhrn sporov zväzu ZSP proti nevyplácaniu miezd za posledný rok

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Suhrn-sporov-zvazu-ZSP-proti-nevyplacaniu-miezd-za-posledny-rok.html

Związek Syndykalistów Polski (ZSP, Zväz syndikalistov Poľska) je jednou z organizácií Medzinárodnej asociácie pracujúcich (MAP), ktoré majú za sebou veľké množstvo sporov za vyplatenie dlžných miezd. Pri príležitosti Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd sa zväz podelil o svoje skúsenosti minulý rok (PDF v angličtine) a aj teraz. Publikujeme slovenský preklad tohtoročného textu.

„Ako sme uviedli v minuloročnom príspevku, krádeže miezd sú v Poľsku obrovským problémom a vyskytujú sa v rôznych formách. Situáciu ešte zhoršuje skutočnosť, že právny systém je prakticky nepoužiteľný, pokiaľ ide o pomoc zamestnancom, a podvodníci z radov zamestnávateľov vedia, že ak budú kradnúť, s veľkou pravdepodobnosťou im to prejde. Toto bola jedna z oblastí, v ktorej ZSP zaznamenala celkom jedinečný úspech. Najčastejším formám nevyplácania miezd sa nevenujú takmer žiadne mainstreamové odbory, hlavne pokiaľ ide o kategórie pracujúcich, ktoré tieto odbory aj tak bežne ignorujú: ľudí, ktorí pracujú na tzv. „trash contracts“ (pojem pre označenie zmlúv s vysokou mierou neistoty a ďalšími pracujúcich nevýhodnými právnymi špecifikami), prípadne pracujú bez zmlúv. Krádež miezd sa však vyskytuje aj na pracoviskách, kde pôsobia odbory. Zväz ZSP sa ujal mnohých prípadov, ktoré mainstreamové odbory nechcú riešiť, a preukázal, že je účinným nástrojom pre pracujúcich, ktorí chcú použiť priame akcie.

Niekoľko nedávnych prípadov nevyplácania miezd, ktorými sme sa zaoberali, veľmi dobre poukazuje na niektoré problémy, ktorým čelia pracujúci a pracujúce.


Podvedené nemocničné upratovačky

Upratovačky v nemocnici v Jaworzne sa ocitli v situácii, v ktorej sa, žiaľ, ocitlo už mnoho iných upratovačiek a pomocného personálu v Poľsku. Zdravotníctvo je odvetvie, v ktorom je vysoká odborová organizovanosť, avšak rozdelená podľa profesií: zdravotné sestry a pôrodné asistentky majú vlastné odbory, záchranári majú odbory pre záchranárov, lekári pre lekárov atď. To znamená, že v nemocnici, kde existuje niekoľko odborových zväzov, je veľmi často niektorá skupina pracovníkov vykorisťovaná alebo podvádzaná. Tieto odbory však trpia tunelovým videním. ZSP používa iný spôsob organizácie a myslíme si, že je neprijateľné podporovať mentalitu, na základe ktorej jedna skupina pracovníkov ignoruje druhú na tom istom pracovisku.

Upratovačky sú často externé zamestnankyne, takže z právneho hľadiska ani nepracujú pre nemocnicu. V prípade Jaworzna sú niektoré upratovačky zamestnané priamo, ale zvyšok je v ošemetnej situácii. Spoločnosť Impel (obrovská a notoricky známa firma špecializujúca sa na outsourcing), ktorá vyhrala verejnú súťaž, v skutočnosti riadi všetko na mieste, ale na samotné zamestnávanie žien využíva iné firmy. Pracovníčky síce pracujú spoločne, ale v skutočnosti ich z právneho hľadiska zamestnáva niekoľko rôznych spoločností. Jedným z dôvodov je možnosť klamať pracovníčky pri vyplácaní nadčasov. Takmer všetky musia pracovať nadčasy, ale keď dosiahnu limit, namiesto toho, aby sa im odpracovaný čas zaplatil aj s prídavkami, musia uzavrieť zmluvu s ďalšou firmou. Ich nadčasové hodiny sa tak považujú za druhé zamestnanie. Pracujúce nikdy nepočuli o žiadnej z týchto iných firiem a ani s nimi neboli v kontakte. Navyše mnohé sú zdravotne postihnuté a zo zákona ich nemožno nútiť pracovať nadčasy.


Upratovačky sú takto zneužívané v poľských nemocniciach systematicky. Zaobchádza sa s nimi ako s  najnižšie postavenými pracujúcimi v zdravotníctve, čo sa uvádza aj vo vládou nedávno schválených tabuľkách minimálnych miezd. A ako keby nízke mzdy a ťažké pracovné podmienky nestačili, často čelia napríklad aj vyššie opísaným praktikám. V Jaworzne sa vyskytli aj iné spôsoby nevyplácania miezd. Napríklad celý zdravotnícky personál, ktorý musel pracovať počas pandémie, mal dostať príplatok, no v Jaworzne ho dostala len časť upratovačiek. Malý príplatok a nárok na rehabilitáciu mali dostať aj zamestnankyne a zamestnanci so zdravotným postihnutím, no nestalo sa. Vláda v skutočnosti vypláca zamestnávateľom dotácie na ich zamestnávanie, takže outsourcingová spoločnosť im nemusí vyplácať ani minimálnu mzdu. Posledným typom krádeže mzdy, ktorý sme videli v Jaworzne, sa týka zmlúv. Väčšina upratovačiek síce pracuje na trvalý pracovný pomer, ale nie všetky, aj keď vykonávajú rovnakú prácu. „Trash“ zmluvy umožňujú nepreplácať platené ani iné voľno. Nemyslíme si, že je náhoda, aby staršie ženy (nad 50 rokov) pracovali na bežné zmluvy, zatiaľ čo mladšie (t. j. ženy v produktívnom veku) pracujú často len na dobu určitú. Napríklad jedna z pracovníčok je tehotná a chcela by ísť na materskú dovolenku. Materská dovolenka sa pracujúcim s „trash“ zmluvami vypláca len vtedy, ak si sami priplácali do štátneho systému poistenia: pracujúce s normálnymi pracovnými zmluvami ju majú zaručenú automaticky. Okrem toho sa táto dovolenka prepláca len vtedy, ak sa dieťa narodí pred uplynutím platnosti zmluvy. Pri riadnej pracovnej zmluve existuje ochrana pred prepustením tehotnej ženy; pri „trash“ zmluve, ak zmluva vyprší hoci aj počas 35. týždňa tehotenstva, zamestnávateľ nemá povinnosť ju predĺžiť. Takéto zmluvy de facto umožňujú zamestnávateľom ľahko sa zbaviť pracovníčok tým, že im dávajú krátkodobé zadania, ktoré môžu kedykoľvek ukončiť. Samotná existencia tejto možnosti je vládou schválená forma masovej krádeže miezd.

Zamestnankyne už vyjadrili svoje požiadavky a organizujú akcie. Keďže sme boli v rámci Medzinárodnej asociácie pracujúcich požiadaní, aby sme poskytli články o nevyplácaní miezd ešte pred jeho začiatkom, nemôžeme zatiaľ napísať viac, ale sme si istí, že nejaký protest sa uskutoční. Sledujte stránky ZSP, kde nájdete aktuálne informácie o tomto boji.


Priame akcie proti veľkej siete predajní Żabka priniesli vyplatenie miezd

(Zhrnutie tohto boja je dostupné v slovenčine na webstránke zväzu Priama akcia v článku Nevyplácanie miezd v maloobchode a úspešné akcie zväzu ZSP v Poľsku. Pre doplnenie, Żabka je veľký reťazec obchodov so zmiešaným tovarom, ktorý má v Poľsku viac ako 7 000 predajní. Keďže ide o franšízu, pracovníkov zamestnáva vlastník franšízy. Podmienky môžu byť rôzne, ale často sa jedná o „trash“ zmluvy za minimálnu mzdu. Známe sú aj prípady práce bez zmlúv či neexistujúca evidencia pracovného času a následne aj menšie mzdy.

ZSP dodáva, že aj napriek tomu, že nad Żabkou ľahko vyhral, niektorí zamestnanci a zamestnankyne, ktorí/é sa na zväz obrátili, sa rozhodli nechať veci tak a nepodnikli potrebné kroky. „Je veľmi ťažké vysvetliť tento typ dlhodobého defétizmu, ktorý pracujúca trieda v Poľsku často pociťuje, ale je to vo veľkej miere dedičstvo právneho systému umožňujúceho existenciu „trash“ zmlúv, ktorý nechráni práva pracujúcich. Príliš veľa ľudí si nevedelo poradiť a negatívne skúsenosti iných ľudí ich odradili od toho, aby sa vôbec pokúsili niečo robiť. Štát normalizoval krádeže miezd. Preto je dôležité to, čo robíme, aby sme ľuďom ukázali, že sa tomu môžu postaviť a byť úspešní a úspešné.“)

Aj akcie proti kníhkupectvu mali okamžitý účinok

Niekedy stačí postaviť sa za seba, aby ste dostali to, čo vám patrí. V decembri minulého roka sme zorganizovali piket pred kníhkupectvom vo Varšave. Šéf podviedol zamestnankyňu tým, že jej riadne neevidoval pracovný čas. Navyše bola poskytnutá zmluva nezákonná. Mladá žena, ktorá je študentka a snažila sa zarobiť si na nájom, bola asi považovaná za ľahkú korisť. Mnohí bezohľadní šéfovia využívajú študentov, pretože sa domnievajú, že nepoznajú svoje práva, alebo môžu byť v takej zúfalej situácii, že budú súhlasiť s hocičím. Keď pracovníčka pochopila, že ju šéf podviedol, rozhodla sa to nenechať tak a peniaze dostala na účet ešte počas protestného piketu.


Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd

Vyššie uvedené úspešné akcie sú len časťou z našich aktivít. (Mnohé ďalšie boli podrobne opísané v dlhšom článku z minulého roka, na ktorý odkazujeme vyššie.) Chápeme, že ide o celosvetový problém a rôzne organizácie Medzinárodnej asociácie pracujúcich môžu v miestnych podmienkach čeliť trochu iným špecifikám, ale hlavný problém je rovnaký. Vykorisťovanie a zneužívanie pracujúcich ľudí. To je absolútne neprijateľné bez ohľadu na formu.

Od 11. do 18. októbra sa budeme snažiť zvýšiť povedomie o tomto probléme v celosvetovom meradle a dúfajme, že podnikneme nejaké kroky na miestnej úrovni.

Solidarita a priama akcia sú našimi zbraňami v tomto boji proti vykorisťovaniu!“


Text od ZSP preložil Imre Szabó

Verze pro tisk 14.10.2021 www.priamaakcia.sk
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy