Anarchistická federace

Píšou jinde : Sociálny a ekologický blahobyt namiesto ziskov / Globálny deň nerastu

Toto je kopie článku uveřejněného na zdola.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://zdola.org/socialny-a-ekologicky-blahobyt-namiesto-ziskov-globalny-den-nerastu/

Globálny deň nerastu/Global Degrowth Day (sobota 5. júna 2021) je každoročné podujatie, ktoré vyzýva všetkých ľudí, skupiny, organizácie a hnutia, ktorým je blízka myšlienka nerastu, k organizovaniu lokálnych akcí a vzájomnej spolupráci. Cieľom tohto dňa, je skrz radu iniciatív po celom svete, zdieľať alternatívy k spoločnosti orientovanej na ekonomický rast a ukázať tak, že dobrý život pre všetkých je možný.

Nerast (Degrowth) je myšlienka, ktorá kritizuje globálny kapitalistický systém, ktorý uprednostňuje rast za každú cenu a spôsobuje vykorisťovanie človeka a ničenie životného prostredia. Aktivisti a výskumní pracovníci z hnutia Degrowth sa zasadzujú za spoločnosť, ktorá uprednostňuje sociálny a ekologický blahobyt namiesto ziskov spoločností, nadprodukcie a nadmernej spotreby. To si vyžaduje radikálne prerozdelenie, zníženie materiálneho rozsahu globálnej ekonomiky a posun v spoločných hodnotách smerom k starostlivosti, solidarite a autonómii. Nerast znamená transformáciu spoločnosti a zabezpečenie environmentálnej spravodlivosti a dobrý život pre všetkých v rámci hraníc planéty.

Čo sa myslí pod pojmom „dobrý život pre všetkých“? Dobrý život pre všetkých si vyžaduje spôsob výroby a formu spoločnosti, ktorá sa zameriava na blahobyt všetkých a chráni ekologický základ života. To sa dá dosiahnuť iba zásadnou zmenou nášho súčasného spôsobu života a výroby, ako aj komplexnou kultúrnou zmenou. Medzi princípy Degrowth patria starostlivosť, spomalenie, solidarita a spolupráca, aby sme všetkým umožnili dôstojný život, ktorý si určí sám. Ako ďalšie potrebné kroky vidíme okrem iného starostlivé zaobchádzanie so zdrojmi, orientáciu na dostatočnosť a zníženie výroby a spotreby v globálnom severe. Usilujeme tiež o demokratickejšie formy rozhodovania, ktoré umožnia skutočnú politickú účasť a zrušia globálne štruktúry nadvlády a vykorisťovania, ako sú rasizmus, sexizmus a neokolonializmus, aby sa každý mohol skutočne podieľať na dobrom živote.

Cieľom pojmu nerast je predovšetkým zdôrazniť, odvrátenie od neobmedzeného rastu, ktorého hnacou silou je číra honba kapitalistov za ziskom, čo má katastrofálny vplyv na životné prostredie a teda aj na ľudstvo. Nejde len o to, že úloha spoločnosti sa tým obmedzuje na funkciu nástroja či prostriedku mechanizmu produkcie, ale aj jednotliví ľudia sa v takomto systéme menia v odpad, ktorý je nadbytočný a bez ktorého sa systém môže obísť. „Projekt nerastu je teda utópia, zdroj nádeje a snov. Má však ďaleko k tomu, aby sa len tak rozpustil v nereálnych predstavách, pretože sa snaží preskúmavať objektívne možnosti svojho uskutočnenia. Odtiaľ tiež vychádza pozitívne označenie „konkrétna utópia”, ktoré mu dal Ernst Bloch. „Bez hypotézy, že iný svet je možný, neexistuje politika, ale len administratívne riadenie ľudí a vecí.” Nerast je teda politický projekt v silnom zmysle slova. Je to projekt budovania autonómnych a hospodárnych ústretových spoločností vo vyspelých i rozvojových krajinách.

https://www.degrowth.info/

http://nerust.wordpress.com/

https:/fb.com/GlobalDegrowthDay

https://fb.com/rustnerust

Verze pro tisk 4.6.2021 zdola.org
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy