Anarchistická federace

Píšou jinde : Přístí pátek zasedne uhelná komise, lidé symbolicky okupující MŽP chtějí konec uhlí do deseti let. Svolávají demonstraci

Toto je kopie článku uveřejněného na denikreferendum.cz.
Postrádá obrázky, formátování a zejména mohla být mezičasem aktualizována. Pokud možno, přečtěte si jej z originálního zdroje, prosím:
https://denikreferendum.cz/clanek/31996-pristi-patek-zasedne-uhelna-komise-lide-symbolicky-okupujici-mzp-chteji-konec-uhli-dodeseti-let-svolavaji-demo

V pátek 4. prosince se bude rozhodovat o našem budoucím vztahu k hnědému uhlí. Aktivistky a aktivisté požadují, aby vláda hleděla primárně na fakta a až potom na zájmy zúčastněných skupin. Opačný postup ohrozí naši budoucnost.

Termosky s čajem, pár stanů, deky a spacáky, víra v lepší zítřky. Už přes deset dní okupují aktivisté a aktivistky z hnutí Extinction Rebellion, Univerzity za klima, Fridays for Future a Limity jsme my Ministerstvo životního prostředí v pražských Vršovicích.

Příští pátek 4. prosince totiž zasedá Uhelná komise, tedy poradní orgán vlády, který byl zřízen v červenci minulého roku především pod tlakem středoškolských stávek za klima. Jeho cílem je podle stránek ministerstva průmyslu poskytnout vládě České republiky objektivní a v maximální možné míře konsensuální výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v zemi.

Komise má devatenáct členů a členek a předsedají jí právě ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministr průmyslu Karel Havlíček (nestr. za ANO). Na blížícím se jednání má komise rozhodnout o konečném datu českého uhelného phaseoutu. Na stole jsou tři termíny: 2033, 2038 a 2043.

O tom, že klimatická změna je fakt, se přesvědčujeme na každém kroku. Výkyvy počasí, tání ledovců, zvyšování hladin oceánů, sucho či požáry. Tyto extrémní jevy budou mít v budoucnu dalekosáhlé a celospolečenské důsledky. Rozvrat ekonomiky, masová migrace a hlad, to je svět, ke kterému míříme, pokud urychleně nešlápneme na brzdu.
Co budou znamenat lidská práva ve světě zmítaném válkami o vodu?

Havlíček již přesto avizoval, že bude hlasovat pro rok 2038. Richard Brabec zatím své stanovisko nezveřejnil a spíš mlží. Naprosto lehkovážné. A proto i přes nepříznivé počasí protestující od ministerstva vzkazují, že vytrvají až do zasedání komise.

Chceme-li naplnit závazky Pařížské klimatické dohody, je nutné ukončit výrobu elektřiny z uhlí nejpozději v roce 2031 a už rok před tím je nutné snížit celkové emise oxidu uhličitého na polovinu oproti roku 2018. Karel Havlíček často rád namítá, že je potřeba se dívat na fakta, a ne řídit se ideologií. Jenže přesně to by měl opakovat sám sobě. Podle tří nedávných nezávislých odborných studií společností BloombergNEF, Energynautics a NECP je možné přestat vyrábět elektřinu z uhlí již k roku 2030. Studie společnosti Ember ke stejnému datu dokonce počítá s možností odstavení všech uhelných elektráren i tepláren.

Právě na fakt, že všechny scénáře, s nimiž uhelná komise kalkuluje, jsou nedostačující a v rozporu se skutečnou starostí o budoucnost nás všech, aktivistky a aktivisté od ministerstva upozorňují. Plány komise počítají s tím, že by se první uhelné elektrárny začaly zavírat až kolem roku 2029. Zavírání těch nejšpinavějších elektráren jako jsou Počerady nebo Chvaletice musí začít hned.
Proto na pondělí 30. listopadu od 15:30 aktivistky a aktivisté svolávají demonstraci přímo před budovu ministerstva!

Konec uhlí je nevyhnutelný a musí být neprodlený. Pokud se Česká republika chce vyhnout drastičtějším opatřením v budoucnu. A stejně tak jako rychlý, musí být i spravedlivý. Transformace musí jít ruku v ruce s rozvojem regionů, dosud postižených těžbou a spalováním uhlí. Ruku v ruce s ochranou zaměstnanců a zaměstnankyň, s tvorbou nových zelených pracovních příležitostí.

Je třeba si uvědomit, že s koncem uhlí také zmizí mnoho zdravotních problémů a tisíce předčasných úmrtí ročně způsobených znečištěným ovzduším.

Organizátoři a organizátorky demonstrace také podotýkají, že vládní uhelná komise vznikla netransparentním způsobem. Lidé z dotčených regionů, kterých se odklon od uhlí dotkne nejvíce, jsou v komisi zastoupeni pouze třemi delegáty. V komisi nezasedají žádní zástupci či zástupkyně dotčených obcí, ani žádní zástupci zemědělců postižených suchem.

I přes původní slib ministra Brabce, že bude sestávat z odborníků, je nakonec komise složena hlavně z politiků a zástupců lobbistických skupin. Někteří členové mají dokonce osobní finanční zájem na co nejdelší těžbě uhlí, někteří dokonce popírají vliv člověka na změnu klimatu. V celé komisi je jen jeden vědec a jedna vědkyně. Ani jedna klimatoložka či klimatolog. Komise je navíc extrémně genderově nevyvážená.

Samotná legitimita komise je tak přinejmenším velmi slabá a je jasné, že pokud konečné rozhodnutí padne na rok 2038, či dokonce 2043, bude to pod tlakem fosilního průmyslu, pod nímž se páteř obou ministrů dlouhodobě ohýbá.

Je na čase odhlédnout od zisku a představy nekonečného ekonomického růstů, který na planetě s konečnými zdroji beztak není možný, a začít hledět do budoucnosti, která je stále ještě možná.

Na demonstraci se budou dodržovat aktuální hygienická opatření nařízená vládou, stejně jako se to děje po celou dobu okupace.

 

Verze pro tisk 27.11.2020 denikreferendum.cz
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme