Anarchistická federace

Píšou jinde : Ľuďom celého sveta. Tým, ktorí a ktoré bojujú na všetkých kontinentoch

Toto je kopie článku uveřejněného na zdola.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://zdola.org/ludom-celeho-sveta-tym-ktori-a-ktore-bojuju-na-vsetkych-kontinentoch/

Koncom októbra navštívila Slovensko a Česko delegácia EZLN (Zapatova armáda národného oslobodenia). Na rôznych miestach v Bratislave a Prahe sa konali stretnutia so zapatistkami a zapatistami, kde sme sa mohli stretnúť, počúvať, navzájom sa inšpirovať a diskutovať. O revolúcií v Chiapase, o ich momentálnej situácií, výzvach a hrozbách v ich hnutí,  klimatickej kríze, emancipácii žien, o tom čo nás robí rovnými a čo nás rozdeľuje, o potrebnej solidarite, boji proti kapitalizmu, organizovaní sa, autonómii i o živote. Cesta je súčasťou ich „Výpravy za život“ , s ktorou majú v pláne navštíviť okrem Európy aj ďalšie štyri kontinenty a zasiať semená boja, vzdoru a rebélie všade tam kde to len pojde.
„Prežitie ľudskosti závisí na zničení kapitalizmu. Nevzdávame sa, nie sme na predaj, neustupujeme. Sme si istí, že boj za ľudskosť je celosvetový. A rovnako ako prebiehajúce ničenie neuznáva hranice, národnosti, vlajky, kultúry, rasy; teda že boj za ľudskosť je všade a vždy.“
DEKLARÁCIA ZA ŽIVOT

ĽUĎOM CELÉHO SVETA
TÝM, KTORÍ A KTORÉ BOJUJÚ NA VŠETKÝCH PIATICH KONTINENTOCH
SESTRY, BRATIA, SÚDRUŽKY A SÚDRUHOVIA

Behom posledných niekoľko mesiacov sme medzi sebou nadviazali kontakt cez rôzne kanály. Sme ženy, lesby, gayovia, bisexuáli, transgender, transvestitky, transexuálky, intersexuáli, queers a ďalší, muži, skupiny, kolektívy, spolky, organizácie, sociálne hnutia, domorodí ľudia, susedské združenia, komunity… a dlhý zoznam pojmov, ktoré utvárajú našu identitu.

Odlišuje a rozdeľuje nás zem, oblaky, hory, údolia, stepi, ďžungle, púšte, oceány, jazerá, rieky, potoky, lagúny, rasy, kultúry, jazyky, história, vek, geografia, sexuálne a iné identity, spôsoby organizácie, spoločenské triedy, kúpna sila, spoločenská prestíž, povesť, obľúbenosť, počty sledujúcich a lajkov, peniaze, úroveň vzdelania, formy bitia, práca, schopnosti, nedostatky, rôzne pre, proti i ale, súperenie, nepriateľstvo, predstavy, argumenty, protiargumenty, debaty, udania, obvinenia, neúcta, rôzne -fóbie a -fílie, pochvaly, zavrhnutie, vypískanie, aplauzy, božstvá, démoni, dogmy, potešenia, nepríjemnosti, spôsoby… a dlhý zoznam pojmov, ktoré nás činia rozdielnymi a často dokonca opačnými.

Spojuje nás iba pár vecí

Berieme za svoju bolesť tohto sveta: násilie proti ženám; prenasledovanie a pohŕdanie tými, ktorí sa odlišujú svojou citlivosťou a sexualitou; zničené detstvo; genocída pôvodných obyvateľov; rasizmus; militarizmus; vykorisťovanie, drancovanie prírody.

Rozumieme, že za tieto bolesti je zodpovedný systém. Že katom je vykorisťovateľský, patriarchálny, pyramídový, rasistický, zlodejský a kriminálny systém: kapitalizmus.

Vieme, že tento systém nieje možné reformovať, vychovať, oslabiť, zdokonaliť, skrotiť, či poľudštiť.

Cítime povinnosť bojovať všade a vždy – každý a každá svojim spôsobom – proti tomuto systému, pokiaľ ho kompletne nezničíme. Prežitie ľudskosti závisí na zničení kapitalizmu. Nevzdávame sa, niesme na predaj, neustupujeme.

Sme si istí, že boj za ľudskosť je celosvetový. A rovnako ako prebiehajúce ničenie neuznáva hranice, národnosti, vlajky, kultúry, rasy; teda že boj za ľudskosť je všade a vždy.

Sme presvedčení, že svetov, ktoré na tomto svete žijú a bojujú, je mnoho. A že veškeré snahy o nadvládu a homogenitu ohrozujú samotnú podstatu ľudských bytostí: slobodu. Rovnosť ľudí tkvie v úcte k odlišnosti. Ich prirodzenou povahou je rôznorodosť.

Chápeme, že to nebude snaha o vnútenie nášho pohľadu, našich krokov, ciest a cieľov, čo nám umožní posunúť sa vpred, ale skôr počúvanie a pohľad tých ostatných, ktorí sú iní, odlišní ale majú rovnaké poslanie slobody a spravodlivosti.

Díky týmto zhodám, bez toho aby sme opustili naše presvedčenie alebo prestali byť tým, čím sme , sme sa uzniesli:

Za prvé: Uskutočniť stretnutie, rozhovory, výmenu názorov, skúseností a analýz medzi nami, komu srdce, v rôznom pojatí a na rôznych miestach, bije pre boj za život. Potom si všetci pôjdeme alebo nepôjdeme svojou cestou. Načúvanie a pohľad tých druhých nám možná pomôže alebo nepomôže v našich krochok. Ale samotné poznanie tohto odlišného je tiež súčasťou nášho boja a nášho úsilia, našej ľudskosti.

Za druhé: Tieto stretnutia prebehnú na všetkých piatich kontinentoch. V Európe v júli, auguste, septembri a októbri roku 2021 s priamou účasťou mexickej delegácie CNI-CIG (Kongresu domorodých národov) el Frente de Pueblos en Defensa del Aqua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Ľudovej fronty na obranu vody a zeme Morelos, Puebly, Taxcaly) EZLN (Zapatovej armády národného oslobodenia) A potom podporíme poďa našich možností ich uskutočnenie v Ázií, Afrike, Oceánií a Amerike.

Ze tretie: Chceme pozvať každú a každého, kto zdieľa podobné obavy a boje, všetkých čestných ľudí a tých, ktorí sa zdola búria a vzdorujú vo všetkých kútoch sveta, aby sa pripojili, zúčastnili sa týchto stretnutí a aktivít alebo ich podporili; a aby podpísali a vzali za svoju túto deklaráciu za život.

 

Z jedného z mostov dôstojnosti, ktorý spája všetkých päť kontinentov.

My

Planéta Zem

1. januára 2021

Z rozličných, rozdielnych, rôznych, odlišných, nepodobných a vzdialených kútov sveta, s umením, vedou, v boji, vzdore a rebélií:

Zdroj: Kniha Zapatistická výprava za život / Vydavateľstvo Neklid

Odporúčané odkazy:
http://blackseeds.net/
https://a2larm.cz/2021/09/nikdy-jste-nas-nedobyli-prijizdeji-evropanum-sdelit-domorodi-zapatiste-rika-antropolog-kurik/
https://a2larm.cz/2021/05/zapatistky-pluji-do-sveta-hledat-co-nas-dela-rovnymi/
https://www.afed.cz/text/7475/chronologie-zapatistickeho-hnuti
https://www.afed.cz/text/7476/pomalu-ale-kupredu
https://www.afed.cz/text/7477/chiapas-v-ceske-kotline
https://nakladatelstvi.afed.cz/existence/existence-c-1-2019-zapatisticke-povstani/

Verze pro tisk 7.10.2021 zdola.org
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Zapojení žen do českého anarchistického hnutí do roku 1939

21. 10. 2021, Brno

Beseda Zádruhy spojená se čtením „zapomenutých veršů“ anarchistických autorek …(více)