Anarchistická federace

Za město pro lidi, nikoli zájmy developerů

Ohlédnutí za olomouckou kampaní proti ekonomické moci a za dostupné bydlení

Olomouc

Jako místní skupina AF jsme již v minulém roce usoudili, že by bylo vhodné se na téma nedostupného bydlení podívat trochu blíže a pokusit se probudit zájem veřejnosti o tuto palčivou problematiku. Připravili jsme tedy projekt, který zahrnoval sestavení podrobnějšího tematického textu, jeho zveřejnění a zpracování do podoby tištěné brožury a nakonec i realizaci akcí přímo v olomouckých ulicích.

Máme za sebou úspěšnou pětidenní kampaň s názvem „Stop ekonomické moci, podpora developerů neřeší bytovou krizi!“, který již sám o sobě napovídá, že se její obsah zaměřoval na analýzu důvodů, proč nevidíme v Olomouci ani nikde jinde podporu zájmů developerů jako cestu k dostupnému bydlení. Naopak, jejich podpora bytovou krizi jen dále prohlubuje. Ve třech bodech byly v námi vydaném dokumentu také nastíněny vize, jak lze pozitivních změn v této oblasti dosáhnout zdola.

V Olomouci jsou už dnes stovky lidí bez domova a mnohým dalším stejná situace hrozí. Jak jsme ověřili ve své studii z otevřených zdrojů, všichni velcí hráči na trhu s nemovitostmi, tedy stát, město i developeři se dlouhodobě této problematice věnují pramálo. Výstavbou či jiným zajišťováním cenově dostupných bytů se příliš nezabývají. Vážnost situace dokládají data v naší studii: „Dle indexu Knight Frank, jedné z největších světových poradenských společností v oblasti realit, stoupla průměrná cena nemovitostí k bydlení od března 2020 do března 2021 o více než 7 %… Česká republika se v globálním měřítku se zvýšením ceny v průměru o 8,9 % dostala mezi 15 zemí, kde je nárůst nejvyšší.“ (zdroj) Více se můžete dočíst v samotné studii, kterou jsme vypracovali s tematickým důrazem na Olomouc, kde naše místní skupina působí. Dostupná je na webu AF a také ve formě brožury, kterou jsme nechali na vlastní náklady ve velkém množství vytisknout. Primárně byla určena pro rozdávání veřejnosti v průběhu kampaně na několika místech v Olomouci.

Kampaň byla spuštěna v pondělí 10. dubna, kdy aktivisté na dvou místech vyvěsili transparenty, na kterých stál název kampaně a sdělení pro obyvatele města v jednom. Jeden z poutačů byl umístěn na ulici 17. listopadu tak, aby překryl část dlouhého reklamního banneru developerské společnosti REDSTONE, jež se snaží veřejnosti namluvit, že na ni myslí. Tato část města byla, je a má být i do budoucna projekty REDSTONE průběžně zaplavována, jako například již několik let existujícím nákupním centrem Galerie Šantovka nebo kancelářskou budovou, která byla uvedena do provozu ve druhé polovině roku 2021 a stojí poblíž – na třídě Kosmonautů. Stejné sdělení, tentokrát rozdělené do dvou menších transparentů, bylo umístěno na jeden z frekventovaných olomouckých mostů.

Následující den byl na webových stránkách Anarchistické federace publikován výše zmiňovaný článek. V průběhu dne začala v centru města a demonstrativně také před vchodem do Galerie Šantovka kontaktní část kampaně, kdy jsme kolemjdoucím nabízeli brožury. Aktivisté pokračovali v rozdávání i v následujících třech dnech až do pátku, kdy si poslední kolemjdoucí vzala poslední výtisk z celkem tří set kusů určených pro samotnou kampaň, čímž byla prakticky ukončena. Dalších padesát brožur bylo vyčleněno pro jejich pozdější umístění na různých veřejných místech k rozebrání. Máme radost, že část oslovených lidí si je nejen brala, ale také jevila zájem o diskusi a měla otázky. Většina těch, co diskutovali, s našimi pozicemi souzněla. Někteří připouštěli, že se žel problémy s udržením prostoru k bydlení týkají i jich samotných. Mezi těmi, kteří si nabízenou brožuru nevzali, občas zazněl argument, že se jich potíže s bydlením netýkají.

Člen AF Olomouc tuto zkušenost zhodnotil: „Jako jednoho z účastníků akce mne nepříjemně překvapilo, že nešlo o zcela ojedinělou reakci. Jednou z ambicí naší kampaně je probouzet ve společnosti vědomí o spoluzodpovědnosti každého z nás za celkovou podobu systému a života v něm. Pravděpodobně část z těch, co problém s bydlením negovala, měla buď při pořizování vlastního bydlení štěstí v době, která byla výhodnější ke koupi, nebo štěstí na přijatelný nájem. Malé procento navíc nepochybně patří k ekonomicky privilegované vrstvě obyvatel. Ztráta slušně placeného zaměstnání, neočekávané výdaje, dlouhodobé zdravotní komplikace, změna úroku hypotéky, zvýšení nájmu, cen energií, cen mnoha dalších komodit či cokoli jiného mohou některým z nich vlastní situaci zhoršit. Jsme přesvědčeni, že principy solidarity a společného řešení problémů zdola, včetně toho týkajícího se nedostupného bydlení, jsou racionální a morální, na rozdíl od sobeckého a krátkozrakého individualismu.“

Doufáme, že po pěti dnech, co jsme se intenzivně v ulicích Olomouce věnovali osvětě, diskusím a snaze vyvolat zájem o téma, které se netýká jen obyvatel tohoto města, můžeme očekávat minimálně zamyšlení nad námi navrhovanými řešeními zdola nebo nad jinými možnostmi. V nejlepším případě se nám po této kampani ozvou ti, které tato problematika oslovila, a aktivně se zapojí.


Píšou jinde

Odkazy