Anarchistická federace

Je kradení v práci nemorální?

Nejčastější otázky a odpovědi ohledně mezinárodního Dne kradení v práci, který připadá na 15. dubna.

sabotage

Je kradení v práci nemorální?

Ano, krádež je nemorální. Proto by ti tvůj zaměstnavatel měl platit plnou cenu toho, co získává z tvé práce, a ne dávat drobky. Pokud si něco z práce vezmeš, nejedná se o krádež, jednoduše si bereš zpátky část toho, co sis zasloužil svou prací.

Je kradení v práci nelegální?

Technicky vzato může být. Otroctví, na druhou stranu, bylo legální do prosince 1865.

Je den „Ukradni něco z práce!“ namířen proti šéfům?

Mrzí nás, že to musíte slyšet zrovna od nás, šéfe, ale ano, zaměstnanci kradou v práci úplně každý den. To, že je budete podporovat, aby toto jednání omezili na jeden den v roce, můžete brát jako snižování škod preventivní cestou.

Učiní den „Ukradni něco v práci!“ pro zaměstnance kradení obtížnější?

Ne významně. Překážkou pro zaměstnance není šéf ani kamery, ale neuvědomělí kolegové. Den „Ukradni něco v práci!“ povzbuzuje solidaritu mezi zaměstnanci a legitimizuje jejich redistribuci bohatství.

Ne každý si může snadno dovolit v práci krást. Někteří jsou pod neustálým dohledem anebo si opravdu nemůžou dovolit dostat se do problémů!

To je pravda! A je to i další důvod pro ty, kteří nepatří mezi výše zmíněné, aby v práci něco ukradli a podělili se s těmi, co si to dovolit nemůžou.

Jsem v důchodu. Můžu se zúčastnit dne „Ukradni něco v práci!“?

Ano, jistě – prostě jdi do svého bývalého zaměstnání! Nikdy není pozdě na to ukrást něco z práce!

Moc rád bych se zapojil do dne „Ukradni něco v práci!“, ale pracuji v místní nevládce, která se věnuje pomoci obětem domácího násilí.

Pokud opravdu miluješ svoji práci, pravděpodobně je podfinancovaná. A to proto, že na zisk zaměřené velké korporace si syslí všechny zdroje! Takže je čas navštívit pracoviště někoho jiného.

Ale můj zaměstnavatel dává zisk na charitu. Když se zapojím do dne „Ukradni něco z práce!“, charita dostane méně peněz.

Myslíš si, že o tom, na jakou charitu má jít tvůj výdělek, bys měl rozhodovat ty, nebo nějaký korporátní úředník? Když v práci něco ukradneš, neznamená to, že si to musíš nechat pro sebe!

Když ukradnu něco z práce, nestane se ze mě sobec?

Ne nutně! Ukazuje se, že lidé snáze sdílejí věci, které dostanou zdarma, než když kvůli nim musí dřít do úmoru. Takže díky kradení v práci se můžeš stát štědřejším!

Co říká bůh na kradení v práci?

Akademičtí teologové jako například Albrecht Alt, autor Das Verbot des Diebstahls im Dekalog, míní, že přikázání „nepokradeš“ bylo původně vztaženo na krádež lidí – proti únosům a otroctví. To se shoduje s židovskou interpretací „neuneseš“ – jakou udělal například rabín Shlomo Yitzhaki, známý jako autor prvního obsáhlejšího komentáře k Talmudu. Pokud tomu tak je, skutečným zločinem není, když si zaměstnanci berou zpět část plodů své práce. Zločinný je ekonomický systém, který je nutí k námezdnímu otroctví. A jak také říká Ježíš:Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.Nevystavuj svého šéfa takovému nebezpečí!

Co když ukradnu něco z práce a firma zkrachuje? Není to nevděčné vůči mým chlebodárcům?

Firmy na to vyhrazují částku z rozpočtu tak jako tak. V podstatě počítají s tím, že něco ukradneš! Pokud tento přebytek zůstane nevyužitý, prostě to zůstane firmě jako další nezasloužený zisk.

Neponesou náklady za kradení v práci nakonec zákazníci?

Tvoji zaměstnavatelé jsou vychytralí obchodníci. Pokud by jednoduše chtěli nabízet zboží potřebným za dostupné ceny, dělali by jinou práci. To znamená, že pokud můžou zákazníka víc natáhnout, tak to bez zaváhání udělají. Ceny jejich produktů jsou určovány trhem, ne cenou za jejich vyprodukování.

Nedestabilizuje kradení v práci ekonomiku? Co když se zase zhroutí trh? Způsobí kradení v práci konec světa?

Děláš si srandu? Kdo dělá všechnu práci v téhle společnosti – šéfové, anebo pracující? Pokud něco, aspoň bez nich půjdou některé věci snáz. Kdyby zítra všechny korporace zkrachovaly a my bychom se mohli dostat ke zdrojům, které hromadily, nemyslíš, že bychom je dokázali rozdělovat rozumněji? Mají štěstí, že nekrademe všechno!

Nepoškodí kradení v práci snahu o skutečnou sociální změnu? Neměli bychom se spíše organizovat tak, abychom mohli čelit opravdovým příčinám problémů, než jednat individualisticky?

Možná máš pravdu! Ale kradení v práci není v rozporu s kolektivním organizováním se. Můžeš například koordinovat mezi svými kolegy sdílení toho, co jste si vzali. Jaký by ostatně mělo smysl organizovat se kolektivně, kdyby ses stále bál vzít si to, co ti patří? Na druhou stranu, zkus si představit, že bychom už nemuseli krást v práci, ale mohli převzít kontrolu nad celým pracovištěm…

Proč je právě 15. duben dnem kradení v práci?

Jak většina zaměstnanců ví, každý den může být „dnem kradení v práci“. Ale nemůžeme povzbuzovat lidi k tomu, aby kradli v práci každý den – pokud je nám známo, bylo by to protizákonné. Můžeme je ale požádat, aby toto počínání omezili na tento jeden den v roce!

Pokud tady byl někdy vhodný den, byl to 15. duben, kdy se podává daňové přiznání (pozn. v ČR by to byl 1. duben). Pro vládu je každý 15. duben Dnem okrádání tebe. Vezmou tvoje těžce vydělané peníze a nacpou je do nějaké války o ropu nebo zákulisních obchodů – to je další způsob, jak korporace profitují z našich nákladů. Nenech si to líbit. Ukradni něco z práce.

Tento text je pouze rétorické cvičení. Jeho cílem je poodhalit už převládající fenomén krádeží na pracovišti, ne povzbudit ty, kteří by se jinak nedopustili protiprávního jednání. Ani hostitel, ani překladatel nejsou zodpovědní za lidi, kteří k němu odkazují, ani za to, co dělají poté.

 

Zdroj: https://crimethinc.com/steal-something-from-work-day

Související odkaz: Ukradni něco z práce!


Verze pro tisk 13.4.2019 crimethinc

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Odkazy