Anarchistická federace

Píšou jinde : Naša vláda je smrtelnejšia ako vírus! Protesty v Kolumbii

Toto je kopie článku uveřejněného na zdola.noblogs.org.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://zdola.noblogs.org/nasa-vlada-je-smrtelnejsia-ako-virus-protesty-v-kolumbii/

Kolumbia prechádza krízou, ktorá sa v posledných mesiacoch zhoršila v dôsledku mnohých reforiem (dane, zdravotníctvo, dôchodky), ktoré chce fašistická vláda Demokratického centra na čele s Ivanom Duquom a Álvarom Uribe Vélezom zaviesť na kolumbijský ľud. Ľudia z ULET-AIT (anarchosyndikalistická skupina) spoločne s mnohými sociálnymi, politickými a občianskymi organizáciami sa rozhodli zostať v uliciach, pokým nebudú tieto reformy stiahnuté a vláda nezačne reagovať na masaker stoviek ľudí, ktorí sa postavili proti extraktivizmu , policajnému a štátnemu násiliu a proti politike plodiacej životné neistoty.

Polícia organizuje hon na demonštrantov. Tí už niekoľko dní protestujú proti navrhovanej daňovej reforme, ktorá potrestá robotnícke triedy. Prezident Ivan DUQUE inicioval novú daňovú reformu, ktorú jednomyseľne odmietlo kolumbijské obyvateľstvo, akademici, združenia i odbory. . Dokonca aj vládna strana a jej spojenci kritizovali reformný projekt !!! Aj napriek tomu, že prezident bol pod tlakom ulíc prinútený projekt stiahnuť, naďalej sa prejavuje spoločenský hnev a polícia pokračuje v masakre. Za posledný týždeň bolo najmenej 37 mŕtvych, viac ako 1 000 zranených, najmenej 10-20 sexuálnych obťažovaní a znásilnení spáchaných bezpečnostnými zložkami, viac ako 800 zatknutí. „Nejde len o odstúpenie od reformy, to je len čerešnička na torte. Ale o celý postup vedenia pandémie a všetko, čo vláda napáchala, všetko čo nám hodila do ksichtu, sme proti politike tejto vlády“

Podľa kolegov z ULET-AIT, ktorí sú súčasťou protestného hnutia, polícia na zhromaždeniach odstraňuje pouličné osvetlenie a keď sa zotmie, striela do okoloidúcich. Mnoho ľudí sa i po návrate domov stali obeťami policajného násilia. Armáda a polícia strieľala do ľudí aj po protestoch. Pribúda mŕtvych, zranených a žien, ktoré boli znásilnené. Ľudia požadujú, aby sa tieto informácie šírili v čo najširšej miere, aby prezident DUQUE nemohol na medzinárodnej úrovni naďalej konať beztrestne.

ULET-AIT žiada o medzinárodnú solidaritu s kolumbijským ľudom, ktorí bojuje proti štátu a proti vojenským a policajným represiám. „Solidarita je náš najlepší nástroj – naša najlepšia zbraň“.

Prinášame skrátenú správu kolumbijskej anarchosyndikalistickej organizácie ULET-AIT o vývoji udalostí súvisiacich s protestami v Kolumbii (správa je z 6. mája):

1. K 6. máju je zaregistrovaných asi 37 mŕtvych, väčšinou v meste Kali, ktoré je pod vojenským velením a kde nefunguje internet. Viac ako 90 ľudí je uvedených ako nezvestných a jeden z týchto ľudí už bol nájdený mŕtvy.

2. Do poludnia 5. mája bolo zaregistrovaných 831. nezákonné zadraných, 222. násilných útokov bezpečnostných zložiek, 22 obetí so zranenými očami očami ,10 obetí sexuálneho násilia a jedna obeť znásilnenia.

3. Polícia a armáda násilím reagovala na samoorganizovanú mobilizáciu odborov, učiteľov, študentov a dokonca aj pozorovateľov z organizácií pre ľudské práva. Vláda na čele s Ivanom Dukeom, generálmi a celým štátnym aparátom sú zodpovední za túto stratégiu stanovenú bývalým prezidentom Alvarom Uribem.

4. ULET-AIT uvádza, že dôvodom masovej mobilizácie je daňová reforma, na ktorej vojvodova vláda trvá, aby pokryla deficit 6,5 miliárd dolárov – deficit, ktorý táto vláda vytvorila zrušením daní pre veľké bohatstvo, ekonomické skupiny a nadnárodné spoločnosti a pokus o kúpu 14 lietadiel z USA v hodnote 4 miliárd dolárov. Plánovaný reformný balík obsahuje reformu zdravotnej starostlivosti, ktorá by poskytla privilégiá súkromným zdravotníckym spoločnostiam (podobné americkému modelu), reformu pracovných zákonov s cieľom zaviesť model hodinovej práce, presun zodpovednosti za platenie sociálneho a dôchodkového poistenia pracovníkom a dôchodkové reformy, ktorým by sa okrem iného zrušil nárok na rodinný dedičský dôchodok a zmenil sa koeficient odpracovaných rokov.

5. V dôsledku medzinárodného tlaku, masovej mobilizácie ľudí a dôkazov o porušovaní medzinárodného humanitárneho práva sa armáda a polícia snažia vykresliť bezpečnostné sily ako obete, ktoré prenikajú do protestov a vykresľujú situáciu medzinárodnému spoločenstvu ako boj proti ozbrojenému teroristickému povstaniu. V skutočnosti ide o hromadný generálny štrajk rôznych sektorov, ktorý zahájili nahnevaní, unavení a už zúfalí ľudia.

6. Ivan Duque v súčasnosti zvažuje 3 alternatívy prekonania krízy, ku ktorým pridávame štvrtú, ktorá si čoraz viac získava podporu medzi mobilizovanými ľuďmi:

a. Oznámiť výnimočný stav (vnútorných nepokojov), ktorý by mu v období 90 – 270 dní poskytol úplnú kontrolu nad políciou, povolil porušovať všetky zákony s cieľom zastaviť nepokoje a možnosť prijať nové zákony bez súhlasu parlamentu, aby mohol prijať nový balík reforiem, zatiaľ čo armáda a polícia potláčajú štrajky so zbraňami.

b. Dialóg s opozíciou strany – kde by sa dohodli na prekonaní fiškálneho deficitu, čo sa už do istej miery deje. Táto možnosť je však v rozpore so záujmami ľudí, pretože poskytuje zastúpenie stranám bez dialógu so sociálnym hnutím.

c. Zintenzívnenie reakcie – pravdepodobne najnebezpečnejší spôsob. V súčasnosti sa veľkí kapitalisti, vlastníci pôdy a ďalší buržuji diskrétne organizujú aby podporili vládu. V minulosti kapitalistická elita v Kolumbii podporovala a financovala polovojenské skupiny, aby viedli vojnu proti povstaniam partizánov. Reaktivácia a prenechanie špinavej práce na tieto polovojenské formácie by viedli k ďalšej eskalácii násilia a vláda by potom nemusela vyhlásiť výnimočný stav (vnútorných nepokojov) a ďalej by chránila svoju povesť.

d. Štvrtá možnosť, ktorá nepatrí medzi tie, o ktorých Duke uvažuje, ale tú , ktorú si ľudia želajú: Konečná rezignácia, ktorá by otvorila priestor pre rýchle očakávané spoločenské zmeny a mier.

Ako ULET-AIT sa neustále mobilizujeme a veríme, že zmena fašistickej autoritárskej vlády, bude možná iba prostredníctvom organizácie pracujúcej triedy, študentov, žien, osôb všetkých sexuálnych rozdielov a rodovej identity, pôvodného obyvateľstva, ľudí afrického pôvodu, nezamestnaných a miestnych roľníkov , obecných a regionálnych zastupiteľstiev, ktoré by vrátili ľuďom možnosť rozhodnúť sa a ukončiť ich podriadenosť centralistickému, oligarchickému a vražednému štátu. S ohľadom na históriu Kolumbie odmietame možnosť ozbrojeného boja, ktorý by ohrozil životy ďalších pracovníkov. Odmietame akýkoľvek pokus o spoluprácu iniciovanú oportunistickými politikmi, ktorí chcú profitovať zo stratených životov pracovníkov v protestoch.

Žiadame medzinárodnú solidaritu a podporu pracujúcich v Kolumbii vo všetkých častiach sveta!

Vyzývame na trvalú mobilizáciu, organizáciu a vybudovanie novej sociálnej štruktúry v odboji, ktorá kolektivizuje úlohy potravinovej pomoci, lekárskej pomoci a pomoci pri blokádach, tým ktorí odolávajú armáde a polícii!

Vyzývame na odpor a boj, ktorý mal začať už pred pol storočím!

Žiadame sociálnu revolúciu a prax anarchizmu a odborárstva zdola, aby sme prekonali strach, nepokoje a útoky fašistického štátu!

Vzhľadom na situáciu dramatických represií, ktoré Kolumbia zažíva a v reakcii na žiadosť o solidaritu súdruhov ULET-AIT a madridského CNT-AIT prebehnú 17-18.5. vo svete solidárne akcie.

Keďže na Slovensku Kolumbijská ambasáda nieje, je možné protestný odkaz zanechať kolumbijskému konzulovi na Slovensku.
Palisády 29/A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421259201551, GSM: +421905566048, Fax: +421259201552
    
consul@colombia.sk

Verze pro tisk 19.5.2021 zdola.noblogs.org
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy