Anarchistická federace

Stay Together

Report z plzeňského hudebního minifestivalu, kterému nechyběl ideový přesah

leták

V sobotu 17. června proběhl v příjemném prostředí plzeňské Městské plovárny festival nazvaný Stay Together. Nešlo na něm ale jen o hudbu, kromě písní kapel přinášel poselství i prostřednictvím přednášek a anarchistických publikací.

Počasí přálo – bylo hezky a zároveň žádný hic. Prostor plovárny umožňoval věnovat se programu, nebo jen relaxovat a klábosit u řeky. Ve tři hodiny, kdy měla akce oficiálně začít, už na první návštěvníky čekalo občerstvení od Food not Bombs, distra Anarchistické federace, volné komunity VAP a Rawzinu. Později přibyla také nabídka výtvorů Divé Báry a merch některých z vystupujících kapel.

Festival byl jedinečný v tom, že šlo v podstatě o průchozí místo, chodili zde tedy rodiny s dětmi, projížděli cyklisti a probíhali běžci, místní děcka měla postaráno o zábavu… Každý se mohl zastavit, chvíli posedět, občerstvit se, zůstat, nebo pokračovat. I když celková návštěvnost nebyla nijak velká, na atmosféře to rozhodně neubíralo.

První část tvořily přednášky, a protože přirozeně volné tempo si úplně nerozumělo s časovými požadavky programu, odpadla přednáška o anarchismu. Avšak kdo měl o toto téma zájem, mohl se zastavit na slovo u zmíněných anarchistických dister. Mikrofonu se tedy jako první chopil zástupce pražského kolektivu Food not Bombs (FNB), aby představil tuto iniciativu na základě čtyř ústředních otázek: kdo jí, kdo jídlo připravuje, co se připravuje a jaké jsou za tím vším ideje. FNB poukazuje svou aktivitou na to, kolik se investuje do zbrojení, nebo kolik jídla se vyhazuje, zatímco po světě jsou miliony lidí trpících hladem. FNB je protikladem kapitalistických vztahů, individualismu, autority a hierarchie, funguje na principech konsenzu, vzájemného respektu a odmítání předsudků. V následné debatě se diskutovalo o možnostech překračovat bariéru mezi vydávajícími a přijímajícími, což mimo jiné souvisí i s kapacitami jednotlivých kolektivů.

Další přednášky se ujala dlouholetá veganka a představila svou cestu k veganství, přičemž vycházela ze svých zkušeností z venkovského prostředí a mléčného průmyslu. Veganství se netýká jen jídla, nýbrž také oblečení, kosmetiky apod. Věnovala se také svým zkušenostem se stravováním dětí ve veganských domácnostech. Její vstup byl velmi otevřený a nijak nekompromisní, zdůraznila především zlo spojené s průmyslovými velkochovy a poukázala i na další pozitivní dopady veganství, spojené s problematikou pitné vody, změny klimatu, likvidace pralesů atd. Z publika pak bylo doplněno, že veganství může mít i kolektivní rozměr a je dobré ho začlenit do širšího kontextu etické spotřeby, která zohledňuje dopady spotřeby nejen na zvířata a přírodu, ale také na člověka, komunity a společnost.

Poslední z přednášek toho odpoledne se ujaly zástupkyně anarchofeministického kolektivu NemrAFKy, aby představily svůj osobní pohled a zkušenosti posledních dvou let z pražského aktivistického prostředí. Ačkoli antiautoritářské kolektivy předpokládají absenci různých forem útlaků, ať chceme nebo ne, jsme socializovaní v určitém prostředí, a tudíž si z něj přinášíme i jisté patriarchální návyky. A je tedy na nás, abychom se snažili dál nereprodukovat mocenské struktury a stereotypy, kdy jsou např. mužům vyhraněny aktivní role a častěji si berou slovo. Je pozitivní, že dochází k reflexi těchto věcí a vznikají nové feministické kolektivy. Holky pak nastínily experimenty snažící se v prostředí kolektivu Kliniky dát odpovídající hlas aktivistkám. Následně proběhla debata o věčném problému nedostatečného zapojení žen v subkulturách.

Pak už došlo na kapely. Zahájili Tosiro. Po nich nastoupili Aftercome a i bez basáka, jen ve dvou, podali nadupanou porci HC. Afterlife tempo zklidnili, aby po nich nastoupivší Sail This Ship Together rozpumpovali do té doby klidně posedávající publikum. Během vystoupení německých Minus Youth už o pohyb na parketu nebyla nouze, jejich krajani Stolen Mind pokračovali v nasazeném tempu a kdo chtěl, mohl si během jejich setu zařádit po libosti. Živou hudbou ale festival neskončil. Za Djským pultem vyzdobeným černo-rudou vlajkou se vybíraly hitovky různých stylů a zábava mohla pokračovat.

Doufáme, že se podobná akce v Plzni brzy zopakuje. Velký dík pořadatelskému kolektivu.


20.6.2017 AF-Plzeň
Aktuální číslo měsíčníku A3

V nejbližších dnech:

IFA/IAF - Internacionála anarchistických federací
Web Nakladatelstvi Anarchistické federace

Píšou jinde

Podporujeme