Anarchistická federace

Píšou jinde : Existence č. 1/2021 v distre Salto mortale reading

Toto je kopie článku uveřejněného na zdola.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://zdola.org/existence-c-1-2021-v-distre-salto-mortale-reading/

1. mája vyšlo nové číslo časopisu Existence, ktoré je venované anarchistickému mysliteľovi P. A. Kropotkinovi pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia. Na Slovensku ho zoženieš na sust@riseup.net. Podobne ako i knihu Blahobyt všem,  Anarchismus, jeho filozofie a ideál od Kropotkina a mnoho ďalšieho.
Úvodný článok predstavuje Kropotkinov život a jeho myšlienky. V texte od historika anarchizmu Vadima Damier je podrobnejšie predstavený Kropotkinov vzťah k revolučnému syndikalismu, ktorý ovplyvnil smerovanie anarchistického hnutia v prvých dekádach 20. storočia. Toto číslo sa obšírnejšie venuje i jednému z najväčších názorových rozkolov v anarchistickom hnutí, ktorý súvisel s príchodom prvej svetovej vojny a postojom k nej. Po návrate do Ruska, krátko pred svojou smrťou, Kropotkin, verný opäť svojim pôvodným anarchistickým postojom, varuje v niekoľkých listoch pracujúcich na Západe pred marxistickú diktatúrou. Nájdeme tu ich preklady, vrátane toho, ktorý bol adresovaný pracujúcim v Československu. Ďalšie tri texty sa venujú stému výročiu od Kronštadskej vzbury a do tretice ďalšiemu stému výročiu narodenia anarchistu a sociálneho ekológa Murraya Bookchina. Ďalej tu nájdeme spomienky na Paula Polanského, anarchistických historikov Alexandra Skirdu a Hanneke Willemsovú či na Lorenza Orsettiho, ktorý zomrel v Rojave v boji proti Islamskému štátu. Zaujímavý text je i o úlohe akú zohrali anarchisti pri boji s cholerou v Neapole roku 1884 alebo rozhovor s bieloruskou anarchistkou o represiách voči jej kamarátom zo strany Lukašenkovho režimu.

Viac info a odkaz na stiahnutie nájdeš na afed.cz

Verze pro tisk 16.6.2021 zdola.org

Píšou jinde

Odkazy