Anarchistická federace

Brazílie: Odpor z hloubi džungle

Brazilští anarchisté a anarchistky analyzují příčinu ničivých požárů v Amazonii a vyzývají k solidaritě a společnému boji.

Amazonie

V srpnu byla brazilská i celosvětová společnost překvapena nárůstem odlesňování o 50 % a vyšším výskytem požárů o 70 % v amazonském deštném pralese. Ministryně zemědělství Tereza Cristina, známá jako „jedovatá múza“, začala dění pohotově obhajovat jako výsledek místního klimatu. Podobným způsobem bylo rychle poukázáno na hlavního viníka: léto a začátek amazonského období sucha.

Jenže věc vzbudila zájem sociálních hnutí a environmentálních organizací. Po sociálních sítích se rozšířilo varování spolkového státu Pará, v němž stálo, že farmáři a zabírači půdy plánují na 10. srpna den koordinovaných požárů. Varování bylo otištěno také v místním tisku ve městě Novo Progresso. V rozhovoru pro portál Folha do Progresso zdejší velkostatkář, který nestoudně mobilizoval vypalování džungle, řekl, že cílem bylo „vyjádřit podporu prezidentovi Bolsonarovi… musíme ukázat prezidentovi, že chceme pracovat a že jediným způsobem je ničit (džungli). A prostor lze vyčistit jen ohněm…“

Data z Národního výzkumného institutu ukázala značný nárůst požárů po desátém srpnu, zvláště v oblastech Novo Progresso a Altamira, které jsou dobře dostupné po silnici BR-163, což je výhoda pro odlesňování a byznys. Podle institutu bylo během 10. srpna zaregistrováno 124 nových ložisek požáru a 203 ložisek následující den, což činí nárůst asi o 300 %. V oblasti Altamira satelity zachytily 194 nových požárů 10. srpna, 237 požárů následující den, což je nárůst o neuvěřitelných 743 %. Aktivní účast takzvaného „produktivního sektoru“ a zapojení vlády do páchání environmentálního zločinu je evidentní.

Pozice státu

Nelze popřít, že stát (na všech úrovních) destruktivní počínání kapitálu schvaluje. Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) systematicky kritizuje fungování státu ve prospěch byznysu.

Navzdory tomu, co se prohlašuje veřejně, státní instituce v regionu nemají slabé zastoupení. Během let 2012–2019 byly demontovány všechny mechanismy, vybojovány za účelem ochrany původních národů a životního prostředí. Začalo to během vlády Dilmy Rousseffové schválením nového lesního zákona, jehož největší propagátor Aldo Rebelo je zástupcem státotvorné levice (nejprve komunistická strana, dnes sociální demokracie). Později přišel s reformou zákona o těžbě, který otevřel dosud chráněné domorodé oblasti těžbě. To už bylo za vlády centristy Michela Temera. Nakonec přišla kompletní demontáž zákonů na ochranu životního prostředí z pera ministra životního prostředí Ricarda Sallese, pod taktovkou konzervativce Jaira Bolsonara. Tyto novely brání jakémukoliv sebeurčení a uznání teritorií původních národů a míšenců.

Dá se říct, že přestřelka mezi francouzským a brazilským státníkem pouze vyjadřuje neshodu v rámci vládnoucí třídy a buržoazie ohledně otázky životního prostředí a geopolitického postavení na našem kontinentu. Na jedné straně máme tupou reakcionářskou vládu, stojící na Bolsonarových vazbách na agrobyznys. Na straně druhé mezinárodní průmyslovou a finanční buržoazii s jejím neoliberálním diskurzem „zeleného kapitalismu“, jejímž jediným záměrem je vytvořit podmínky pro privatizaci Amazonie.

K tomu se přidávají evropské mocnosti, aby upevnily svou sféru vlivu v rámci intenzivního celosvětového obchodního sporu, který pohlíží na Latinskou Ameriku a lokální partnery jako na zadní dvorek imperiálních zájmů. Související prohlášení o „obraně naší suverenity“, zaznívající z úst armádních pohlavárů a ministrů jsou divadlem předstírajícím pobouření mezinárodní arogancí. Jedinou „suverenitu“, kterou Bolsonarův kabinet a jeho lokajové chtějí, je svoboda prohýřit a spálit přírodní zdroje regionu a poskytnout komodity velkému šéfovi, vládě Spojených států. Bolsonarova „svrchovanost“ tkví jen v jiné formě imperialismu, který umožňuje jeho klice vypalovat a privatizovat na úkor pracujících na venkově i ve městech. Ani jedna ze stran nenabízí obyčejným lidem řešení.

Vyber si svou stranu

CAB bojuje proti této perverzní politice namířené proti našim lidem a volá po zesílení hlasu džungle po boku lidu kmene Ka’apor z Maranhão, který říká, že „Džungle je naší matkou. Toto území je naším domovem. Je naším životem. My ho ubráníme!“ Stojíme po boku gumárenských dělníků, kteří od vraždy odboráře Chica Mendese ve spolkovém státě Acre vyvinuli účinnou taktiku, jak zastavit rozšiřování agrobyznysu v džungli. Sympatizujeme s lidem kmene Cajueiro z Maranhão, který byl letos v srpnu brutálně vysídlen ze svého území zděděném po předcích díky šílenému hospodářskému rozvoji Flávia Dina. Bez výhrad podporujeme sebeurčení odhodlaně budované lidem kmene Munduruku na západě Pará. Plavíme se po řece Capim v Abaetetuba de Pará a bojujeme proti výstavbě vodních cest pro velké producenty obilí a hlavně sóji. Jsme přesvědčeni, že jediná cesta ven vede skrze přímou akci lidí džungle, venkovanů a lidí z měst namířenou proti ekocidním a nehumánním projektům kapitálu a státu.

Bereme si k srdci učení geografa Élisée Recluse, který říkal, že lidskost je příroda uvědomující si sebe sama. Příroda má svá práva a jako taková má být respektována a chráněna. To však nezajistí mocnosti G7 se svým miliardovým imperiálním balíkem. Pouze skrze sebeorganizaci amazonského lidu, skrze budování a správu našeho území, horizontální a autonomní politiku a pevné sociální vazby. Tímto způsobem můžeme zastavit pokračující destrukci regionu a zároveň se nepodřídit velkostatkářům a oportunistickým kolonistům.

Ať žijí osady džungle!
Pryč s Bolsonarem a jeho vražedným státem!
Pryč s Macronem a jeho zeleným kapitalismem!
Za svobodnou Amazonii, vyrvanou ze spárů kapitalismu a státu!

Coordenação Anarquista Brasileira

 

Zdroj:
https://freedomnews.org.uk/brazil-in-case-of-fire-burn-the-landlords-and-imperialists/


Verze pro tisk 12.9.2019 Zahraniční sekretariát AF
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme