Anarchistická federace

Co je spravedlnost v duši trestaného?

Recenze na knihu „Pikola“ od Miroslava Farkase

obálka

Na letošním Anarchistickém festivalu knihy jsem si u stánku nakladatelství UTOPIA LIBRI pořídil novou knihu Pikola o Miroslava Farkase. Skládá se z básní, kreseb a vyprávění z tureckého vězení, kde se autor ocitl v roce 2016 spolu s Markétou Všelichovou kvůli své podpoře rojavské samosprávě. Mirek, který prošel výcvikem ve francouzské cizinecké legii, se v minulosti dokonce přímo účastnil bojů proti Islámskému státu na straně kurdských Lidových obranných jednotek (YPG).

Kniha mě hned zaujala svým netradičním zpracováním. Můžete ji totiž číst hned několika způsoby. Sledovat vyprávění a po nějaké době knihu otočit a přečíst si verše. Anebo, což doporučuji, vzít to všechno popořadě a knihou neustále otáčet. Nejprve si přečíst básničku (zpravidla neobsahující mnoho veršů), která je natištěna vzhůru nohama, knihu otočit a ponořit se do vyprávění, které většinou, ale není to pravidlo, na dané verše navazuje, osvětluje je a zasazuje do kontextu vězeňského pobytu.

Psaní veršů a kreslení – to byly jedny z mála věcí, které Mirka během více než tříletého pobytu ve vězení držely nad vodou. A i tyto činnosti podléhaly dozoru a cenzuře, na kterou represivní složky využívaly českou překladatelku. Mirkovy básně a kresby nejsou samozřejmě žádná umělecká díla, rozhodně jim ale nechybí poetičnost, autenticita a hloubka.

Kniha je rozdělena na několik tematických bloků, přesto se některá témata prolínají napříč celým vyprávěním, které přepsala a uspořádala Jana Bednářová. Pokud bychom měli vybrat téma ústřední, pak je to rozhodně způsob týrání, které věznění umožňuje. Těžko se divit, že Mirek dochází k závěru, že by byl nejradši, kdyby věznice jako takové vůbec neexistovaly, a to už z toho prostého důvodu, že „pokud někdo může… někoho utlačovat nebo mu nějak ublížit, a je chráněn zákonem, tak to udělá“. Zpochybňuje, že konečným trestem je „odnětí svobody. No není! To je jenom past, kam tě chtějí dát, aby tě ještě dál trýznili a trestali.“ Mirek popisuje různé způsoby takového zacházení – zákaz pro ostatní vězně s ním mluvit; vypínání topení v cele a teplé vody ve sprše, sledování skrytými kamerami a na základě sledování různé způsoby psychické manipulace; zákaz sedění a ležení přes den; důmyslné vnucování výčitek; rozdílné přístupy k vězňům; přidávání projímadla do jídla či omamných látek; držení na samotce; úkolování jiných vězňů, co mají vězněnému provádět; zákaz cvičení; donucení zničit dopisy a pohledy… „Stupňovali ostrahu, stupňovali míru trýznění, byli sami zvědaví, co všechno vlastně vydržim. Jim bylo jedno, jestli to vydržim nebo nevydržim, tam lidi umírali úplně pravidelně…“

Kniha je také popisem snah se s tím vším nějak vypořádat. Nechat zimu, aby v člověku umrtvila veškeré vzpomínky; jíst, aby nemohl mluvit o věcech, na které věznitelé čekali; stát si za tím, že sebevražda není řešení; nikdy nebrečet; udržet si vědomí, že se jednou člověk dostane ven…

Můžeme mimo jiné pozorovat, jak vězení mění perspektivu i po propuštění: „Já jsem to nepochopil, že jsem venku, když jsem byl venku, nepociťoval jsem to. Vlastně jsem nevěděl, že jsem venku. Jenom jsem to viděl kolem sebe.“

Mirek se nevyhýbá ani přemítání nad naivností Markéty, která svým lehkovážným uvažováním de facto přivodila jejich zatčení, a sám sebe tak kritizuje, že to dopustil, když věděl přesně, jak to dopadne. Vrací se k temnější části své minulosti, v níž hrály svou roli drogy, což byl přímý dopad nezáviděníhodných rodinných poměrů, jenž se nevyhnul ani jeho bratrům. Staví se proti přílišnému idealizování kurdských milicí, které neváhaly zapojit i děti.

„Bál jsem se, že se naučím žít v tom, a akceptovat to, že mě týrá druhý člověk. Vzpomněl jsem si, že venku je spousta lidí, kteří jsou na svobodě a taky jsou týráni a tlačeni do koutů, kam nechtějí…“

Případný výtěžek z prodeje Pikoly bude využit pro činnost organizace VoWa (Victims of Wars Aid), v rámci níž se Mirek s Markétou v současnosti věnují podpoře politických vězňů a pomoci v oblastech zasažených válečnými konflikty.


Miroslav Farkas: Pikola. UTOPIA LIBRI 2022, 172 stran, 210 Kč. K dostání na Roleta39.


Verze pro tisk 26.9.2022 -jk-
Jak pomoct anarchistkám a anarchistům v Rusku a Ukrajině
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy

UŽ NIKDY tak drahou zimu

15. 4. 2023, Praha

Demonstrace za čistou energii a bydlení pro všechny …(více)

Klima a film: Kolik toho smíme vytěžit pro záchranu klimatu: protesty proti těžbě lithia

26. 4. 2023, Brno, Praha

Série filmových večerů platformy RE-SET …(více)

Anarchistický festival knihy

26. - 27. 5. 2023, Praha

10. ročník pražského Bookfairu, tentokráte na Žižkově. …(více)

Balkan Anarchist Bookfair

7. 7. 2023, Lublaň (Slovinsko)

Výroční anarchistický knižní festival. …(více)