Anarchistická federace

20 let Balkánského anarchistického knižního veletrhu

Další ročník známého bookfairu se bude konat od 7. do 9. července v Lublani.

plakát

Po pozvánce do švýcarského St-Imier tu máme další tip na léto. Jde o Balkan Anarchist Bookfair (BAB), který bude probíhat od 7. do 9. července 2023 ve slovinské Lublani. Půjde o 15. ročník tohoto podniku, který lze připodobnit k pražskému Anarchistickému festivalu knihy, avšak s tím rozdílem, že je putovní a má regionální přesah – podílí se na něm anarchistky a anarchisté z celého Balkánu.

Zároveň si připomeneme 20. výročí jeho založení, neboť první BAB se konal v roce 2003, a to právě v Lublani. Za ty roky putoval po celém Balkáně – konal se v Chorvatsku, Srbsku, Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Makedonii, Řecku a Rumunsku. Desáté výročí oslavil v Lublani.

Před oněmi 20 lety se BAB účastnila i nemalá delegace Československé anarchistické federace. Už tehdy jsme museli konstatovat, že i když šlo o první ročník, byl skvěle organizačně zajištěn a v mnoha ohledech byl velmi inspirativní.

Jeden z našich tehdejších delegátů vzpomíná: „Hned po příjezdu jsme byli skvěle přijati na squatu AC Molotov. Byli jsme mile překvapení, že hlavní část bukféru probíhala v městském parku – bylo to na náměstí Kongresni trg. Do styku s anarchistickými tiskovinami se tak dostalo hodně kolemjdoucích, a i když si toho moc nepořídili, často se zastavili a povídali si. Další program se konal v rozsáhlém kulturně sociálním centru Metelkova. Tady probíhaly i přednášky a diskuse o budoucnosti anarchistického hnutí. Živě si pamatuji vstup Alfreda Bonana, jenž varoval před uzavřeností hnutí a propadání iluzím. My jsme zas sklidili potlesk, když jsme mluvili tom, jak vyháníme z našich akcí pomatence se srpy a kladivy. Jinak součástí festivalu byla i protiválečná demonstrace, která prošla městem, přičemž čelní transparent nás drželo asi osm – každý z jiné země. A samozřejmě nemůžu opomenout večerní ,diskotéku‘, při níž jsme se opravdu dobře bavili.“

BAB je příležitost k uspořádání silného mezinárodního anarchistického setkání, na kterém by se mohli účastnice a účastníci kolektivně zabývat důležitými otázkami naší doby. Koncept BAB nikdy nebyl jen o knihách. Jak píšou organizátoři: „Vždy jsme ho chápali jako nástroj pro posílení našich skupin, organizací, vztahů a sítí na místní, regionální i mezinárodní úrovni. Chápeme ho jako prostor, kde si vyměňujeme myšlenky, analýzy, perspektivy a konfrontujeme své postupy, modely organizování a zkušenosti z boje, z naší účasti na sociálních hnutích a vkládání našich myšlenek do nich. To vše se záměrem formulovat smysluplné návrhy budoucích kroků, které nám pomohou řešit výzvy, jimž naše hnutí a společnost čelí v kontextu politické, ekonomické a sociální reality i v kontextu revolučního potenciálu.“

Anarchisté a anarchistky z Balkánu si jsou vědomi, že tento region má svou specifickou historii. Zažil veškerou brutalitu války, nacionalismu a přechodu ke kapitalistickému hospodářství v bývalé Jugoslávii, byl nucen stát se laboratoří neoliberální politiky (což se nejzřetelněji projevilo v době hospodářské krize v letech 2008–2012 v Řecku), je svědkem smrtících důsledků evropských hraničních režimů a jejich migrační politiky a prožívá rozpad společnosti s odcizením a individualizací, které se nejvíce projevují v praktikách sociálního kanibalismu.

Všude můžeme pozorovat, jak na podobné skutečnosti odpovídají různé lidové reakce: od reakčního vzestupu populistické, nacionalistické a fašizující krajní pravice, neustálých výbuchů nepokojů ve všech koutech světa, neartikulovaných a difúzních pouličních hnutí, která jsou živena naprostou nedůvěrou v politickou reprezentaci a státní instituce, až po progresivní revoluční momenty, jako je probíhající revolta v Íránu nebo sociálně revoluční proces v Kurdistánu. Anarchistické hnutí se snaží zasahovat nejen do výše zmíněných lidových reakcí na kapitalistické krize, ale i do sociální reality obecně. Naše vlastní analýzy a prohlášení jsou základem našich politických mobilizací a aktivit v prostorech, kde jsme vykořisťováni a utlačováni – ve školách, na pracovištích a v sousedství. Účastníme se sociálních hnutí, kde se snažíme uplatňovat naše antiautoritářské principy a revoluční perspektivy, ale také budujeme nová hnutí, bojové a solidární struktury a také komunitní a autonomní prostory, kde rozvíjíme alternativní praktiky organizace a života. Děláme však dost a daří se nám budovat protisílu potřebnou pro skutečnou změnu? Věříme, že anarchismus jako politické vyjádření zájmů vykořisťovaných a utlačovaných může nabídnout odpovědi na otázky naší doby, ale zároveň vidíme, že našemu hnutí chybí zásadní vliv na sociální mechanismy. Organizátoři a organizátorky BAB by rádi toto setkání využili k úvahám o těchto a dalších tématech, k rozvoji strategií, které mohou posunout naše programy kupředu a dodat nám novou energii pro naše budoucí organizování a mobilizace.

Zároveň budou rádi, když se BAB zúčastní i anarchistky a anarchisté mimo balkánský region a podle svých možností se třeba i organizačně zapojí. Svou návštěvu mohou spojit s následným internacionálním setkáním v St-Imier.

Program BAB bude včas zveřejněn. V případě zájmu kontaktujte pořadatele prostřednictvím e-mailu bab2023(at)riseup(dot)net nebo navštivte webové stránky bab2023.avtonomija.org.


Zdroj:
https://bab2023.espivblogs.net/first-call/


Verze pro tisk 10.2.2023 Zahraniční sekretariát AF

Píšou jinde

Odkazy