Anarchistická federace

Filtry: Protesty, Rasismus, Teorie

Čo je to NoBorder network?

Iniciatíva NoBorder je nástrojom všetkých skupín a grassroots organizácií (organizácií odmietajúcich hierarchické usporiadanie, fungujúcich na princípe rovnosti, kde rozhodnutia nie sú výsledkom záujmov elít, ale vychádzajú od ľudí v nich zaangažovaných), ktoré sa zaoberajú otázkou utečencov a žiadateľov o azyl bojujúcich po ich boku… (více)

Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

Social Screenings: The Century of the Self

28. 9. 2021, Praha

Promítání a diskuse. …(více)

Zapatistická výprava za život: Feministická zastávka v Praze

29. 9. 2021, Praha

…(více)

Critical Readings: Lifestyle Politics and Radical Activism

7. 10. 2021, Praha

Kritické čtení. …(více)