Anarchistická federace

Píšou jinde : 8. Anarchistický festival knihy v Prahe a odporúčané novinky

Toto je kopie článku uveřejněného na zdola.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://zdola.org/8-anarchisticky-festival-knihy-v-prahe-a-odporucane-novinky/

Tri krát odkladaný bookfair sa bude konať počas celého dňa v nedeľu 20. júna na vonkajšom priestranstve pražského klubu Cross.  Tradične na ňom predstavia svoje knihy, ziny a časopisy, domáce i zahraničné nezávislé vydavateľstvá.  Okrem stánkov s knihami a časopismi nebude chýbať občerstvenie a doprovodný program v podobe prednášok a diskusií, workshopov či koncertu.

Posledné mesiace vyšlo u českých susedov pomerne veľa zaujímavých kníh a brožúr. Pripomeňme si pár noviniek, ktoré na nás na boofairy čakajú. Pomerne nové vydavateľstvo Neklid okrem svojich starších  vydaní predstaví tri novinky. Kniha Dvakrát sláva anarchizmu je inšpirovaná základným anarchistickým presvedčením v možnosť dobrovoľnej spolupráce bez hierarchie. Je pútavou, odvážnou a často veľmi zábavnou obranou anarchistického nazerania na svet. Antropológ James C. Scott si v tejto knihe nasadzuje “anarchistické okuliare” a skrze nich sa pozerá na svet okolo seba: počnúc každodennými interakciami medzi ľuďmi a končiac veľkými protestami a revolúciami.
Zapatistická výprava za život Kniha je zbierkou šiestich pútavých, vtipných a magických vyhlásení zapatistov a zapatistek zo Zapatovy armády národného oslobodenia (EZLN), mayských vzbúrencov, ktorí už niekoľko dekád utvárajú rozsiahly politický experiment autonómie v horách a džungli južného Mexika. Treťou novinkou je kniha od českej autorky Kláry Lang Tělo jako prostor anarchistické rezistence. Práca sa zameriava na prelínanie feministických a anarchistických perspektív po postštrukturalistickej revízií a problematiku demonštruje na prístupe k sexualite, telesnosti a intimite.

Niekoľko ďaľších noviniek  nás čaká i na stánku Nakladateľstva Afed.
Čo sa odohralo v Bielorusku počas horúceho leta 2020? Prečo správy z pomerne pokojnej postsovietskej krajiny zrazu pritiahli pozornosť celého sveta? Brožúrka Statě o revoluci opisuje príčiny skutočnej revolučnej situácie v Bielorusku a dôvody, ktoré viedli k samoorganizáciu bieloruskej spoločnosti, aby sa konečne postavila tamojšiemu brutálnemu režimu – ako inak než za aktívnej účasti bieloruských anarchistov.
Brožúra Anarchismus pro začátečníky zoznamuje so základnými princípmi anarchizmu, anarchistickým pohľadom na svet, ale aj na seba samého. Vedľa toho ukazuje rozsah záujmov a aktivít anarchistického hnutia, ktoré sa týkajú širokej škály aspektov života človeka, spoločnosti i samotného hnutia. Příběhy starého Antónia je český preklad knihy od asi najvýraznejšie postavy zapatistického povstania, Subcomandanta Marcosa, ktorý v máji 2017 vydalo Vydavateľstvo AF. Teraz si môžete knihu zakúpiť s novým prebalom od Jany Anny, grafičky z kolektívu Čierna ruka.  Petr Kropotkin: Anarchistická etika Vydanie Kropotkinových textov v knihe Anarchistická etika prináša štyri jeho práce, ktoré vyjadrujú hlavné oblasti Kropotkinovho záujmu pri jeho uvažovaní o morálke. Spravodlivosť a mravnosť, Etické princípy anarchizmu, Morálna voľba L. N. Tolstého a O zmysle odplaty. Diár 2022 , ktorý mal pôvodne výjsť ako diár 2021 je tematicky zameraný na Španielskou revolúciu (1936-1939). Nájdete v ňom stručne popísané udalosti, ktoré sa k tejto významnej etape anarchistického hnutia vzťahujú.

Verze pro tisk 16.6.2021 zdola.org

Píšou jinde

Odkazy