Anarchistická federace

Píšou jinde : Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd (11.-17. október 2021)

Toto je kopie článku uveřejněného na www.priamaakcia.sk.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://www.priamaakcia.sk/Medzinarodny-tyzden-proti-nevyplacaniu-miezd-2021.html

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd ustanovila v roku 2019 Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP), aby poukázala na fenomén nevyplácania miezd a na možnosti, ako sa brániť anarchosyndikalistickými metódami. Tento rok sa bude konať v dňoch 11. až 17. októbra. Tvoja účasť je viac než vítaná. Máš skúsenosť s nevyplácaním miezd? Chceš tému spropagovať v uliciach vo svojom okolí alebo na sociálnych sieťach? Chceš sa zapojiť do aktivít proti zneužívaniu pracujúcich nielen počas jedného týždňa v roku a nielen v otázke dlžných miezd? Ozvi sa nám, spoločne dosiahneme viac!

Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd – prečo?

Žijeme v spoločnosti, v ktorej musíme pracovať za peniaze, aby sme prežili. Peniaze potrebujeme na jedlo, bývanie, vzdelanie, zdravie, ale aj na kultúru, rekreačné či voľnočasové aktivity atď. Často máme čo robiť, aby sme pokryli všetky svoje náklady, takže keď sa stane, že nám niekto mzdu nevyplatí, má to drastické dôsledky pre nás aj ľudí, ktorí sa na nás spoliehajú.

Nevyplácanie miezd je fenomén natoľko rozšírený a natoľko kruto zasahujúci do našich životov, že sa Medzinárodná asociácia pracujúcich (MAP) rozhodla ustanoviť tretí októbrový týždeň v roku ako Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd. Zväzy združené v MAP počas neho informujú o nevyplácaní miezd, organizujú protestné akcie pred firmami, ktoré nevyplácajú mzdy a všeobecne hovoria o tom, ako sa tento problém dá riešiť v praxi.

Príklady takýchto aktivít nájdeš napríklad článku, v ktorom sme zhodnotili minuloročný Medzinárodný týždeň proti nevyplácaniu miezd („Do Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd sa zapojili zväzy v 14 krajinách“). O ďalších budeme informovať počas  tretieho októbrového týždňa.

Ako bojujeme

Pomáhame si, informujeme, mobilizujeme, protestujeme. Kolektívnymi akciami sa snažíme zasiahnuť šéfov a šéfky tam, kde vznikajú ich zisky a moc. Konáme ako skupina, ako zväzy, a ukazujeme im, že problémy, ktoré spôsobujú, sa netýkajú jednotlivcov, ale širšej komunity, ktorá sa spojila a bojuje spoločne.

Organizujeme priame akcie, t.j. kolektívne protestné akcie – môže ísť o tzv. pikety pred pracoviskami, blokády prevádzok, informovanie o škodlivých praktikách firiem, kontaktovanie obchodných partnerov, bojkot produktov alebo služieb, medzinárodné solidárne kampane, alebo aj návštevu zodpovedných osôb v mieste bydliska atď.

Šéfovia a šéfky vedia, že nevyplatenie miezd (vrátane mzdy za prácu v skúšobnej dobe, príplatkov za nadčasy, náhrad mzdy atď.) im môže ľahko prejsť. Hlavne na pracoviskách s pochybnými (prípadne žiadnymi) zmluvami a neformálnymi ústnymi dohodami. Všeobecne však platí, že ak sa pracujúcim podarí spojiť, ak sa nenechajú zastrašiť a ak sa spoliehajú nie na súdy, ale na vlastné schopnosti a aktívne sa zapájajú do boja, majú veľkú šancu získať späť svoju mzdu. A ak konajú prostredníctvom zväzov, šanca na vyplatenie dlžných miezd, ale aj zlepšenie situácie na pracovisku sa zvyšuje.

Ako sa môžeš zapojiť do Medzinárodného týždňa proti nevyplácaniu miezd

    • Ak ti šéf či šéfka dlží mzdu a chceš to riešiť, kontaktuj nás.
    • Podeľ sa o svoje skúsenosti, ako sa ti podarilo dlžnú mzdu vybojovať.
    • Rozšír propagačné materiály venované téme (nálepky či plagáty) vo svojom okolí.
    • Zdieľaj príspevky o téme na sociálnych sieťach.
    • Zapoj sa do aktivít proti zneužívaniu pracujúcich nielen počas jedného týždňa v roku a nielen v otázke dlžných miezd.


Week_2021_white_iwa_eur_sk


Anarchosyndikalistický prístup

Aj keď považujeme taktiku priamych akcií za veľmi efektívny nástroj na dosiahnutie vyplatenia dlžných miezd, uvedomujeme si, že aj keby sme vybojovali všetky dlžné mzdy, tento fenomén nezastavíme. Povaha kapitalistického systému bude vždy nahrávať šéfom a šéfkam, aby na nás skúšali ďalšie finty. Nedovolávame sa preto „férových“ miezd či zaobchádzania. Problém je samotný systém námezdnej práce, ktorý využíva našu prácu pre obohatenie seba a na úkor spoločnosti. Nemyslíme si ani, že priame akcie sú cieľom samé osebe. Je veľmi dôležité, aby sa s nimi spájalo kolektívne organizovanie sa, rozhodovanie, zdieľanie skúseností a celkové budovanie kultúry vzájomnej pomoci.

Cieľom zväzov združených v MAP totiž nie je len dosahovanie krátkodobých materiálnych víťazstiev. Uvedomujeme si, že každodenný boj proti nevyplácaniu miezd je len reakciou na bezprostredný problém. Hoci však ide o defenzívny boj, zároveň tvorí súčasť nášho širšieho dlhodobého boja za zásadné zmeny v spoločnosti.

Chceme svet, v ktorom budu prvoradé potreby ľudí. Bez kapitalizmu a jeho výroby pre zisk, kvôli ktorej sme sa dostali na pokraj ekologickej katastrofy. Bez hierarchií vo všetkých oblastiach spoločenského života, ktoré nás umelo rozdeľujú a sú živnou pôdou pre nerovnosť a útlak. A bez štátu ako záchrancu kapitalizmu a držiteľa moci nad spoločnosťou. Na to, aby sme žili šťastný život a mohli rozvíjať spoločnosť, nepotrebujeme ani jedno z toho.

Preto sa organizujeme a spájame s pracujúcimi na celom svete. Ak ti je blízky náš prístup, napíš nám.

Zväz Priama akcia

Verze pro tisk 4.10.2021 www.priamaakcia.sk
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Zapojení žen do českého anarchistického hnutí do roku 1939

21. 10. 2021, Brno

Beseda Zádruhy spojená se čtením „zapomenutých veršů“ anarchistických autorek …(více)