Anarchistická federace

Píšou jinde : 10 let od založení Skutečné demokracie Ostrava

Toto je kopie článku uveřejněného na oafed.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://oafed.noblogs.org/post/2021/07/28/10-let-od-zalozeni-skutecne-demokracie-ostrava/

V červnu 2011 uplynulo desáté výročí od doby, co se globální antikapitalistické hnutí Skutečná demokracie dostalo i do Ostravy a dalo vzniknout místní pobočce.

Španělské hnutí Democracia Real Ya se stalo v roce 2011 jakýmsi západním pokračováním Arabského jara. I v kapitalistických zemích najednou začali lidé volat po svobodě, solidaritě a hlavně spravedlnosti. Boháči a bankéři najednou nenesli žádnou zodpovědnost za právě probíhající ekonomickou krizi a její tíhu měli nést ti, kteří ji nezpůsobili. Na Islandu ovšem ukázali, že to jde i jinak. Celostátní vzpoura docílila toho, že islandští pracující si udrželi svou důstojnost a donutili odstoupit vládu.

Do Česka se hnutí dostalo v květnu 2011 a po vzoru Španělska začala na náměstích spontánně vznikat pléna a shromáždění, kde lidé diskutovali o tom, jak bojovat proti škrtům a jak vybudovat skutečnou demokracii. Kromě Prahy a Českých Budějovic se shromáždění konala i v Ostravě, a to s překvapivě vysokou účastí. Přestože nebyla shromáždění dopředu nijak výrazně propagována a medializována, na to první dorazilo zhruba 50 lidí, na ty další pak docházelo kolem třiceti. Setkávali se pracující, důchodci, nezaměstnaní i studenti, diskutovali spolu zástupci různých generací. Byla striktně zakázána propagace politických stran.

Velmi rychle vzniklo několik pracovních skupin, které se věnovaly dílčím tématům – korupce, nedodržování zákonů ze strany veřejných orgánů, vládní reformy a kvalita ovzduší na Ostravsku. Existovala také organizační skupina, která zajišťovala vždy následující setkání. Přestože hnutí postupně sláblo, Skutečná demokracie byla skvělým impulsem pro setkání lidí se stejnými třídními zájmy a koordinaci vzájemných aktivit (třeba mezi anarchisty a odboráři). Díky shromážděním se mnozí poprvé setkali s myšlenkami anarchismu a přímé akce a někteří se později podíleli na hnutí Occcupy či podpořili iniciativu Probuď domy.

Verze pro tisk 29.7.2021 oafed.noblogs.org
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Zapatistickým pohledem: debata

28. 9. 2021, Praha

Diskuse se zapatistickou delegací v ČR …(více)

Critical Readings: Lifestyle Politics and Radical Activism

30. 9. 2021, Praha

Kritické čtení. …(více)