Anarchistická federace

Stát není řešení

Recenze na brožuru „Demokratický konfederalismus Abdullaha Öcalana“

publikace

Výbor na obranu revoluce v Rojavě (VORR) o sobě dává vědět různými způsoby. Jedním z nich bylo nedávné vydání brožury Demokratický konfederalismus Abdullaha Öcalana, která byla slavnostně pokřtěna na tradičním pražském Anarchistickém festivalu knihy. Konečně tak před sebou máme ucelenější (a kvalitně opoznámkovaný) úvod do teoretických základů rojavské autonomie, a to zároveň s jejich vložením do celkového kontextu boje Kurdů a Kurdek za svobodu, autonomii a sebeurčení.

Brožura je důkazem, že někdo, kdo na konci 70. let zakládal Kurdskou stranu pracujících, která na základě marxisticko-leninské struktury razila národně osvobozenecký boj, je po letech schopen názorové reflexe, opuštění dogmat, inspirace antiautoritářskými autory a rozvoje teoretického konceptu, jenž vychází ze znalostí středněvýchodní reality. O to víc je obdivuhodné, že tento koncept Öcalan formuloval zpoza mříží (po únosu tureckou tajnou službou z keňského Nairobi hnije v ostrovním vězení pod dohledem 1500 vojáků) a na světlo světa ho dostal díky rozhovorům se svými právníky a obhajobě u různých soudů.

Než Öcalan představí koncept demokratického konfederalismu, věnuje se kritice moderního národního státu, jenž je nerozlučně spjat s kapitalismem. Stát si silou či finančními pobídkami vynucuje homogenitu, nestará se o osud běžných lidí a spíše „plní funkci místního správce celosvětového kapitalistického systému“. Öcalan staví do protikladu stát a demokracii. Proti kapitalistické modernitě staví modernitu demokratickou. Demokratický konfederalismus je pak oproti státu „flexibilní, multikulturní, protimonopolní a orientovaný na konsenzuální rozhodování. Jeho základními pilíři jsou ekologie a feminismus“, umožňuje rovnostářské soužití a politickou integraci celé společnosti. Mimo jiné jinými slovy popisuje princip ,mysli globálně, jednej lokálně‘.

Zatímco jako anarchisté a anarchistky hlásáme potřebu odstranění státní moci, Öcalan připouští, že za určitých podmínek je možné, aby paralelně fungovaly jak stát, tak demokratický konfederalismus (jak můžeme v praxi vidět na příkladu rojavské autonomie). Taková koexistence je podle něj možná, „dokud národní stát nezasahuje do klíčových záležitostí demokratické samosprávy“, pak je na jejich obranu potřeba vyjít třeba i se zbraní v ruce.

Důležité poselství brožury stojí již v jejím úvodu od VORR, když poukazuje na žádost rojavských revolucionářů a revolucionářek, abychom především vedli naše místní sociální a politické boje. Zároveň tváří v tvář tomuto požadavku pokládá Výbor otázku, „nakolik pro nás obdiv k Rojavě kompenzuje vlastní nedostatky a omezené možnosti měnit svět tam, kde žijeme“.


Demokratický konfederalismus Abdullaha Öcalana. Výbor na obranu revoluce v Rojavě, 2021. 48 stran A5, 50 Kč, možno objednat na rojava-info[a]riseup.net.


Verze pro tisk 7.9.2021 -jk-
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy